Tlačová správa – V júni ponúkne knižnica literárne, výtvarné a hudobné umenie, ale aj stretnutie knihovníkov

NOVÉ ZÁMKY 1.6.2023 – Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch ponúka v júni pre svojich čitateľov a návštevníkov bohatú ponuku kultúrnych, vzdelávacích a voľnočasových podujatí. Pre knihovníkov z novozámockého regiónu organizuje knižnica pracovné stretnutie, pre deti z materských škôl prehliadku detského talentu s názvom Ukáž čo vieš – Ki? Mit? Tud? V júni ponúkne knižnica pre deti materských škôl, žiakov základných škôl a študentov stredných škôl viac ako 20 podujatí z literatúry, dejepisu, náuky o spoločnosti a mediálnej výchovy. Počas celého mesiaca si budú môcť návštevníci pozrieť originálnu výstavu žiackych prác zaslaných do regionálnej súťaže S knihou do neznáma.

Podujatia pre školské kolektívy otvorí v piatok 2. júna o 9.00 h literárne podujatie zamerané na podporu fantázie detského čitateľa s názvom Ako príbeh pokračuje. Na podujatí si druháci zo ZŠ Nábrežná prečítajú úryvky z knihy Magdaléna a psík z knižnice a budú vymýšľať alternatívne pokračovanie príbehu.

V pondelok 5. júna sauskutoční vernisáž a slávnostné vyhodnotenie regionálnej literárno-čitateľskej súťaže S Knihou do neznáma. Slávnostné vyhodnotenie súťaže bude vyvrcholením niekoľkomesačnej práce žiakov zapojených v súťaži, ktorí hravým spôsobom pracovali s dvomi detskými knihami, riešili literárne úlohy a tvorili výtvarné práce. Na slávnostnom podujatí ocení knižnica tri najlepšie triedy a jedna trieda získa Cenu za kreativitu. Víťazná trieda získa vecné ceny, bezplatný celoročný zápis pre žiaka a jeho najbližšiu rodinu do knižnice a možnosť stráviť originálny deň plný zábavy s knižnicou. Triedy umiestnené na druhom a treťom mieste získajú vecné ceny. Podujatie finančne podporilo mesto Nové Zámky.

V utorok 6. júna o 10.00 h sa v knižnici uskutoční pracovné stretnutie knihovníkov verejných knižníc novozámockého regiónu. Jednou z tém stretnutia bude prezentácia možností získania dotácie na činnosť knižnice z Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Prínosom stretnutia bude osobné stretnutie a výmena skúseností knihovníkov. Organizátorom podujatia je Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, ktorá je regionálnou verejnou knižnicou a ktorá v rámci nadobecnej funkcie plní úlohy metodického centra pre verejné knižnice v okrese Nové Zámky. 

V stredu 7. júna o 9.00 h saštvrtáci zo ZŠ Nábrežná vydajú na dobrodružnú cestu so Smelým zajkom do Afriky. Na podujatí si žiaci obohatia vedomosti z vlastivedy. 

Pre prvákov zo ZŠ Hradná je v stredu 7. júna o 11.15 h  pripravené literárne podujatie s názvom Rafaela stonožka. Žiaci sa hravou formou zoznámia so stonožkou Rafaelou, s ktorou si zaspievajú a zatancujú.

V júni sa poslednýkrát v tomto školskom roku budú konať obľúbené Rozprávkové stredy s vílou Knihomilou. Pre deti sú pripravené rozprávky, ktoré im prečíta knihovníčka Silvia, zábavné kvízy a omaľovánky. Podujatie je určené pre deti od 6 rokov. Návštevníci si môžu prísť vypočuť rozprávky každú stredu (7. júna, 14. júna, 21. júna a 28. júna) od 15:30 h do 17:00 h.

Pre prvákov zo Strednej odbornej školy stavebnej je vo štvrtok 8. júna  o 10:45 h pripravená prednáška s názvom Lesk a bieda sociálnych sietí. Na prednáške sa študenti dozvedia, ako a prečo ovplyvňujú sociálne siete naše správanie a prežívanie, ako sa môžeme chrániť pred negatívnymi javmi internetu. Súčasťou prednášky bude aj diskusia o tom, ako si určiť hranice v súvislosti s používaním sociálnych sietí a  nových médií.

Pre deti z materských škôl na území mesta pripravila knižnica v týždni od 12. júna do 16. júna viacero zaujímavých podujatí. V tomto týždni navštívia knižnicu kolektívy predškolákov z MŠ Bitúnkova, MŠ Šoltésovej, MŠ – Óvoda Pavla Blahu a Súkromnej škôlky Kvietok, pre ktorých je pripravené rozprávkové dopoludnie s knihovníčkou Silviou. Deti sa s knihovníčkou ponoria do príbehu o rohatej koze od Márie Rázusovej – Martákovej. Cieľom podujatia je podpora čitateľských návykov detí.

V utorok 13. júna o 8:30 h pripravila knižnica pre deti z materských škôl podujatie s názvom Ukáž čo vieš – Ki? Mit? Tud? Na prehliadke vystúpia deti z materských škôl a predvedú pred ostatnými svoje spevácke, tanečné, divadelné či hudobné vystúpenie. Podujatie finančne podporilo mesto Nové Zámky.

Vo štvrtok 22. júna o 14.00 h sa bude konať ďalšie stretnutie členiek literárneho klubu Puella.  Témou ich júnového stretnutia bude Leto plné výziev a tvorivých aktivít. Súčasťou podujatia bude aj tvorba scrapbooku – kreatívneho denníka tvoreného na spôsob koláže. Literárny klub pre mladých Puellabol založený v roku 2019 a stretávajú sa v ňom žiačky druhého stupňa ZŠ a študentky stredných škôl a diskutujú o literatúre, píšu a prezentujú vlastné literárne diela.

Júnové podujatia pre verejnosť uzatvorí beseda s Elenou Šarayovou Kováčovou -prvou slovenskou profesionálnou dirigentkou a držiteľkou ocenenia Čestný občan mesta Nové Zámky za rok 2001. Beseda sa bude konať v pondelok 26. júna o 16.00 h v spoločenskej sále knižnice. Podujatie finančne podporilo mesto Nové Zámky.

Knižnica aj naďalej pokračuje v úspešnej spolupráci so školami na území mesta, ktoré poskytujú vzdelávanie v maďarskom jazyku. V utorok 27. júna o 8.15 h sa dve skupiny druháckych tried zo ZŠ G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským zúčastnia na literárnom podujatí O kom rozprávky rozprávajú – Akikről a mesék szólnak.

Všetky podujatia knižnice je možné nájsť v kalendári na webovej stránke www.abkniznica.sk .

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. V rámci nadobecnej funkcie plní úlohy metodického centra pre verejné knižnice v okrese Nové Zámky.  Pôsobí aj ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky a úzko spolupracuje so Slovenskou  knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica bola v roku 2000 pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov.

Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 138 tisíc kníh a periodík. Knižnica má vyše 3200 čitateľov, z toho vyše 2000 detí a ročne vypožičia vyše 220 tisíc kníh a periodík.  Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2500 nových titulov.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter