E-časopis

Informácie o časopise

Časopis: Za bránami knižnice
Vydavateľ: Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Könyvtár Érsekújvár
Adresa redakcie: Turecká 36, 940 02 Nové Zámky
Šéfredaktorka: Ing. Helena Bohátová, PhD. - riaditeľka
Redakčná rada: Bc. Slávka Haverlíková, Gizela Kovačicová, Mgr. Natália Nagyová, Katarína Sörösová, Mgr. Alena Ursínyová, Mária Feldinszká
Kontakt: 035/ 6400 385
E-mail: kniznicaantonabernolaka@gmail.com
ISSN: 2729 - 966X
Periodicita: Mesačník

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly