E-časopis

Informácie o časopise

Časopis: Za bránami knižnice
Vydavateľ: Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Könyvtár Érsekújvár
Adresa redakcie: Turecká 36, 940 02 Nové Zámky
Šéfredaktorka: Ing. Helena Bohátová, PhD. - riaditeľka
Redakčná rada: Bc. Slávka Kodadová, Gizela Kovačicová, Antónia Cviková, Katarína Sörösová, Mária Feldinszká, Ondrej Trepáč
Kontakt: 035/ 6400 385
E-mail: kniznicaantonabernolaka@gmail.com
ISSN: 2729 - 966X
Periodicita: Mesačník

Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly