Oddelenie odbornej literatúry

Knižničný fond

 • encyklopédie
 • odborná literatúra
 • populárno-náučná literatúra
 • odborné periodiká
 • denníky

Katalógy

 • elektronický (software DAWINCI)

Knižnično-informačné služby

Výpožičné:

 • absenčné (mimo knižnicu)
 • prezenčné (do študovne)

Bibliograficko-informačné a konzultačné služby:

 • konzultácie pri vyhľadávaní literatúry
 • bibliografické informácie
 • faktografické informácie
 • informácie z elektronických databáz
 • vydávanie výberových bibliografií

Medziknižničná informačná služba:

 • vypožičanie literatúry alebo kópie článkov z iných knižníc
 • rezervovanie literatúry

Reprografické služby:

 • kopírovanie dokumentov z fondu oddelenia
 • rešeršné služby

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

 • stretnutia s literárnymi tvorcami
 • informatická príprava pre žiakov ZŠ a SŠ

Tematické besedy:

 • podľa požiadaviek škôl

Klubové podujatia

SCI FI klub ORION:

 • pri knižnici pôsobí od roku 1988
 • združuje priaznivcov vedeckej fantastiky a jej príbuzných žánrov a vedných odborov
 • stretnutia – v piatok o 17:15 (dvakrát v mesiaci)
 • kontakt – Ondrej Trepáč - Knižnica Antona Bernoláka, odd. odbornej lit.
 • web: www.orionklub.blogspot.com

Služby oddelenia

plagáty (74)
Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter