Oddelenie odbornej literatúry

Knižničný fond

 • encyklopédie
 • odborná literatúra
 • populárno-náučná literatúra
 • odborné periodiká
 • denníky

Katalógy

 • elektronický (software DAWINCI)

Knižnično-informačné služby

Výpožičné:

 • absenčné (mimo knižnicu)
 • prezenčné (do študovne)

Bibliograficko-informačné a konzultačné služby:

 • konzultácie pri vyhľadávaní literatúry
 • bibliografické informácie
 • faktografické informácie
 • informácie z elektronických databáz
 • vydávanie výberových bibliografií

Medziknižničná informačná služba:

 • vypožičanie literatúry alebo kópie článkov z iných knižníc
 • rezervovanie literatúry

Reprografické služby:

 • kopírovanie dokumentov z fondu oddelenia
 • rešeršné služby
 • INTERNET

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

 • stretnutia s literárnymi tvorcami
 • informatická príprava pre žiakov ZŠ a SŠ

Tematické besedy:

 • podľa požiadaviek škôl

Klubové podujatia

SCI FI klub ORION:

 • pri knižnici pôsobí od roku 1988
 • združuje priaznivcov vedeckej fantastiky a jej príbuzných žánrov a vedných odborov
 • stretnutia – v piatok o 17:15 (dvakrát v mesiaci)
 • kontakt – Ondrej Trepáč - Knižnica Antona Bernoláka, odd. odbornej lit.
 • web: www.orionklub.blogspot.com
Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly