Rodinná knižnica

Rodinná knižnica, oddelenie beletrie pre dospelých a detskej literatúry Knižnice A. Bernoláka v Nových Zámkoch
budova Allianz – 1. poschodie, Turecká 36, Nové Zámky
ukis@abkniznica.sk, tel. číslo: 035 640 03 85

Oddelenie buduje fond krásnej literatúry pre deti a dospelých a náučnej literatúry pre deti a mládež. Tituly, ktoré ponúka sú predovšetkým v slovenskom a maďarskom jazyku. Okrem nich fond pozostáva aj z kníh v angličtine a nemčine. V zastúpení sú všetky literárne žánre. Oddelenie poskytuje možnosť bezplatného využitia internetu a bibliograficko-informačné služby. Medzi spoplatnené služby patria reprografické (kopírovanie dokumentov) a medziknižničné výpožičné služby (MVS).

Oddelenie krásnej literatúry pre dospelých čitateľov

• oddelenie krásnej literatúry pre dospelých ponúka poéziu, prózu a drámu. Nájdete tu beletriu, romány pre ženy, detektívky, horory, trilery, sci-fi, cestopisy, memoáre, životopisy, historické romány, spoločenské romány, divadelné hry. Oddelenie sprístupňuje aj knihy iných žánrov. Na oddelení je vyhradená časť pre mimočítankovú literatúru pre stredné a vysoké školy. Okrem kníh oddelenie požičiava časopisy a populárno-náučné periodiká. V spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči majú možnosť slabozrakí a nevidiaci čitatelia požičať si zvukové knihy. Ponúka aj možnosť prezenčného čítania kníh zo študovne, dennej tlače a časopisu Za bránami knižnice.

Organizuje
• kultúrno-spoločenské podujatia, stretnutia so spisovateľmi a známymi osobnosťami – nielen z regiónu, ale aj z celého Slovenska i zahraničia (aj v maďarskom jazyku)
• podujatia v úzkej spolupráci s inými inštitúciami a sociálnymi zariadeniami
• donášku kníh do domu pre zdravotne znevýhodnených používateľov knižnice

Uchováva: 

• archív LP a CD nosičov
• archív dennej tlače (1 rok) 

Oddelenie pre deti a mládež

• oddelenie pre deti a mládež ponúka svojim detským čitateľom rozprávky, leporelá pre najmenších, komiksy, dobrodružné príbehy, poéziu, mládežnícku literatúru, náučnú literatúru a časopisy pre deti. Okrem klasických kníh oddelenie ponúka na vypožičanie edíciu Kúzelného čítania od Albi. Čitatelia majú možnosť vypožičať si aj spoločenské hry za poplatok. Pre tínedžerov je vytvorený oddychový kútik, v ktorom sa vyčlenila literatúra ich vekovej kategórii (sci-fi, fantasy, dystopie, dievčenské romány). Ako zaujímavé čítanie ponúkame štafetové knihy, do ktorých môžu čitatelia kresliť, zvýrazňovať a písať svoje vlastné pocity a dojmy z prečítaného. Ďalšou zaujímavosťou oddelenia pre deti a mládež je vyčlenenie odporúčanej literatúry, ktorá má napomáhať rodičom, pedagógom, vychovávateľom pri riešení výchovno-vzdelávacích otázok (dyslexia, logopedické cvičenia, práca s emóciami…). Pre rodiny s deťmi je vytvorený detský kútik, kde si môžu čítať a hrať sa.

Organizuje
• kultúrno-spoločenské a výchovno-vzdelávacie podujatia v úzkej spolupráci s predškolskými a školskými zariadeniami v rámci mesta Nové Zámky i novozámockého regiónu
• komunitné aktivity pre rodiny s deťmi
• regionálnu súťaž S knihou do neznáma, recitačné a talentové súťaže pre materské školy
• stretnutia so spisovateľmi a známymi osobnosťami – nielen z regiónu, ale aj z celého Slovenska i zahraničia (aj v maďarskom jazyku)
• stretnutia členiek klubu Puella.

Zapája sa
• do celoslovenských aj medzinárodných podujatí organizovaných pre verejné knižnice

Ďalšie činnosti
• participácia na časopiseckej edičnej činnosti
• propagačná činnosť na facebookuinstagrame a youtube
• bibliograficko-informačné služby
• blogové aktivity – rozhovory s významnými autormi, osobnosťami v online priestore 
• zvukové nahrávky rôznych žánrov

Uskutočnené podujatia

Rodinná knižnica
Komunitné podujatia pre rodiny.

Uskutočnené podujatia

Rodinná knižnica
Komunitné podujatia pre rodiny.

Uskutočnené podujatia

Rodinná knižnica
Komunitné podujatia pre rodiny.

Uskutočnené podujatia

plagáty (70) (1)
Komunitné podujatia pre rodiny.

Uskutočnené podujatia

plagáty (72) (1)
Kumunitné podujatia pre rodiny.

Uskutočnené podujatia

plagáty (73) (1)
Komunitné podujatia pre rodiny.

Uskutočnené podujatia

plagáty (75) (1)
Komunitné podujatia pre rodiny.

Uskutočnené podujatia

plagáty (76) (1)
Komunitné podujatia pre rodiny.

Donáška kníh do domu

plagáty (71) (1)
Donášku do domu môžu využiť zdravotne znevýhodnení čitatelia a držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím. Podmienkou je vyplnenie registračného formulára pri prvej donáške. Donášku kníh domov je možné objednať si aj na telefónnom čísle knižnice alebo e-mailom. Donáška prebieha vždy v prvý pondelok v mesiaci v čase medzi deviatou a jednou hodinou popoludní. V ponuke je aj možnosť výpožičky audiokníh.

Výber videí, ktoré nájdete na našom youtube: 

 

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter