Info pre školy

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch aj v šk. roku 2023/24 ponúka hodnotné kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia, ktoré nadväzujú na vyučovací proces a môžu značnou mierou doplniť a obohatiť vedomosti žiakov.

Využite našu ponuku a vyberte si z uvedených plánovaných podujatí a tematických okruhov oblasť, o ktorú máte záujem.
Žiaci budú motivovaní k čítaniu a kritickému mysleniu počas pravidelných mesačných návštev triednych kolektívov v knižnici, ktoré sú založené na interakcii a dialógu.

Privítame návrhy na témy, ktoré by Vás zaujímali a radi ich pripravíme, ak to bude v našich možnostiach.
Budeme sa snažiť vyjsť Vám v ústrety v rámci našich maximálnych možností.
Knižnica nemôže dieťa naučiť čítať, ale môže rodičom aj škole pomôcť pri vytváraní pozitívneho vzťahu k čítaniu.
Tešíme sa na spoluprácu.

Prihlasovací formulár do regionálnej súťaže S knihou do neznáma

 

Aktuálny ročník regionálnej súťaže S knihou do neznáma 

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter