O knižnici

Z histórie knižnice

Prvá knižnica na území Nových Zámkov vznikla pravdepodobne v roku 1631 založenom kláštore Františkánov, čoho dôkazom by mohli byť 4 cenné Kódexy, z ktorých Novozámocký a Czechov opatruje Maďarská akadémia vied. V časopise „Kis Magyar Alföld” z roku 1902 nachádzame zmienku o počine G. J. Pálinkása, kníhkupca, ktorý otvoril „modernú výpožičnú knižnicu”.

Ďalšie pramene uvádzajú, že na základe uznesenia mestskej rady sa v r. 1926 vytvorili dve knižnice - s fondom v slovenskom, resp. v maďarskom jazyku. Za rok vzniku Okresnej ľudovej knižnice môžeme považovať rok 1951. V roku 1977 sa Okresná knižnica presťahovala do priestorov v novostavbe administratívnej budovy v centre mesta, kam sa po jej rekonštrukcii v roku 2002 v zmenených podmienkach vrátila. Dnes je knižnica regionálnou verejnou knižnicou a zároveň aj mestskou knižnicou, ktorej zriadovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Je prístupná všetkým obyvateľom a pôsobí aj ako partnerská knižnica Parlamentu Slovenskej republiky.

Poslaním knižnice prostredníctvom služieb verejnosti je:

Naše služby

Výpožičná
služba

Vypracovanie
rešeršov

Podujatia
a akcie

Nami načítané
rozprávky

Články
a recenzie

Organizačná štruktúra

Zobraziť vo formáte .PDF

Ing. Helena Bohátová, PhD.

Ing. Helena Bohátová, PhD.

riaditeľka

Mgr. Zita Kádeková

Ing. Veronika Tylková

sekretariát

Gizela Kovačicová

Gizela Kovačicová

ved. útvaru knižnično-informačných služieb

František Vereš

František Vereš

ved. oddelenia doplňovania a spracovania knižného fondu

Klára Novotná

Ing. Katarína Havettová

ved. ekonómka

Útvar knižnično-informačných služieb

Oddelenie odbornej literatúry

Zobraziť viac info

Zuzana Hižnayová

Zuzana Hižnayová

knihovník

Zuzana Hižnayová

Tatiana Martišová

knihovník

Rodinná knižnica

Zobraziť viac info

Gizela Kovačicová

Gizela Kovačicová

ved. útvaru knižnično-informačných služieb

Katarína Sörösová

Katarína Sörösová

knihovník

Bc. Slávka Kodadová

Mgr. Slávka Haverlíková

knihovník

Mgr. Natália Nagyová

Mgr. Katarína Truchlá

knihovník

Mgr. Natália Nagyová

Mgr. Natália Nagyová

referentka pre styk s médiami

Oddelenie bibliografie a regionalistiky

Zobraziť viac info

Mária Feldinszká

Mária Feldinszká

bibliograf

Útvar knižničo-informačných fondov

Oddelenie doplňovania a spracovania knižného fondu

Zobraziť viac info

František Vereš

František Vereš

ved. oddelenia doplňovania a spracovania knižného fondu

Anna Držíková

Anna Držíková

pracovník akvizície

Tatiana Pavlovičováá

Tatiana Pavlovičová

pracovník akvizície

Tatiana Pavlovičováá

Mgr. Erika Vojčiaková, PhD.

pracovník akvizície

Útvar koordinácie a metodiky

Metodické pracovisko

Zobraziť viac info

Útvar ekonomicko-technických služieb

Oddelenie ekonomické

Klára Novotná

Ing. Katarína Havettová

ved., ekonómka

Klára Novotná

Ing. Veronika Tylková

administratívny pracovník

Oddelenie technických služieb

Jozef Blezsák

Jozef Blezsák

Útvar technických činností

IT technik

Klára Novotná

Marek Haverlík

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter