Literárny klub Generácie

Literárny klub Generácie

literárny klub generácie

je otvorená komunita, ktorá združuje milovníkov poézie,  píšucich básnikov, ale i autorov ostatných žánrov a recitátorov. Bola založená v roku 1994 skupinou nadšencov, medzi ktorých patrili: Margita Hrabovszká, Milan Solník, Václav Strejček, Jarmila Valicová. Neskôr sa pridružili: Angela Bajčanová, Július Bajčan, Mária Braunová, Alojz Černý, Ildikó Drugová, Agneša Fitušová, Andrea Janotková Ágg, Ariela Kovácsová Szulcsániová, Marcela Krajčírová, Adriana Lovászová, Gabriela Malíková, Jitka Rožňová...

Jarmila Valicová viedla klub od jeho založenia až do roku 2016. Odvtedy vedie klub Mária Feldinszká.

Súčasní členovia literárneho klubu sú: Květa Halásová, Margita Hrabovszká, Mária Feldinszká, Júlia Kasášová, Magdaléna Kissová, Margita Kupčíková, Václav Strejček, Margita Vadkertiová.

V súčasnosti vstupuje klub do 28. roku aktívnej činnosti. Za tento čas pripravil množstvo zaujímavých a hodnotných literárnych podujatí – pásiem poézie, stretnutí a besied nielen so spisovateľmi, ale aj s umelcami. Hosťami podujatí boli: Ladislav Ballek, Janka Bernáthová-Lehotská, Rudolf Čižmárik, Adam Graczyk, Eva Hančáková, Edita G. Chrenková, Ľuboš Jurík, Otokar Klein, Vojtech Kondród, Jozef Leikert, Alan Mikušek, Pavel Morochovič, Ľubo Olach, Jozef Palacka, Elena Šarayová-Kováčová, Alexander Strba, Alžbeta Vadkeri-Havranová, Zdenka Wenzlová-Švábeková...

Pri príprave podujatí úzko spolupracuje s klaviristom Jozefom Kissom a Speváckym zborom novozámockých seniorov pri MO Jednoty dôchodcov Slovenska v Nových Zámkoch.

Píšuci autori dostali možnosť prezentovať svoju tvorbu v almanachoch, ktoré vydal klub pod názvom Tváre I, Tváre II, Tváre III a Tváre IV. Ďalšie vydané básnické zbierky sú: Adriana Szulcsányiová: Spoveď duše (výber z tvorby), Marcela Krajčírová: Srdce na dlani a Poviem ti básničku (básničky pre najmenšie deti), Václav Strejček: Básně k Afroditě.

Kontaktné údaje: Mária Feldinszká, Oddelenie bibliografie a regionalistiky KAB v Nových Zámkoch, Turecká 36,

II. poschodie, 0948 417 470, bibliografia@abkniznica.sk

Stretnutia:  každý pondelok od 13:30 hodiny (zároveň každého záujemcu pozývame do svojich radov)

Plán podujatí LK G. na príslušný rok pozri na www.abkniznica.sk v Kalendári podujatí knižnice na aktuálny rok.

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter