Služby

Oddelenie odbornej literatúry

Oddelenie odbornej literatúry ponúka vo svojom fonde čitateľom encyklopédie, odbornú literatúru, populárno-náučnú literatúru, odborné periodiká a denníky. Oddelenie vybavuje rešeršné služby, poskytuje kopírovanie dokumentov z fondu oddelenia a možnosť použitia internetu. Zaoberá sa bibliograficko-informačnými a konzultačnými službami.

Zobraziť viac
ikona

Rodinná knižnica

Oddelenie buduje fond krásnej literatúry pre deti a dospelých a náučnej literatúry pre deti a mládež. V zastúpení sú všetky literárne žánre. Oddelenie poskytuje možnosť bezplatného využitia internetu a bibliograficko-informačné služby. Medzi spoplatnené služby patria reprografické (kopírovanie dokumentov) a medziknižničné výpožičné služby (MVS).

Zobraziť viac
ikona

Oddelenie bibliografie a regionalistiky

Oddelenie bibliografie a regionalistiky buduje regionálny knižničný fond zameraný na okres Nové Zámky, tvorí článkovú bibliografiu Okres Nové Zámky v tlači,buduje sekundárne informačné zdroje,poskytuje komplexné odborné a špeciálne knižnično-informačné, bibliografické, elektronické a ostatné požadované služby regionálneho charakteru.

Zobraziť viac
ikona

Metodické pracovisko

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, v zmysle Zákona č. 126/2015 o knižniciach, poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby knižniciam v regióne Nové Zámky.

Zobraziť viac
ikona

Oddelenie doplňovania a spracovania knižného fondu

Oddelenie zabezpečuje doplňovanie, spracovanie a ochranu fondov v zmysle platných predpisov, ako i ďalšie činnosti späté s fondom.

Zobraziť viac
ikona

Online knižnica

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch sa snaží byť svojim návštevníkom na blízku aj v pohodlí ich obývačky. Knihovníci pripravujú rôzne odporúčania na knihy, rozhovory so zaujímavými autormi/autorkami či nahraté rozprávky, aby mohli obohatiť čitateľov nielen v priestoroch knižnice, ale aj na diaľku.

Zobraziť viac
ikona
Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter