Služby

Oddelenie odbornej literatúry

Oddelenie odbornej literatúry ponúka vo svojom fonde čitateľom encyklopédie, odbornú literatúru, populárno-náučnú literatúru, odborné periodiká a denníky. Oddelenie vybavuje rešeršné služby, poskytuje kopírovanie dokumentov z fondu oddelenia a možnosť použitia internetu. Zaoberá sa bibliograficko-informačnými a konzultačnými službami.

Zobraziť viac
ikona

Rodinná knižnica

Oddelenie buduje fond krásnej literatúry pre deti a dospelých a náučnej literatúry pre deti a mládež. V zastúpení sú všetky literárne žánre. Oddelenie poskytuje možnosť bezplatného využitia internetu a bibliograficko-informačné služby. Medzi spoplatnené služby patria reprografické (kopírovanie dokumentov) a medziknižničné výpožičné služby (MVS).

Zobraziť viac
ikona

Oddelenie bibliografie a regionalistiky

Oddelenie bibliografie a regionalistiky buduje regionálny knižničný fond zameraný na okres Nové Zámky, tvorí článkovú bibliografiu Okres Nové Zámky v tlači,buduje sekundárne informačné zdroje,poskytuje komplexné odborné a špeciálne knižnično-informačné, bibliografické, elektronické a ostatné požadované služby regionálneho charakteru.

Zobraziť viac
ikona

Metodické pracovisko

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, v zmysle Zákona č. 126/2015 o knižniciach, poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby knižniciam v regióne Nové Zámky.

Zobraziť viac
ikona

Oddelenie doplňovania a spracovania knižného fondu

Oddelenie zabezpečuje doplňovanie, spracovanie a ochranu fondov v zmysle platných predpisov, ako i ďalšie činnosti späté s fondom.

Zobraziť viac
ikona

Online knižnica

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch sa snaží byť svojim návštevníkom na blízku aj v pohodlí ich obývačky. Knihovníci pripravujú rôzne odporúčania na knihy, rozhovory so zaujímavými autormi/autorkami či nahraté rozprávky, aby mohli obohatiť čitateľov nielen v priestoroch knižnice, ale aj na diaľku.

Zobraziť viac
ikona
Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly