OZ Knižnica pre všetkých

Knižnica pre všetkých je názov občianskeho združenia, ktoré vzniklo pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch v decembri 2021. Medzi hlavné ciele, ktoré si vytýčilo patrí:
- podpora kultúrnosti, vzdelanosti, tvorivosti, informačnej, knižničnej a čitateľskej gramotnosti
- realizácia kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít v regióne
Nové Zámky
- tvorba materiálnych, technických a fondových podmienok pre uspokojenie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno - spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov

IČO organizácie: 54 179 564

Prihláška za člena OZ Knižnica pre všetkých

Na konci mesiaca marec sa stretli členovia občianskeho združenia Knižnica pre všetkých pri skrášlení vonkajšieho priestoru. Spoločnými silami upravili priestranstvo pred služobným vchodom do Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.

Činnosť OZ

OZ Knižnica pre všetkých

Činnosť OZ

OZ Knižnica pre všetkých

Činnosť OZ

OZ Knižnica pre všetkých

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch v spolupráci s OZ Knižnica pre všetkých zorganizovala knižnú burzu na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch. Ďakujeme každému, kto 26. - 27. mája prišiel a zakúpil si knihy. Veríme, že vyradené knihy dostali druhú šancu a budú robiť radosť svojim novým vlastníkom.

Činnosť OZ

282671643_10159122515049615_4456302709017152052_n

Činnosť OZ

274521921_10159120786989615_3277897895229612945_n

Činnosť OZ

281493914_10159122514969615_484919032550866593_n

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch navštívila v pondelok 14. novembra v spolupráci s OZ Knižnica pre všetkých, Literárnym klubom GENERÁCIE a Speváckym zborom Jednoty dôchodcov Slovenska v Nových Zámkoch zariadenie pre seniorov ASTRA/NZBD. Cieľom podujatia s názvom Pásmo poézie spojené so spevom bolo potešiť seniorov bohatým literárno-hudobným programom.
Seniori si vypočuli prednes poézie a zaspievali si spolu so spevákmi zo speváckeho zboru známe ľudové piesne.
Na záver zazneli výroky svetoznámeho spisovateľa H. Ch. Andersena a slovenského velikána Martina Kukučína. Veríme, že seniori strávili príjemné chvíle plné veršov, hudby a humoru.

Činnosť OZ

OZ Knižnica pre všetkých

Činnosť OZ

OZ Knižnica pre všetkých
Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly