OZ Knižnica pre všetkých

Knižnica pre všetkých je názov občianskeho združenia, ktoré vzniklo pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch v decembri 2021. Medzi hlavné ciele, ktoré si vytýčilo patrí:
- podpora kultúrnosti, vzdelanosti, tvorivosti, informačnej, knižničnej a čitateľskej gramotnosti
- realizácia kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít v regióne
Nové Zámky
- tvorba materiálnych, technických a fondových podmienok pre uspokojenie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno - spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov

IČO organizácie: 54 179 564

Prihláška za člena OZ Knižnica pre všetkých

Na konci mesiaca marec sa stretli členovia občianskeho združenia Knižnica pre všetkých pri skrášlení vonkajšieho priestoru. Spoločnými silami upravili priestranstvo pred služobným vchodom do Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.

Činnosť OZ

OZ Knižnica pre všetkých

Činnosť OZ

OZ Knižnica pre všetkých

Činnosť OZ

OZ Knižnica pre všetkých

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch v spolupráci s OZ Knižnica pre všetkých zorganizovala knižnú burzu na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch. Ďakujeme každému, kto 26. - 27. mája prišiel a zakúpil si knihy. Veríme, že vyradené knihy dostali druhú šancu a budú robiť radosť svojim novým vlastníkom.

Činnosť OZ

282671643_10159122515049615_4456302709017152052_n

Činnosť OZ

274521921_10159120786989615_3277897895229612945_n

Činnosť OZ

281493914_10159122514969615_484919032550866593_n

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch navštívila v pondelok 14. novembra v spolupráci s OZ Knižnica pre všetkých, Literárnym klubom GENERÁCIE a Speváckym zborom Jednoty dôchodcov Slovenska v Nových Zámkoch zariadenie pre seniorov ASTRA/NZBD. Cieľom podujatia s názvom Pásmo poézie spojené so spevom bolo potešiť seniorov bohatým literárno-hudobným programom.
Seniori si vypočuli prednes poézie a zaspievali si spolu so spevákmi zo speváckeho zboru známe ľudové piesne.
Na záver zazneli výroky svetoznámeho spisovateľa H. Ch. Andersena a slovenského velikána Martina Kukučína. Veríme, že seniori strávili príjemné chvíle plné veršov, hudby a humoru.

Činnosť OZ

OZ Knižnica pre všetkých

Činnosť OZ

OZ Knižnica pre všetkých

V utorok 15. novembra bol hosťom Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch novozámocký chiropraktik Milan Miklovics, ktorý návštevníkom workshopu porozprával, ako sa dá vhodným pohybom dopracovať k zdravšiemu životu.
Základom zdravého životného štýlu je podľa Milana Miklovicsa pohyb, ktorý by mal byť pestovaný už od útleho veku. Prevenciou pri bolestiach chrbtice a oporného systému je podľa neho vhodná pohybová aktivita, ktorá by mala závisieť od veku, stavby tela a práce, ktorú človek vykonáva. Okrem vhodného pohybu sa na zdravom životnom štýle podieľa aj vyvážená strava, kvalitný spánok a pozitívne myslenie.
Témou workshopu bol aj výber vhodnej pohybovej aktivity pre deti. Rodičom odkázal, aby viedli deti k športu hravou formou, aby vnímali, k akému druhu pohybovej aktivity ich deti inklinujú a tú u nich podporovali.
Prednášku organizovala Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch v spolupráci s OZ Knižnica pre všetkých a podporil ju Fond na podporu umenia.

činnosť OZ

315405347_170318082346641_1106036602519663464_n

plagáty (51)
Rozum do vrecka – alebo ako sa nestratiť v pretlaku informácií
 
O PROJEKTE
OZ Knižnica pre všetkých organizuje v spolupráci s Knižnicou Antona Bernoláka v Nových Zámkoch pre tretiakov zo SOŠ hotelových služieb a obchodu z Nových Zámkov sériu 5 interaktívnych prednášok s názvom Rozum do vrecka – alebo ako sa nestratiť v pretlaku informácií. Študenti sa dozvedia, ako fungujú médiá, aké sú ich vplyvy, ako sa tvorí spravodajstvo, ako rozoznať manipuláciu, stereotypy, hoaxy a konšpirácie v médiách. Naučia sa napísať novinársky článok a vytvoria video návod o tom, ako odhaliť hoaxy a konšpirácie v médiách.
 
PREDNÁŠAJÚCE
Mgr. Natália Nagyová
Mgr. Alena Ursínyová
Bc. Slávka Haverlíková
 
1. Mediálna realita a jej účinky na človeka
2. Násilie, negativita, stereotypy a manipulácia v médiách
3. Kde sa vzali správy?
4. Tvorba mediálnych produktov
5. Vyhodnotenie študentských prác

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly