Oddelenie bibliografie a regionalistiky

Oddelenie bibliografie a regionalistiky Knižnice A. Bernoláka v Nových Zámkoch

budova Allianz -2. poschodie, Turecká 36, Nové Zámky

bibliografia@abkniznica.sk  , 0948 417 470

  • buduje regionálny knižničný fond zameraný na okres Nové Zámky – vo svojej zbierke má: 2368 kníh, 400 brožúr, 616 bibliografií, 2590 drobných tlačí, 367 grafík, 26 audiovizuálnych jednotiek, 7908 ks periodík, 74 elektronických dokumentov – záznamy väčšej časti fondu ako i články o dianí v okrese sú dostupné cez webovú stránku knižnice abkniznica.sk z ONLINE katalógu knižnice
  • tvorí článkovú bibliografiu Okres Nové Zámky v tlači, ktorá obsahuje 19 137 bibliografických záznamov v zošitoch a 20678 v PC
  • buduje sekundárne informačné zdroje: kartotéky, Databázu osobností okresu Nové Zámky (DOONZ), korporácií, akcií, archivuje xerokópie článkov napísaných o dianí v okrese z ústrednej tlače
  • poskytuje komplexné odborné a špeciálne knižnično-informačné, bibliografické, elektronické a ostatné požadované služby regionálneho charakteru: výpožičné, medziknižničné výpožičné, rešeršné, reprografické, elektronické, konzultačné a informačné služby – bibliografia@abkniznica.sk
  • organizuje komunitné, kultúrno-spoločenské, vzdelávacie, literárne a umelecké podujatia hlavne regionálneho charakteru, ktoré sú určené pre všetky vekové skupiny, sú uverejňované v Kalendári podujatí knižnice na príslušný rok, na webovej stránke knižnice – abkniznica.sk
  • vykonáva edičnú, bibliografickú, publikačnú a propagačnú činnosť, z ktorej časť nájdete na webovej stránke knižnice –

                           www.abkniznica.sk/Edičnáčinnosť/Bibliografia alebo Región

  • spolupracuje s autoritami v rámci regiónu: osobnosťami, korporáciami, regionálnymi médiami

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter