Knižnica ponúka bezplatnú donášku kníh do domu pre znevýhodnených a zľavnený poplatok pre prvákov

TLAČOVÁ SPRÁVA

Knižnica ponúka bezplatnú donášku kníh do domu pre znevýhodnených

a zľavnený poplatok pre prvákov

NOVÉ ZÁMKY 8.9.2022 – Zdravotne znevýhodnení občania Nových Zámkov sa môžu tešiť z bezplatnej donášky kníh do domu i tento školský rok. Umožní im to úspešný projekt Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, vďaka ktorému už tridsať čitateľov dostáva pravidelne knihy domov. S cieľom podporiť čítanie u detí knižnica tento školský rok pristúpila k zníženiu ročného poplatku pre prvákov na polovicu. Za jednorazový poplatok, symbolické euro, si budú môcť prváci vypožičať knihy počas celého školského roka. V rámci obnovy knižničného fondu knižnica od januára tohto roka zaobstarala vyše 1500 nových knižných titulov.

„Služba bezplatnej donášky kníh do domu funguje už piaty rok. Tešíme sa, že vďaka nášmu projektu si môžu prečítať knihy alebo vypočuť audioknihy zdravotne znevýhodnení čitatelia,“ povedala riaditeľka knižnice Ing. Helena Bohátová, PhD.

Donášku do domu môžu využiť zdravotne znevýhodnení čitatelia a držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím. Podmienkou je vyplnenie registračného formulára pri prvej donáške. Donášku kníh domov je možné objednať si aj na telefónnom čísle knižnice alebo e-mailom. Donáška prebieha vždy v prvý pondelok v mesiaci v čase medzi deviatou a jednou hodinou popoludní. V ponuke je aj možnosť výpožičky audiokníh.

Knižnica aj tento školský rok pokračuje v úspešnej spolupráci so školami na území mesta i regiónu. Základným a stredným školám ponúka tvorivé prednášky a aktivity so žiakmi z literatúry, dejepisu, biológie, náuky o spoločnosti a pod.. „Žiakom na prvom stupni ponúkame dramatizácie rozprávok, zážitkové čítanie, tvorbu príbehov, kreatívne dielne. Cez tvorivé literárne aktivity si žiaci rozvíjajú predstavivosť, fantáziu, logické myslenie. Žiaci na druhom stupni spoznávajú literatúru, históriu, kultúrne dedičstvo a tradície našich predkov. Vďaka týmto aktivitám zároveň rozvíjame emocionálne vnímanie a kritické myslenie žiakov“, doplnila riaditeľka knižnice Ing. Helena Bohátová, PhD.

Novinkou knižnice sú tento školský rok prednášky a tvorivé aktivity zamerané na mediálnu a enviromentálnu výchovu.

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Pôsobí aj ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky a úzko spolupracuje so Slovenskou  knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica bola v roku 2000 pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov. Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 142 tisíc kníh. Knižnica má v priemere 3000 čitateľov, z toho vyše 1200 detí a ročne vypožičia vyše 148 tisíc kníh a periodík.  Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2000 nových titulov.

Slávka

Prečítajte si všetky články od: Slávka Haverlíková

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter