OZ Knižnica pre všetkých a Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch vyhlasujú druhý ročník regionálnej literárnej súťaže S knihou do neznáma

NOVÉ ZÁMKY 8.9.2023 – OZ Knižnica pre všetkých v spolupráci s Knižnicou Antona Bernoláka v Nových Zámkoch  vyhlasujú po úspešnom prvom ročníku druhý ročník regionálnej literárnej súťaže S knihou do neznáma. Súťaž je určená pre žiakov 2.-5. ročníka základných škôl a špeciálne triedy bez ohľadu na ročník v okrese Nové Zámky. Súťaž finančne podporilo mesto Nové Zámky.

„V druhom ročníku súťaže S knihou do neznáma sme pre žiakov vybrali úlohy, vďaka ktorým sa na chvíľu stanú spisovateľmi, dokumentaristami, modelármi a detektívmi. V tomto ročníku si zúčastnené triedy budú vyberať z nasledujúcich titulov – Chrontulienka od Branislava Jobusa, Štyri kosti pre Flipra od Gabriely Futovej, Hávedník od Jiřího Dvořáka a Prípad strateného náhrdelníka od Samuela Bjorka. Žiaci  si z týchto kníh vyberú jednu, ku ktorej vypracujú kreatívnu spoločnú úlohu a literárnu individuálnu úlohu. Spoločná úloha má žiakov viesť k spolupráci a trpezlivosti, individuálna literárna úloha sa zameriava na jedinečné chápanie textu a vypracovanie otázok,“ povedala predsedníčka OZ Knižnica pre všetkých Gizela Kovačicová.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do súťaže prostredníctvom online formulára na webovej stránke knižnice do 30. septembra. Na webovej stránke knižnice je zverejnený pracovný zošit so súťažnými úlohami. Súťažné práce je potrebné odovzdať do 10. decembra 2023. Slávnostné vyhodnotenie súťaže a vernisáž súťažných prác sa budú konať 18. decembra. Víťazná trieda získa vecné ceny, bezplatný celoročný zápis do knižnice pre žiaka a jeho najbližšiu rodinu a možnosť stráviť originálny deň plný zábavy s knižnicou. Triedy umiestnené na druhom a treťom mieste získajú vecné ceny. Najoriginálnejšie práce budú vystavené v spoločenskej sále knižnice.

OZ Knižnica pre všetkých pôsobí pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. Jeho cieľom je podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť, knižničnú, informačnú a čitateľskú gramotnosť občanov mesta Nové Zámky, ako aj novozámockého regiónu. OZ realizuje vzdelávacie podujatia zamerané na sprostredkovanie všeobecných hodnôt, formovanie čitateľského vedomia a kritického myslenia, rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu detí, mládeže, dospelých a prevenciu nežiaducich spoločenských javov.

Slávka

Prečítajte si všetky články od: Slávka Haverlíková

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter