Vo februári ponúkne knižnica výtvarné a dramatické umenie i tvorivé dielne

NOVÉ ZÁMKY 5.2.2024 – Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – Anton Bernolák Könyvtár, Érsekújvár ponúkne vo februári pre svojich čitateľov a návštevníkov bohatú ponuku kultúrnych, vzdelávacích a voľnočasových podujatí. Návštevníci knižnice si budú môcť počas celého mesiaca pozrieť výstavu kresieb Norbeta Šáteka s názvom Čarovná ceruzka. Vo februári otvára knižnica Klub kreatívnej tvorby, v ktorom sa budú stretávať kreatívci a tvoriť originálne handmade výrobky. Pre víťazov druhého ročníka regionálnej literárnej súťaže S knihou do neznáma organizuje knižnica Podvečer s Harrym Potterom, vďaka ktorému budú môcť deti prežiť príbeh z ich obľúbenej knihy. Pre návštevníkov oddelenia rodinnej knižnice bude počas celého mesiaca pripravená Valentínska výzva a sladké prekvapenie.

Kultúrno-spoločenské podujatia otvorí v piatok 2. februára o 17.00 h slávnostné otvorenie výstavy kresieb Norberta Šáteka s názvom Čarovná ceruzka. Výstava bude verejnosti sprístupnená každý pracovný deň od 8.00 h do 16.00 h až do 28. februára.

Aj v roku 2024 pokračuje knižnica v obľúbenej službe pre zdravotne znevýhodnených čitateľov, držiteľov preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím a klientov domovov sociálnych služieb. V pondelok 5. februára im knihovníčky v čase medzi deviatou a jednou hodinou popoludní prinesú domov objednané knihy. Donášku kníh je možné objednať si na telefónnom čísle knižnice 035/6400385 alebo e-mailom na ukis@abkniznica.sk. Podmienkou je vyplnenie registračného formulára pri prvej donáške.

Podujatia pre žiacke kolektívy otvorí v pondelok 5. februára o 9.00 h literárne podujatie s názvom Vraniak Albín. Na podujatí si druháci zo ZŠ Nábrežná vypočujú príbeh z knihy Vraniak Albín od Zuzany Wienk o neobyčajnom vraňom mláďati, ktorého veľmi trápilo, keď niekomu ubližovali. Knihovníčka sa bude so žiakmi rozprávať o odvahe pomôcť druhému a inakosti. Nebude chýbať ani zábavná aktivita v podobe vtáčieho pexesa.

V utorok 6. februára o 9.00 h je pre prvákov zo ZŠ Nábrežná pripravené literárne podujatie s názvom Knižnica pána Losa. Na podujatí budú žiaci knihovníčkou pasovaní za čitateľov, dostanú svoj prvý čitateľský preukaz a hravou formou spoznajú knižnicu a jej ponuku. Postupne bude za čitateľov pasovaných vyše tristo prvákov zo všetkých novozámockých základných škôl.

Pre tretiakov zo ZŠ G. Bethlena je v utorok 6. februára o 10.30 h pripravené literárne podujatie s názvom Pátranie s detektívnou kanceláriou LasseMaja. Žiaci sa zahrajú na detektívov a pomôžu hlavným hrdinom obľúbenej detskej detektívky z pera švédskeho spisovateľa Martina Widmarka vyriešiť záhadu ukradnutých psov. Cieľom tohto interaktívneho podujatia je hravou formou podporiť logické myslenie u detí.

Prvé stretnutie Klubu kreatívnej tvorby sa uskutoční v stredu 7. februára o 14.00 h. Klub kreatívnej tvorby je otvorená komunita, ktorá združuje kreatívnych tvorcov handmade výrobkov. Klub sa bude konať vždy prvú stredu v mesiaci od 14.00 h do 16.30 h v klubovni. Členovia klubu sa naučia základy drôtikovania, háčkovania, ručného šitia a maľovania. Na klubových stretnutiach sa bude tvoriť za pomoci farieb a lepidla, špagátu, papiera, kerahmoty a mnohých ďalších. Knižnica poskytne materiálne potreby na stretnutia klubu, záujemcovia si však môžu priniesť aj vlastné.

V piatok 9. februára o 16.00 h organizuje knižnica pre víťazov regionálnej literárnej súťaže S knihou do neznáma podujatie s názvom Podvečer s Harrym Potterom. Na podujatí sa štvrtáci zo ZŠ Hradná zmenia na čarodejníckych učňov a pokúsia sa zbaviť knižnicu alias Rokfortskú strednú školu čarodejnícku temných síl. Na začiatku podujatia sa žiaci ocitnú vo Veľkej sieni, kde ich triediaci klobúk roztriedi do jednotlivých fakúlt. Na dobrodružnej ceste budú zbierať body, bojovať s acrumantulou, hľadať indície a svoje vedomosti o čarodejníckom svete preukážu v súťažných úlohách.

Pre štvrtákov zo ZŠ Devínska je v utorok 13. februára o 10.00 h pripravené literárne podujatie s názvom Žeriav a vlk. Žiaci sa na podujatí dozvedia o literárnom epickom žánri bájka a vďaka dramatizácii bájky Žeriav a vlk sa prenesú do konkrétneho príbehu s ponaučením.

V stredu 14. februára o 16.30 h sa v spoločenskej sále knižnice bude konať poetický autorský večer Václava Strejčeka s názvom Z archívu 6. Podujatie organizuje LK GENERÁCIE, ktorý pôsobí pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. Na podujatí vystúpi aj Chýrna hudobná skupina.

Vo štvrtok 15. februára o 14.00 h sa uskutoční stretnutie členiek literárneho klubu pre mladých Puella. Ústrednou témou stretnutia bude „Post – Valentine vibes“ a s ním súvisiace aktivity – zostavovanie valentínskeho plylistu, tvorba srdiečok s motivačnými citátmi a tvorba celomesačnej výzvy „moods of february“ vyfarbovanie srdiečok podľa aktuálnej nálady. Súčasťou podujatia bude aj tvorba romantickej koláže a diskusia o tom, „čo na knihách zbožňujem“. Literárny klub Puella bol založený v roku 2019 a stretávajú sa v ňom žiačky druhého stupňa ZŠ a študentky stredných škôl. Spoločne diskutujú
o literatúre, píšu a prezentujú vlastné literárne diela.

Pre štvrtákov zo ZŠ Devínska je v utorok 20. februára o 9.00 h pripravené bosorácke podujatie s názvom Bosorkin svet povier a čarov. Žiaci si vypočujú povesť Čaka z knihy Slovenské povesti o strašidlách od Beatrice Čulmanovej a aktivity, ktoré nielen poučia, ale aj zabavia. Spoločne s knihovníčkou sa žiaci zamyslia nad literárnym žánrom povesťou a nájdu rozdiely medzi povesťou a rozprávkou. Nebudú chýbať ani hádanky, slovné prešmyčky a tajnička.

V stredu 21. februára o 10.00 h navštívia knižnicu siedmaci zo špeciálnej triedy Katolíckej spojenej školy, ktorí sa zúčastnia na literárnom podujatí s názvom Grip, had, ktorý chcel mať nohy. Prostredníctvom zážitkového čítania si deti vyskúšajú, aké by to bolo, vymeniť si nohy s inými tvormi. Súčasťou podujatia budú tvorivé dielne, na ktorých si deti vyrobia svojho Gripa z papiera.

Aj vo februári pripravuje knižnica pre rodiny s deťmi obľúbené komunitné podujatie s názvom Rozprávková streda s vílou Knihomilou. Pre deti sú pripravené rozprávky, ktoré im prečíta knihovníčka a zábavné tvorivé dielne. Podujatie je určené pre deti od 6 rokov. Podujatie sa uskutoční v stredu 21. februára od 16.15 h do 17:15 h v detskom kútiku na oddelení rodinnej literatúry.

V pondelok 26. februára o 16.30 h sa v spoločenskej sále knižnice bude konať autorský večer divadelnej režisérky a poetky Zuzany Valkus – Súkeníkovej. Podujatie organizuje LK GENERÁCIE, ktorý pôsobí pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch aj v tomto školskom roku pokračuje v úspešnej spolupráci so školami na území mesta, ktoré poskytujú vzdelávanie v maďarskom jazyku. Vo štvrtok 29. februára o 9.00 h a 10.30 h sa dve skupiny druhákov zo ZŠ G. Czuczora zúčastnia na interaktívnom podujatí zameranom na rozvoj pasívnej slovnej zásoby školáka s názvom Vstúp so mnou do sveta kníh – Lépj velem a könyvtár világába.


Všetky podujatia knižnice je možné nájsť v kalendári na webovej stránke www.abkniznica.sk .


Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. V rámci nadobecnej funkcie plní úlohy metodického centra pre verejné knižnice v okrese Nové Zámky. Pôsobí aj ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky a úzko spolupracuje so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica bola v roku 2000 pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov.
Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 138 000 kníh a periodík. Knižnica má vyše 3000 čitateľov, z toho vyše 1 600 detí a ročne vypožičia vyše 220 000 kníh a periodík. Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2 100 nových titulov.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter