Tlačová správa – Knižnica ponúkne v máji zaujímavé podujatia a aj Festival rodiny

NOVÉ ZÁMKY 3.5.2023 – Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch ponúkne v máji svojim čitateľom a návštevníkom pestrý koktail kultúrnych a vzdelávacích podujatí. Pre verejnosť a žiakov pripravila knižnica motivačnú prednášku s mnohonásobným účastníkom Spartan Race Marošom Kudlíkom. Na svoje si prídu aj milovníci krásnych šperkov a zaujímavých fotografií z dielne Eleny a Štefana Prónayových. V máji organizuje knižnica aj stretnutie s bylinkárkou a autorkou kníh o bylinkách Miriam Latečkovou. Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny pripravilo OZ Knižnica pre všetkých v spolupráci s knižnicou pre rodiny s deťmi a mládež kultúrne podujatie s názvom Festival rodiny, ktoré sa uskutoční v piatok 19. mája na Hlavnom námestí.

Podujatia pre žiacke kolektívy otvorí v utorok 2. mája o 10.00 hliterárne podujatie s názvom Detektívne pátranie s grófom Draculom.  Knihovníčka Alča bude so žiakmi pracovať s knihou Gareth P. Jones: Vyrieš svoj vlastný prípad  – Stroj na strašidlá. Žiaci sa spoločne ponoria do strašidelného príbehu a prečítajú si konkrétne ukážky. Súčasťou literárneho podujatia bude aj riešenie rébusov.

Aj v máji pokračuje obľúbené podujatie pre rodiny s deťmi s názvom Rozprávková streda s vílou Knihomilou. Pre deti sú pripravené rozprávky, ktoré im prečíta knihovníčka Silvia, zábavné kvízy a omaľovánky. Podujatie je určené pre deti od 6 rokov. Návštevníci si môžu prísť vypočuť rozprávky každú stredu (17. mája, 24. mája a 31. mája) od 15:30 h do 17:00 h.

Vo štvrtok 4. mája o 9.00 h je pre žiakov zo ZŠ Kolta pripravené literárne podujatie s názvom 100 rokov s Disney. Na tomto podujatí si žiaci pripomenú sté výročie založenia spoločnosti Disney a presunú sa do sveta najznámejších Disneyho postavičiek. Súčasťou podujatia budú tvorivé dielne, v ktorých si žiaci vyrobia záložky s motívom Disney.

Slávnostné otvorenie výstavy Eleny PrónayovejŠtefana Prónaya s názvom Perličky z našej tvorby (fotografie a šité šperky z korálok) sa bude konať vo štvrtok 4. mája o 17.00 h. Výstava bude verejnosti sprístupnená každý pracovný deň od 8:00 h do 16:00 h až do 31.mája.

V piatok 5. mája o 15.00 h sa v knižnici uskutoční podujatie z grantového programu Mapa zážitkov s názvom Dorotka a jej priatelia sa učia poskytovať prvú pomoc. Cieľom projektu je prehĺbiť porozumenie a toleranciu medzi Slovákmi a Ukrajincami, integrovať ukrajinskú komunitu s miestnou komunitou, viesť deti a mládež k spoločenskej zodpovednosti, sociálnemu cíteniu a medzinárodnému porozumeniu. Podujatie zastrešuje Slovenský Červený kríž.

V utorok 9. mája o10.00 hsa tretiaci zo ZŠ Devínska zúčastnia na literárnom podujatís názvom Šelmy v lavici. Žiaci si prečítajú konkrétne ukážky z knihy Gabriely FutovejŠelmy v lavici. Čakajú na nich aj zaujímavé aktivity s knihou.

Pre prvákov zo Strednej zdravotníckej školy sú v utorok 9.mája o 8.30 h pripravené dve prednášky z mediálnej výchovy. Na prednáške s názvom Lesk a bieda sociálnych sietí sa študenti dozvedia, ako a prečo ovplyvňujú sociálne siete naše správanie a prežívanie, ako sa môžeme chrániť pred negatívnymi javmi internetu a ako si zadefinovať svoje hranice s konzumáciou nových médií. Na druhej prednáške s názvom Ako spoznať hoaxy a dezinformácie v médiách študenti spoznajú manipuláciu a jej podoby v médiách a naučia sa rozpoznávať hoaxy a dezinformácie.

V stredu 10. mája budespoločenská sála knižnicepatriť športovcovi a mnohonásobnému účastníkovi Spartan Race Marošovi Kudlíkovi, ktorý i napriek svojmu handicapu posúva hranice možného. Maroš Kudlík v minulosti prišiel o nohu a napriek tomu, prekonáva prekážky v živote i na pretekoch s ľahkosťou. Dopoludňajšia beseda s Marošom Kudlíkom sa bude konať o 11.00 h a je určená pre ôsmakov zo základných škôl. Poobedňajšia beseda je určená verejnosti a začína sa o 16.30 h. Podujatie podporilo z verejných zdrojov mesto Nové Zámky.

Pre tretiakov zo ZŠ Devínska je vo štvrtok 11. mája o 11.00 h pripravené interaktívne podujatie s názvom Mezopotámia. Žiaci sa na podujatí dozvedia o histórii a spôsobe života Mezopotámčanov, o ich najvýznamnejších stavbách, o Chamurapiho zákonníku, o sumerskom písme (najstaršom známom písme v Mezopotámii) a prvej knižnici.

Vo štvrtok 11. mája o 9.30 h navštívia knižnicu aj žiaci zo ZŠ Húl, pre ktorých budú pripravené tvorivé dielne s knižnou tematikou.

Vo štvrtok 11.mája o 14.00 h sa bude konať ďalšie stretnutie členiek literárneho klubu Puella, ktoré na svojom aktuálnom stretnutí budú rozoberať tému on/off vzťahov v knihách. Zároveň budú rozoberať tematiku priateľstva v knihách a tému obrazov alebo filmov ako zdrojov inšpirácie. Literárny klub Puellabol založený v roku 2019 a stretávajú sa v ňom žiačky druhého stupňa ZŠ a študentky stredných škôl a diskutujú o literatúre, píšu a prezentujú vlastné literárne diela.

Literárne podujatie podporujúce fantáziu detského čitateľa je pripravené v piatok 12. mája o 8.30 h pre druhákov zo ZŠ Mostná. Na podujatí s názvom Ako príbeh pokračuje si žiaci prečítajú úryvky z knihy Magdaléna a psík z knižnice a budú vymýšľať alternatívne pokračovanie príbehu.

V piatok 12. mája o 10.00 h je pre tretiakov zo ZŠ Devínska pripravené literárne podujatie s názvom Zhavranení bratia. Žiaci sa prostredníctvom komparácie dvoch prevedení rozprávky dozvedia o rozdielnostiach a zhodách v prevedení u Pavla Dobšinského a Boženy Němcovej.

V pondelok 15. mája o 9.00 h saštvrtáci zo ZŠ G. Bethlena vydajú na dobrodružnú cestu so  Smelým zajkom do Afriky. Na podujatí si žiaci obohatia vedomosti z vlastivedy.  

Pre prvákov zo ZŠ Nábrežná je v utorok 16. mája o 11.00 h pripravené literárne podujatie s názvom Rafaela stonožka. Žiaci sa zoznámia so stonožkou Rafaelou, s ktorou si zaspievajú a zatancujú.

Ježibabu Karmaňolu a jej príbeh spoznajú vo štvrtok 18. mája o 8.15 h druháci z Katolíckej spojenej školy. Žiaci sa prostredníctvom zážitkového čítania zoznámia s čudnou starenkou, ktorá nechcela byť dobrá.

V piatok 19. mája organizuje OZ Knižnica pre všetkých v spolupráci s Knižnicou Antona Bernoláka v Nových Zámkoch pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny kultúrne podujatie pre rodiny s deťmi a mládež s názvom Festival rodiny. Podujatie sa začína o 13.30 h na Hlavnom námestí, pre návštevníkov sú pripravené besedy s autormi – Braňom Jobusom, Petrou Džerengovou, Zsófiou Annou Kováč, Majkou Danihelovou, Viktóriou Dominovou a Eliškou Tamaškovičovou. Program osvieži aj workshop s ilustrátorom Miroslavom Regitkom, tvorivé a pohybové aktivity, hudobné vystúpenie žiačky ZUŠ Sofie Vasovej a ďalších žiakov ZUŠ v Nových Zámkoch a aktivity klubu Puella. Podujatie finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj. Nad podujatím prebral záštitu predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Branislav Becík, PhD. a primátor mesta Nové Zámky PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD..

V piatok 19. mája o 17.15 h sa na pôde knižnice bude konať ďalšie stretnutie členov Sci-fi klubu Orion. Témou ich aktuálneho stretnutia budú Mindsety – užitočné mentálne modely pre každodenné rozhodovanie. Témou bude sprevádzať člen Sci-fi klubu Orion Eugen Németh.

V pondelok 22. mája o 11.30 h je pre  šiestakov zo ZŠ G. Bethlena pripravené interaktívne podujatie s názvom Mýty a legendy – Hviezdna obloha. Vďaka podujatiu sa žiaci dozvedia zaujímavé informácie o súhvezdiach, ktoré sa spájajú s konkrétnymi mýtmi a legendami.

O vzniku a vývoji písma sa v stredu 24. mája o 8.15 h dozvedia piataci zo ZŠ Devínska. Na interaktívnej prednáške si doplnia a prehĺbia svoje poznatky o histórii písma a jeho formách.

Vo štvrtok 25. mája o 10.00 h je pre druhákov zo ZŠ G. Bethlena, ZŠ Mostná a Katolíckej spojenej školy pripravená beseda s autorkou detských kníh Zuzanou Boďovou. Na podujatí s názvom Dopoludnie s permoníkmi predstaví autorka svoju trilógiu o baníckych škriatkoch. Žiaci sa s autorkou presunú do podzemia plného záhad a tajomstiev a spoznajú zaujímavosti o ťažbe zlata, striebra a drahocenných kovov. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Knižnica i naďalej pokračuje v úspešnej spolupráci so zariadeniami sociálnych služieb na území mesta. V piatok 26. mája o 10.00 h knižnica privíta seniorov zo Zariadenia sociálnych služieb VEK NÁDEJE, pre ktorých je pripravené posedenie pri káve, čaji a dobrej knihe.

Piatkový podvečer v knižnici bude patriť fanúšikom sci-fi, pre ktorých je pripravená druhá časť prednášky člena sci-fi klubu Orion Eugena Németha s názvom Mindsety – užitočné mentálne modely pre každodenné rozhodovanie. Podujatie sa bude konať v piatok 26. mája o 17.15 v klubovni.  

V pondelok 29. mája o 16:30 h sa v spoločenskej sále knižnice uskutoční stretnutie a beseda s Jozefom Palackom. Podujatie s názvom Jozef Palacka – 50 divadelných rokov ochotníckeho herca, režiséra a hudobníka bude spojené s prezentáciou divadelných vystúpení. Podujatie organizuje Literárny klub GENERÁCIE pôsobiaci pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.

Májové podujatia ukončí v stredu 31. mája o 16.30 h beseda s bylinkárkou Miriam Latečkovou s názvom Bylinky z babičkinej záhrady. Autorka kníh Bylinky z babičkinej záhrady, Bylinkár – zápisník mojich bylinkových receptov a Herbár lisovaných liečivých bylín na besede predstaví bylinky a ich účinky, bylinkové recepty a ponúkne tipy na výrobu domácich liečiv, kozmetiky a prísad do kuchyne. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Všetky podujatia knižnice je možné nájsť v kalendári na webovej stránke www.abkniznica.sk .

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. V rámci nadobecnej funkcie plní úlohy metodického centra pre verejné knižnice v okrese Nové Zámky.  Pôsobí aj ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky a úzko spolupracuje so Slovenskou  knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica bola v roku 2000 pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov.

Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 138 tisíc kníh a periodík. Knižnica má vyše 3200 čitateľov, z toho vyše 2000 detí a ročne vypožičia vyše 220 tisíc kníh a periodík.  Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2500 nových titulov.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter