V októbri ponúkne knižnica umenie, históriu, otvorí témy úcty k starším a ochrany zvierat

NOVÉ ZÁMKY 4.10.2023 – Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch ponúkne v októbri návštevníkom pestrú paletu podujatí. Návštevníci si budú môcť pozrieť unikátnu výstavu lekárnika a umelca Mira Vörösa s názvom La vita. Pri príležitosti Svetového dňa zvierat pripravila knižnica pre žiakov prednášku s dobrovoľníčkou zo Slovenskej aliancie ochrancov zvierat Karin Ďurinovou. V rámci Mesiaca úcty k starším organizuje knižnica pre klientov Zariadenia sociálnych služieb VEK NÁDEJE posedenie pri káve, čaji a dobrej knihe. Pre študentov a verejnosť sú pripravené dve besedy s novinárom a spisovateľom Marekom Hudecom, ktorý predstaví svoju knihu Uzol – vojnový príbeh Nových Zámkov. Knižnica aj naďalej pokračuje v úspešnej spolupráci so školami na území mesta a regiónu, ktorým ponúka tvorivé prednášky a aktivity v slovenskom a maďarskom jazyku.

V stredu 4. októbra o 17.00 h sa uskutoční slávnostné otvorenie výstavy lekárnika a umelca Mira Vörösa s názvom La vita. Na výstave si budú môcť návštevníci pozrieť viac ako 30 olejových a akvarelových malieb. Výstava bude verejnosti sprístupnená každý pracovný deň od 8.00 h do 16.00 h až do 31. októbra.

Podujatia pre školské kolektívy otvorí vo štvrtok 5. októbra o 8.30 literárne podujatie podporujúce fantáziu malého čitateľa  s názvom Ako príbeh pokračuje. Na podujatí si druháci zo ZŠ G. Bethlena prečítajú príbeh Magdaléna a psík z knižnice a vďaka detektívnemu pátraniu si zlepšia orientáciu v knižnici.

Pre prvákov zo ZŠ Mostná je v piatok 6. októbra o 10.00 h pripravené interaktívne podujatie s názvom V knižnici je lev. Cieľom tohto podujatia je hravou formou priblížiť deťom výpožičný poriadok knižnice.

Októbrové stretnutie členov Sci-fi klubu Orion sa uskutoční v piatok 6. októbra o 17.00 h. Na podujatí s názvom Stretnutie /nielen/ s fantastikou sa bude diskutovať o tom, ktoré blízkozemské asteroidy sú najväčšou hrozbou, ale aj o tom, kto je Elon Musk. Súčasťou podujatia bude aj krst knihyPero z Gryfa -knihy rozhovorov s autormi slovenskej fantasy, medzi ktorých patrí aj zakladateľ Sci-fi klubu Orion Ondrej Trepáč.

Pri príležitosti Svetového dňa zvierat organizuje knižnica v utorok 10. októbra o 9.00 h prednášku pre žiakov základných škôl s názvom Zvieratá z nás robia lepších ľudí. Dobrovoľníčka zo Slovenskej aliancie ochrancov zvierat Karin Ďurinová deťom vysvetlí, čo znamená pojem dobrovoľníctvo a ako sa stať  dobrovoľníkom. Žiaci sa takisto dozvedia o možnostiach pomoci zvieratám v núdzi. Podujatie podporil Fond na podporu umenia.

V utorok 10. októbra o 10.00 h je pre siedmakov z Katolíckej spojenej školy pripravené interaktívne podujatie s názvom Mýty a legendy – Hviezdna obloha. Na podujatí sa žiaci dozvedia zaujímavé informácie o súhvezdiach, ktoré sa spájajú s konkrétnymi mýtmi a legendami.

O nadčasovej tvorbe Kristy Bendovej a jej literárnej postave Osmijankovi sa dozvedia v stredu 11. októbra o 11.00 h tretiaci z Katolíckej spojenej školy. Na podujatí si žiaci pripomenú osobnosť známej poetky, prozaičky, novinárky, dramatičky a autorky pre deti Kristy Bendovej. Žiaci si spoločne s knihovníčkou prečítajú rozprávku O inzerátovom prasiatku a naučia sa napísať inzerát.

V piatok 13. októbra je pre štvrtákov zo ZŠ G. Bethlena pripravené interaktívne podujatie s knihou Stratená vec. Cieľom podujatia je docieliť, aby si deti začali viac všímať svoje okolie, veci a ľudí, ktorí ich obklopujú. Na podujatí si žiaci vyskúšajú aktivity, ktoré majú za úlohu podporiť empatické vnímanie a aktívnejšiu všímavosť.  

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch aj v tomto školskom roku pokračuje v úspešnej spolupráci so školami na území mesta, ktoré poskytujú vzdelávanie v maďarskom jazyku. V utorok 17. októbra o 9.00 h sa druháci zo ZŠ G. Czuczora zúčastnia na interaktívnom podujatí zameranom na rozvoj pasívnej slovnej zásoby školáka s názvom Vstúp so mnou do sveta kníh – Lépj velem a könyvtár világába.

V pondelok 23. októbra o 16.30 h pripravil Literárny klub GENERÁCIE pôsobiaci pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch besedu spojenú s ukážkami a prezentáciou divadelných vystúpení s názvom Jozef Palacka – 50. divadelných rokov ochotníckeho herca, režiséra, hudobníka.

Utorok 24. októbra bude patriť novinárovi a spisovateľovi Marekovi Hudecovi, ktorý na dvoch besedách predstaví svoju knihu Uzol – vojnový príbeh Nových Zámkov. Beseda o 10.00 h je určená pre študentov stredných škôl, beseda o 16.30 h je určená pre širokú verejnosť. Podujatie podporil Fond na podporu umenia.

Pre žiakov prvého stupňa zo ZŠ Zemné je v stredu 25. októbra o 9.00 h pripravené podujatie s názvom Tvoríme s ježkom. Žiaci si spoločne s knihovníčkou prečítajú rozprávku Ako ježkovia oberali hrušky z knihy Štvornohé rozprávky od Jozefa Pavloviča. Súčasťou podujatia budú tvorivé dielne s jesennou tematikou.

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch dlhodobo spolupracuje so zariadeniami sociálnych služieb na území mesta. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravila knižnica posedenie pre klientov Zariadenia sociálnych služieb VEK NÁDEJE. Vo štvrtok 26. októbra o 9.30 h ich privíta knižnica na posedení pri káve, čaji a dobrej knihe.

Vo štvrtok 26. októbra o 14.00 h sa uskutoční literárny Spooktober klubu Puella. Súčasťou podujatia bude tvorba mikropoviedky, jesennej zmyslovej básne či tzv. októbrové pohodky. Literárny klub pre mladých Puella bol založený v roku 2019 a stretávajú sa v ňom žiačky druhého stupňa ZŠ a študentky stredných škôl a diskutujú o literatúre, píšu a prezentujú vlastné literárne diela.

Všetky podujatia knižnice je možné nájsť v kalendári na webovej stránke www.abkniznica.sk .

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. V rámci nadobecnej funkcie plní úlohy metodického centra pre verejné knižnice v okrese Nové Zámky.  Pôsobí aj ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky a úzko spolupracuje so Slovenskou  knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica bola v roku 2000 pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov.

Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 138 tisíc kníh a periodík. Knižnica má vyše 3200 čitateľov, z toho vyše 2000 detí a ročne vypožičia vyše 220 tisíc kníh a periodík. Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2500 nových titulov.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter