Rozhovor s riaditeľkou knižnice Ing. Helenou Bohátovou, PhD.

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch má za sebou veľmi úspešný rok. O tom, ako ho hodnotí a čo nové čaká návštevníkov v roku 2024 nám porozprávala riaditeľka Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch Ing. Helena Bohátová, PhD..

Pani riaditeľka, ako hodnotíte uplynulý rok 2023 v knižnici?

Rok 2023 sa v našej knižnici niesol v znamení širokej ponuky kultúrno-spoločenských, výchovno-vzdelávacích a komunitných podujatí. Naša knižnica pripravila minulý rok pre svojich čitateľov a návštevníkov viac ako 540 podujatí, výstav, autorských besied, tvorivých dielní, odborných prednášok a klubových podujatí. Knižnicu v roku 2023 navštívilo viac ako 32 000 návštevníkov, vrátane čitateľov a používateľov výpožičnej služby, čo je o 7 000 viac ako v roku 2022. Teší ma, že naši čitatelia pozitívne hodnotia naše podujatia a aktivity, čo nám potvrdili výsledky dotazníka zisťujúceho spokojnosť čitateľov so službami knižnice. Našou víziou je vytvoriť knižnicu 21. storočia, ktorá reaguje na aktuálne potreby čitateľov a poskytuje im priestor na hodnotné trávenie voľného času.

Spomínali ste dotazník zisťujúci spokojnosť čitateľov so službami knižnice. Aké informácie ste sa z neho dozvedeli?

Považujeme za dôležité získať od našich čitateľov spätnú väzbu, pretože vieme, že nás posúva dopredu. Už druhý rok sme z tohto dôvodu uskutočnili prieskum, na základe ktorého sme zisťovali spokojnosť našich čitateľov so službami knižnice. Na základe odpovedí našich čitateľov sme doplnili náš fond o 500 knižných titulov. Celkovo sme minulý rok doplnili do fondu 2 100 nových titulov. Z dotazníka sme zistili aj ďalšie cenné informácie, čo sa týka preferencií našich čitateľov ohľadom podujatí, tie sa budeme snažiť podľa našich možností napĺňať v priebehu roka.

Pozná knižnica svojho čitateľa?

Tešíme sa z každého jedného čitateľa, ktorý navštevuje našu knižnicu. Obzvlášť nás teší, ak do knižnice chodia so svojimi rodinami čitatelia, ktorí k nám chodia už od detstva. Naše knihovníčky sa s mnohými čitateľmi poznajú už roky a snažia sa im vždy vyjsť v ústrety. Pravidelne monitorujeme čitateľské preferencie našich čitateľov a snažíme sa im ponúknuť také tituly a podujatia, ktoré ich oslovia a obohatia.

Koľko mala knižnica minulý rok registrovaných čitateľov?

Minulý rok bolo v našej knižnici registrovaných viac ako 3 000 čitateľov, z toho vyše 1 600 detí do 15 rokov. Knižnica zaznamenala v minulom roku vyše 220 000 výpožičiek, čo bolo v prepočte 75 kníh na jedného čitateľa. Najmladší registrovaný čitateľ knižnice mal v minulom roku 9 mesiacov, najstarší 94 rokov.

Venuje sa knižnica aj čitateľom so špeciálnymi potrebami?

Áno, samozrejme. Služby knižnice v roku 2023 využívalo viac ako 240 používateľov so špeciálnymi potrebami. Knižnica poskytovala každý mesiac donášku kníh do domu 27 zdravotne znevýhodneným čitateľom, držiteľom preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím a klientom domova sociálnych služieb. Pre nevidiacich, slabozrakých čitateľov a držiteľov preukazu ZŤP zároveň poskytovala knižnica zvukové knihy z knižničného fondu Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Vďaka tejto spolupráci si mohli nevidiaci a slabozrakí čitatelia vypočuť zvukové knihy nahovorené slovenskými umelcami. V minulom roku vypožičala knižnica viac ako 190 zvukových kníh. V našej knižnici sa zameriavame aj na prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktorých naše knihovníčky pripravujú literárne podujatia.

Kedy podľa vás knižnica dobre funguje a plní svoje úlohy?

Knižnica podľa mňa vtedy dobre funguje, keď má dostatok spokojných čitateľov. V našej knižnici sa snažíme vychovať si čitateľa od útleho veku. Začína sa to prácou s detským čitateľom, pokračuje podujatiami, ktoré ponúkame žiakom na základných školách. Unikátom našej knižnice je celoročná a systematická práca so žiackymi kolektívmi 1. – 4. ročníka základných škôl. Počas minulého roka knižnicu pravidelne navštevovalo viac ako 70 tried z Nových Zámkov, pre ktoré pripravili knihovníčky viaceré podujatia z literatúry, zemepisu, dejepisu a náuky o spoločnosti. Obsahom týchto podujatí boli dramatizácie rozprávok, zážitkové čítanie, tvorba príbehov a kreatívne dielne. Vďaka týmto podujatiam žiaci bližšie spoznali knižnicu a zistili, že chodiť do knižnice je zábavné a prospešné.

Ponúka knižnica aj podujatia a klubové aktivity pre mladistvých?

Naša práca s čitateľom pokračuje aj na strednej škole. Pre stredoškolákov organizujeme zaujímavé literárne podujatia z literatúry, náuky o spoločnosti a mediálnej výchovy. Od roku 2019 pôsobí na pôde knižnice literárny klub pre mladých Puella, v ktorom sa stretávajú žiačky druhého stupňa ZŠ a študentky stredných škôl. Diskutujú o literatúre, píšu a prezentujú vlastné literárne diela.

Aké komunitné podujatia ponúka knižnica pre svojich návštevníkov?

Na pôde knižnice sa každý mesiac stretávajú členovia troch klubov. Okrem spomínanej Puelly sa v knižnici už viac ako tri desaťročia stretávajú členovia Sci-fi klubu Orion, ktorí na svojich stretnutiach rozoberajú nové objavy vo vesmíre, sci-fi filmy, robotiku, umelú inteligenciu a mnoho ďalšieho. Pri knižnici už dlhé roky pôsobí aj LK GENERÁCIE, ktorý zastrešuje milovníkov poézie. Od februára bude na pôde knižnice fungovať Klub kreatívnej tvorby. Tento klub bude zastrešovať kreatívnych tvorcov handmade výrobkov. Naša knižnica každý mesiac ponúka pre rodiny s deťmi aj obľúbené komunitné podujatie Rozprávková streda s vílou Knihomilou, na ktorom knihovníčky čítajú deťom rozprávky a pripravujú pre nich zaujímavé aktivity. Knižnica pravidelne ponúka pre svojich návštevníkov aj tvorivé dielne, na ktorých sa stretávajú všetky vekové kategórie.

Čo nové čaká návštevníkov knižnice v roku 2024?

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch plánuje aj v roku 2024 pokračovať v úspechoch, ktoré zaznamenala v minulom roku. Naším cieľom je aj naďalej ponúknuť čitateľom a návštevníkom knižnice širokú ponuku hodnotných kultúrno-spoločenských, výchovno-vzdelávacích a komunitných podujatí. Už teraz pripravujeme inšpiratívne výstavy, besedy a odborné prednášky so zaujímavými osobnosťami a klubové podujatia. Aj v tomto roku budeme organizovať tvorivé dielne nielen pre deti. Deti sa môžu tešiť na Rozprávkové stredy s vílou Knihomilou. Budeme radi, ak sa s našimi čitateľmi stretneme aj na burze vyradených kníh. Naša ponuka je široká, verím, že si každý príde na svoje.

Ďakujeme za rozhovor.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter