Regionálna súťaž S knihou do neznáma pozná svojich víťazov

NOVÉ ZÁMKY 5.6.2023 – V pondelok 5. júna sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie a vernisáž regionálnej literárno-výtvarnej súťaže S Knihou do neznáma. Slávnostné vyhodnotenie bolo vyvrcholením šesťmesačnej práce žiakov zapojených v súťaži, ktorí hravým spôsobom pracovali s detskými knihami, riešili literárne úlohy a tvorili výtvarné práce. Na slávnostnom vyhodnotení ocenila knižnica tri najlepšie triedy a jedna trieda získa Cenu za kreativitu. Knižnica udelila aj špeciálnu cenu pre žiačku Ninu Ivanič. Podujatie finančne podporilo mesto Nové Zámky.

„Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch sa veľmi teší z originálnych prác detí zapojených do našej regionálnej súťaže S knihou do neznáma. Všetky práce boli nápadité a zaujímavé, ocenili sme štyri triedy, ktoré splnili zadanie a ich práce sa vyznačovali kreativitou a originalitou, povedala riaditeľka knižnice Ing. Helena Bohátová, PhD..

Do aktuálneho ročníka súťaže S knihou do neznáma sa prihlásilo 24 žiackych kolektívov a súťažné práce odovzdalo 14  tried z Nových Zámkov a novozámockého regiónu. V tomto ročníku súťaže udelila knižnica až päť cien. Prvé miesto získala 4.B zo ZŠ J. A. Komenského v Tvrdošovciach, druhé miesto získala 2.A zo ZŠ J. A. Komenského v Tvrdošovciach a tretie miesto získala 2.C zo ZŠ Devínska v Nových Zámkoch. Cenu za kreativitu získala špeciálna trieda 6.B z Katolíckej spojenej školy v Nových Zámkoch. Knižnica ocenila špeciálnou cenou aj Ninu Ivanič zo 4.B zo ZŠ J. A. Komenského v Tvrdošovciach, ktorá odovzdala vypracované literárne úlohu ku všetkým štyrom súťažným knihám.

Počas súťaže žiaci pracovali s dvomi knihami z nasledujúceho zoznamu – O snehuliakovi s horúcim srdcom od Ady Žigovej,  Mimi a Líza – Záhada vianočného svetla od autoriek Kataríny Kerekesovej, Kataríny Molákovej, Matilda od Roalda Dahla, Analfabeta Negramotná od Jána Uličianskeho a  Fantazmagorický kamarát od Alexandry Salmely.

Víťazná trieda získala vecné ceny, bezplatný celoročný zápis pre žiaka a jeho najbližšiu rodinu do knižnice a možnosť stráviť originálny deň plný zábavy s knižnicou. Všetci umiestnení žiaci získali vecné ceny.

Výstava súťažných prác detí zapojených do súťaže bude verejnosti sprístupnená do piatka 30. júna, každý pracovný deň od 9.00 h do 16.00 h.

Druhý ročník literárno-výtvarnej súťaže S knihou do neznáma vyhlási knižnica v septembri. Tento ročník súťaže bude čakať viacero zmien: triedy budú pracovať len s jednou knihou a čas na vypracovanie bude skrátený na tri mesiace.

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. V rámci nadobecnej funkcie plní úlohy metodického centra pre verejné knižnice v okrese Nové Zámky.  Pôsobí aj ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky a úzko spolupracuje so Slovenskou  knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica bola v roku 2000 pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov.

Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 138 tisíc kníh a periodík. Knižnica má vyše 3200 čitateľov, z toho vyše 2000 detí a ročne vypožičia vyše 220 tisíc kníh a periodík.  Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2500 nových titulov.

Slávka

Prečítajte si všetky články od: Slávka Haverlíková

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter