Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – Anton Bernolák Könyvtár, Érsekújvár vyhlasuje 2. ročník celoslovenskej autorskej súťaže JURÍK očami MLADÝCH

NOVÉ ZÁMKY 19.2.2024 – Po úspešnom 1. ročníku vyhlasuje knižnica 2. ročník celoslovenskej autorskej súťaže s názvom JURÍK očami MLADÝCH. Súťaž je určená pre mladých ľudí od 15 do 25 rokov, ktorí budú mať možnosť tvoriť originálnu poviedku na ľubovoľnú tému. Prostredníctvom tejto súťaže si knižnica pripomína prínos významného spisovateľa, novinára, politológa a novozámockého rodáka Ľuboša Juríka, ktorý podnecoval mnohých mladých autorov k poviedkovej tvorbe.

„Teší nás, že ohlasy na prvý ročník súťaže boli pozitívne. Našou ambíciou je aj naďalej osloviť mladých ľudí a podporiť ich v literárnej tvorbe tak, ako to robil Ľuboš Jurík. Ten bol všestranne nadaným spisovateľom, autorom detektívnych románov, životopisov, odborných titulov a poviedok. Za svoju literárnu tvorbu získal viaceré významné ocenenia napríklad Prémiu Literárneho fondu za roky 2011 a 2015, Ceny Egona Erwina Kischa za roky 2003 a 2013 a Krištáľové krídlo za rok 2008,“ povedala riaditeľka knižnice Ing. Helena Bohátová, PhD..

Súťaž je určená pre mladých ľudí, ktorí budú súťažiť vo dvoch vekových kategóriách 15 – 18 rokov a 19 – 25 rokov. Poviedky je potrebné doručiť elektronicky do pondelka 24. júna na e-mailovú adresu bibliografia@abkniznica.sk. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční vo štvrtok 26. septembra 2024 v spoločenskej sále knižnice. Víťazné práce budú zverejnené v e-zborníku na webovej stránke knižnice.

Súťaž podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. 

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. V rámci nadobecnej funkcie plní úlohy metodického centra pre verejné knižnice v okrese Nové Zámky. Pôsobí aj ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky a úzko spolupracuje so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica bola v roku 2000 pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov.
Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 138 000 kníh a periodík. Knižnica má vyše 3000 čitateľov, z toho vyše 1 600 detí a ročne vypožičia vyše 220 000 kníh a periodík. Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2 100 nových titulov.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter