Knižnica ponúkne v januári zaujímavé literárne a komunitné podujatia i výstavu žiackych prác

NOVÉ ZÁMKY 8.1.2024 – V prvom mesiaci nového roka pripravila knižnica pre svojich návštevníkov zaujímavé literárne, kultúrno-spoločenské a komunitné podujatia. Návštevníci knižnice si budú môcť počas januára pozrieť výstavu žiackych prác zapojených do 2. ročníka regionálnej literárnej súťaže S knihou do neznáma. Aj v novom roku pokračuje obľúbené komunitné podujatie pre rodiny s deťmi Rozprávková streda s vílou Knihomilou. V januári pripravila knižnica pre žiakov zo základných škôl na území mesta i regiónu viac ako 30 literárnych podujatí z literatúry, dejepisu, náuky o spoločnosti a mediálnej výchovy.

I v novom roku pokračuje knižnica v obľúbenej službe pre zdravotne znevýhodnených čitateľov, držiteľov preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím a klientov domovov sociálnych služieb. V pondelok 8. januára im knihovníčky v čase medzi deviatou a jednou hodinou popoludní prinesú domov objednané knihy. Donášku kníh je možné objednať si na telefónnom čísle knižnice 035/6400385 alebo e-mailom na ukis@abkniznica.sk. Podmienkou je vyplnenie registračného formulára pri prvej donáške.

Podujatia pre žiacke kolektívy otvorí v pondelok 8. januára o 8.30 h literárne podujatie s názvom Pátranie s detektívnou kanceláriou LasseMaja. Žiaci sa zahrajú na detektívov a pomôžu hlavným hrdinom obľúbenej detskej detektívky z pera švédskeho spisovateľa Martina Widmarka vyriešiť záhadu ukradnutých psov. Cieľom tohto interaktívneho podujatia je hravou formou podporiť logické myslenie u detí. Na podujatí sa zúčastnia tretiaci zo ZŠ G. Bethlena.

V utorok 9. januára o 8.30 h je pre prvákov zo ZŠ Devínska pripravené literárne podujatie s názvom Knižnica pána Losa. Na podujatí budú žiaci knihovníčkou pasovaní za čitateľov, dostanú svoj prvý čitateľský preukaz a hravou formou spoznajú knižnicu a jej ponuku. Postupne bude za čitateľov pasovaných vyše tristo prvákov zo všetkých novozámockých základných škôl.

V piatok 12. januára o 11.00 h je pre štvrtákov zo ZŠ G. Bethlena pripravené interaktívne podujatie s názvom Po stopách záhady s detektívom Lupiočkom. Na podujatí budú žiaci riešiť záhady, rébusy a šifry.

Pre druhákov zo ZŠ Devínska je v utorok 16. januára o 8.30 h pripravené literárne podujatie s názvom Vraniak Albín. Na podujatí si žiaci vypočujú príbeh z knihy Vraniak Albín od Zuzany Wienk o neobyčajnom vraňom mláďati, ktorého veľmi trápilo, keď niekomu ubližovali. Knihovníčka sa so žiakmi bude rozprávať o neznámych dobrodružstvách, na ktoré sa Albín podujme, resp. ktoré mu deti vymyslia.

S nadčasovou tvorbou Kristy Bendovej sa v stredu 17. januára o 9.00 h zoznámia štvrtáci zo ZŠ Devínska. V rámci literárneho podujatia s názvom O rýmovanom kráľovstve – keď sa z knižnice stane kráľovstvo – sa žiaci zoznámia s príbehom O rýmovanom kráľovstve z knihy Osmijankove rozprávky, vyskúšajú si komunikáciu vo veršoch a naučia sa orientovať v knižnici.

Aj v novom roku ponúkne knižnica pre rodiny s deťmi obľúbené komunitné podujatie s názvom Rozprávková streda s vílou Knihomilou. Pre deti sú pripravené rozprávky, zábavné kvízy a omaľovánky. Podujatie je určené pre deti od 6 rokov. Podujatie sa uskutoční v stredu 17. januára od 16.15 h do 17:15 h v detskom kútiku na oddelení rodinnej literatúry.

V pondelok 22. januára o 9.00 h je pre piatakov zo ZŠ Hradná pripravené literárne podujatie s názvom V hlavnej postave sa skrýva superhrdina. Žiaci si vypočujú príbeh z knihy Maxi Einsteinová od Jamesa Pattersona a vytvoria si vlastného superhrdinu so špecifickými vlastnosťami a charakterom.

Od utorka 23. januára do utorka 30. januára sa bude v knižnici konať týždeň mediálnej výchovy. Počas tohto týždňa ponúkne knižnica päť prednášok, na ktorých sa zúčastní osem triednych kolektívov zo ZŠ Hradná. Lesk a biedu sociálnych sietí spoznajú v utorok 23. januára a v utorok 30. januára o 9.00 h šiestaci a siedmaci. Na prednáške sa dozvedia, ako a prečo ovplyvňujú sociálne siete naše správanie a prežívanie a ako je možné čeliť ich negatívnym javom. V stredu 24. januára a vo štvrtok 25. januára o 9.00 h je pre tri skupiny ôsmakov pripravená prednáška s názvom Ako spoznať hoaxy a dezinformácie v médiách. Žiaci vďaka prednáške spoznajú manipuláciu a jej podoby v médiách a naučia sa rozpoznávať hoaxy a dezinformácie. V piatok 26. januára o 9.00 h sa dve skupiny siedmakov zúčastnia na podujatí s názvom Bezpečne v online svete. V rámci interaktívnej prednášky sa dozvedia, ako sa bezpečne pohybovať v online svete, ako si chrániť svoje počítače, tablety, mobily, ale predovšetkým súkromie a osobné údaje, ako sa chrániť pred negatívnymi javmi na internete – kyberšikanou a online predátormi.

Vo štvrtok 25. januára o 14.00 h sa uskutoční prvé tohtoročné stretnutie členiek literárneho klubu pre mladých Puella. Ústrednou témou stretnutia bude diskusia o súčasných subžánroch v literatúre, ako napr. Dark Academia, Dark Romance a pod. Súčasťou podujatia bude aj tvorba koláže z knižných predsavzatí do nového roka. Literárny klub Puella bol založený v roku 2019 a stretávajú sa v ňom žiačky druhého stupňa ZŠ a študentky stredných škôl. Spoločne diskutujú o literatúre, píšu a prezentujú vlastné literárne diela.

V pondelok 29. januára o 16.30 h organizuje LK GENERÁCIE pôsobiaci pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch pásmo poézie z tvorby Jána Kostru „Blízko je od srdca k srdcu človeka“.

Knižnica už dlhodobo a systematicky pracuje aj so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V stredu 31. januára o 10.00 h navštívia knižnicu siedmaci zo špeciálnej triedy Katolíckej spojenej školy, ktorí sa zúčastnia na literárnom podujatí s názvom O štvrtom detektívovi. Žiaci si vypočujú príbeh z knihy Osmijanko sa vracia od Kristy Bendovej a spoločne budú opisovať strateného psa.


Všetky podujatia knižnice je možné nájsť v kalendári na webovej stránke www.abkniznica.sk .

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. V rámci nadobecnej funkcie plní úlohy metodického centra pre verejné knižnice v okrese Nové Zámky. Pôsobí aj ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky a úzko spolupracuje so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica bola v roku 2000 pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov.
Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 138 tisíc kníh a periodík. Knižnica má vyše 3200 čitateľov, z toho vyše 2000 detí a ročne vypožičia vyše 220 tisíc kníh a periodík. Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2500 nových titulov.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter