Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch pomáha znevýhodneným čitateľom už viac ako štvrťstoročie

NOVÉ ZÁMKY 12.10.2023 – Už viac ako 25 rokov spolupracuje Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Vďaka tejto spolupráci si mohli nevidiaci a slabozrakí čitatelia vypočuť stovky zvukových kníh nahovorených slovenskými umelcami a prečítať knihy v Braillovom písme. Túto službu využívajú nevidiaci, slabozrakí čitatelia a držitelia preukazu ZŤP, ktorí z objektívnych dôvodov nie sú schopní čítať literárne dielo.

„Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch považuje za dôležité pomáhať znevýhodneným čitateľom a ponúknuť im služby, ktoré im skvalitnia život. Okrem zvukových kníh a kníh v Braillovom písme poskytujeme už viac ako 6 rokov zdravotne znevýhodneným čitateľom, držiteľom preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím a klientom domovov sociálnych služieb donášku kníh do domu. Táto služba našej knižnice je veľmi obľúbená a každoročne oslovuje desiatky čitateľov,“ povedala riaditeľka knižnice Ing. Helena Bohátová, PhD..

Knižnica momentálne ponúka svojim čitateľov viac ako 150 zvukových kníh. Zvukové knihy sú nahovorené na CD nosiči, ktorý si záujemcovia prehrajú doma na CD prehrávači. Audioknihy sú obmieňané každý štvrťrok, k dispozícii sú monografie, biografie, cestopisy, literatúra faktu, detektívky, sci-fi, klasická literatúra, ženské romány či knihy na tému kresťanstvo a spoločnosť.

Donášku do domu môžu využiť zdravotne znevýhodnení čitatelia a čitatelia, držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím a klienti domovov sociálnych služieb. Donáška prebieha vždy v prvý pondelok v mesiaci v čase medzi deviatou a jednou hodinou popoludní. Podmienkou je vyplnenie registračného formulára pri prvej donáške. Donášku kníh je možné objednať si aj na telefónnom čísle knižnice 035/6400385 alebo e-mailom na ukis@abkniznica.sk. Dodanie kníh do domu nie je podmienkou užívania zvukových kníh.

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. V rámci nadobecnej funkcie plní úlohy metodického centra pre verejné knižnice v okrese Nové Zámky.  Pôsobí aj ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky a úzko spolupracuje so Slovenskou  knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica bola v roku 2000 pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov.

Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 138 tisíc kníh a periodík. Knižnica má vyše 3200 čitateľov, z toho vyše 2000 detí a ročne vypožičia vyše 220 tisíc kníh a periodík.  Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2500 nových titulov.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter