Knižnica ponúkne v septembri literatúru, históriu, tradície, ale aj burzu kníh

NOVÉ ZÁMKY 6.9.2023 – Prvý mesiac nového školského roka otvára Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch pestrou ponukou kultúrnych, vzdelávacích a voľnočasových podujatí. V septembri pokračuje obľúbené komunitné podujatie pre rodiny s deťmi s názvom Rozprávková streda s vílou Knihomilou. Knižnica aj tento rok organizuje v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva prednášky a tvorivé aktivity pre žiakov. Koncom mesiaca sa bude konať slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej autorskej súťaže JURÍK očami MLADÝCH.

Kultúrno-vzdelávacie podujatia pre školské kolektívy otvorí v stredu 6. septembra o 8.15 hinteraktívna prednáška s názvom Vznik a vývoj písma. Na podujatí si šiestaci zo ZŠ Devínska doplnia a prehĺbia svoje poznatky o histórii písma a jeho formách.

V piatok 8. septembra o 17.00 h sa uskutoční stretnutie členov Sci-fi klubu Orion. Členovia tohto klubu na svojich stretnutiach rozoberajú nové objavy vo vesmíre, v oblasti umelej inteligencie, diskutujú o novinkách zo sveta sci-fi literatúry a filmu.

Pre milovníkov poézie je v pondelok 18. septembra o 17.00 h pripravené literárno-poetické pásmo z diela Jána Smreka s názvom Svet nemôže žiť bez nehy. Na podujatí vystúpia recitátori z Literárneho klubu GENERÁCIE, ktorý pôsobí pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.

V stredu 20. septembra a vo štvrtok 21. septembra sa bude na Hlavnom námestí konať burza kníh. Návštevníci si budú môcť za symbolickú sumu kúpiť knihy, ktoré knižnica vyradila z fondu. Burzu kníh organizuje Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch v spolupráci s OZ Knižnica pre všetkých.

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva organizuje knižnica pre žiakov a študentov viaceré tematické prednášky a interaktívne podujatia. Prvou je prednáška známeho múzejníka, historika a spisovateľa Miroslava Eliáša s názvom Záchrana hradov na Slovensku, ktorá sa uskutoční v pondelok 25. septembra o 9.00 h v spoločenskej sále knižnice. Život na hrade predstaví žiakom koordinátorka podujatia Gizela Kovačicová. Táto prednáška spojená s tvorivými dielňami sa uskutoční v stredu 27. septembra o 9.00 h v spoločenskej sále knižnice. Vo štvrtok 28. septembra o 9.00 h pripravila knižnica interaktívnu prednášku spojenú so zábavným kvízom s názvom Slovenské historické naj – poznáš slovenskú ľudovú kultúru? Na podujatí si žiaci doplnia a prehĺbia vedomosti o najvýznamnejších prvkoch slovenskej ľudovej kultúry.

V utorok 26. septembra o 9.00 h sa uskutoční workshop s Miroslavou Biznárovou  s názvom Malí – veľkí hrdinovia tajomného lesa alebo fantastický svet Roalda Dahla. Na workshope s literárno-hudobno-výtvarnými aktivitami a prvkami tvorivej dramatiky sa zúčastnia tretiaci zo ŽŠ Mostná.

Aj v školskom roku 2023/2024 ponúkne knižnica pre rodiny s deťmi obľúbené komunitné podujatie s názvom Rozprávková streda s vílou Knihomilou. Pre deti sú pripravené rozprávky, zábavné kvízy a omaľovánky. Podujatie je určené pre deti od 6 rokov. Návštevníci si môžu prísť vypočuť prvé rozprávky v  stredu 27. septembra od 15:30 h do 17:00 h.

Stretnutie členiek klubu Puella sa uskutoční vo štvrtok 28. septembra o 14.00 h. Súčasťou podujatia budú tvorivé dielne, v rámci ktorých si dievčatá napíšu vlastnú mikropoviedku a vytvoria knižnú obálku.  Literárny klub pre mladých Puella bol založený v roku 2019 a stretávajú sa v ňom žiačky druhého stupňa ZŠ a študentky stredných škôl a diskutujú o literatúre, píšu a prezentujú vlastné literárne diela.

Septembrové podujatia knižnice uzatvorí v piatok 29. septembra slávnostné vyhodnotenie 1. ročníka celoslovenskej autorskej súťaže JURÍK očami MLADÝCH. Podujatie sa uskutoční v spoločenskej sále knižnice o 14.30 h. Súťaž podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Branislava Becíka, PhD..

Všetky podujatia knižnice je možné nájsť v kalendári na webovej stránke www.abkniznica.sk .

 Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. V rámci nadobecnej funkcie plní úlohy metodického centra pre verejné knižnice v okrese Nové Zámky.  Pôsobí aj ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky a úzko spolupracuje so Slovenskou  knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica bola v roku 2000 pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov.

Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 138 tisíc kníh a periodík. Knižnica má vyše 3200 čitateľov, z toho vyše 2000 detí a ročne vypožičia vyše 220 tisíc kníh a periodík.  Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2500 nových titulov.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter