Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – Anton Bernolák Könyvtár, Érsekújvár ponúkne počas Týždňa slovenských knižníc bezplatnú registráciu pre nových členov a generálny pardon na všetky upomienky z omeškania

Počas tohtoročného Týždňa slovenských knižníc pripravila Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – Anton Bernolák Könyvtár, Érsekújvár pre svojich čitateľov a návštevníkov zaujímavé podujatia, tvorivé dielne a výstavy. Počas celého týždňa – od 4. do 8. marca získajú noví čitatelia členské na rok zadarmo. V tomto týždni zároveň bude platiť generálny pardon na všetky upomienky z omeškania v prípade, ak čitateľ vráti v danom týždni vypožičané knihy. Knižnica sa zapojí aj do celoslovenského podujatia s názvom Je nás počuť, v rámci ktorého budú knihovníci na Hlavnom námestí čítať verejnosti. Knižnica ponúkne výstavu ilustrátora a výtvarníka Miroslava Regitka a mini výstavu žiackych prác s názvom Anton Bernolák ako hrdina komiksu – ako vidia Bernoláka tínedžeri v 21. storočí. Počas tohto týždňa sa budú môcť čitatelia zapojiť do online vedomostnej súťaže z dejín knižníc a knihovníctva o vecné ceny. Týždeň slovenských knižníc je celoslovenské podujatie, ktoré každoročne vyhlasuje Slovenská asociácia knižníc. 25. ročník tohto podujatia sa tento rok koná pod spoločným mottom – KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH.

Týždeň slovenských knižníc otvorí v pondelok 4. marca donáška do domu s prekvapením. Túto obľúbenú službu môžu využiť zdravotne znevýhodnení čitatelia, držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím a klienti domovov sociálnych služieb. Donášku kníh je možné objednať si na telefónnom čísle knižnice 035/6400385 alebo e-mailom na ukis@abkniznica.sk. Podmienkou je vyplnenie registračného formulára pri prvej donáške.

Pri príležitosti jarných prázdnin pripravila knižnica v pondelok 4. marca Jarné tvorivé dielne nielen pre deti.  Tieto tvorivé aktivity sa uskutočnia v klubovni od 14.00 h do 16.30 h.

Stretnutie Klubu kreatívnej tvorby sa uskutoční v stredu 6. marca o 14.00 h. Témou stretnutia bude Veľká noc, na podujatí sa budú vyrábať veľkonočné ozdoby z kerahmoty. Klub kreatívnej tvorby je otvorená komunita, ktorá združuje kreatívnych tvorcov handmade výrobkov. Klub sa koná vždy prvú stredu v mesiaci od 14.00 h do 16.30 h v klubovni. Členovia klubu sa naučia základy drôtikovania, háčkovania, ručného šitia a maľovania. Na klubových stretnutiach sa bude tvoriť za pomoci farieb a lepidla, špagátu, papiera, kerahmoty a mnohých ďalších. Knižnica poskytne materiálne potreby na stretnutia klubu, záujemcovia si však môžu priniesť aj vlastné.

V stredu 6. marca sa knižnica zapojí do 4. ročníka celoslovenského podujatia zameraného na pozitívne zviditeľnenie knižníc na Slovensku s názvom Je nás počuť. V tento deň a v rovnakú hodinu budú knihovníci v mestách a obciach spoločne čítať verejnosti. Knihovníci z Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – Anton Bernolák Könyvtár, Érsekújvár budú čítať na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch od 15.30 h do 16.30 h. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová.

V marci ponúkne knižnica aj výstavu ilustrácií z detských kníh a grafík výtvarníka a ilustrátora Miroslava Regitka s názvom Obrázky v knižnici. Výstava bude verejnosti sprístupnená každý pracovný deň od 8.00 h do 16.00 h až do 28. marca.

V spolupráci so ZŠ G. Bethlena pripravila knižnica mini výstavu žiackych prác s názvom Anton Bernolák ako hrdina komiksu – ako vidia Bernoláka tínedžeri v 21. storočí. Výstava bude verejnosti sprístupnená každý pracovný deň od 8.00 h do 17.00 h až do 28. marca.

Všetky podujatia knižnice je možné nájsť v kalendári na webovej stránke www.abkniznica.sk .

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. V rámci nadobecnej funkcie plní úlohy metodického centra pre verejné knižnice v okrese Nové Zámky.  Pôsobí aj ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky a úzko spolupracuje so Slovenskou  knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica bola v roku 2000 pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov.

Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 138 000 kníh a periodík. Knižnica má vyše 3000 čitateľov, z toho vyše 1 600 detí a ročne vypožičia vyše 220 000 kníh a periodík.  Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2 100 nových titulov.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter