LK GENERÁCIE pôsobiaci pri knižnici oslávil slávnostným programom 30. výročie vzniku

V pondelok 25. marca sa v spoločenskej sále knižnice konal slávnostný program pri príležitosti 30. výročia vzniku LK GENERÁCIE s názvom Navždy spätí s poéziou. Podujatie pripravil LK GENERÁCIE, ktorý pôsobí pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – Anton Bernolák Könyvtár, Érsekújvár. Slávnostný program sa konal za prítomnosti primátora mesta Nové Zámky PhDr. Mgr. art. Otokara Kleina, ArtD.

„Tridsať rokov v ľudskom živote znamená veľa. Dieťa sa narodí, vyrastie, dospeje, založí si rodinu a vychováva svoje deti. Aj tento klub môžeme metaforicky prirovnať k dieťaťu, ktoré dospelo a práve teraz je v najlepších rokoch. Teší ma, že sa práve naša knižnica stala domovom ľudí, pre ktorých je literatúra dôležitá a ktorí ňou aj žijú. Do ďalších rokov prajem členom LK GENERÁCIE veľa inšpirácie a radosti zo spoločne strávených chvíľ naplnených literatúrou,“ povedala riaditeľka knižnice Ing. Helena Bohátová, PhD..

Históriou klubu previedli prítomných členovia klubu doc. Jitka Rožňová, Mária Feldinszká a Václav Strejček. Na podujatí vystúpili viacerí členovia klubu, ktorí odprezentovali tvorbu známych básnikov, svoju básnickú tvorbu i tvorbu zosnulých členov klubu. Podujatím hudobne sprevádzala členka klubu Mária Braunová a Jozef Kiss.

Literárny klub GENERÁCIE je komunita, ktorá združuje milovníkov poézie, píšucich básnikov, recitátorov ale aj autorov ostatných žánrov. Počas tridsiatich rokov sa v klube vystriedalo množstvo ľudí, ktorí ho formovali a aj on formoval ich. „Za všetkých spomeniem tých, ktorí stáli pri zrode klubu – Margita Hrabovszká, Milan Solník, Václav Strejček a Jarmila Valicová, ktorá viedla klub od jeho založenia až do roku 2016. Odvtedy ho vedie Mária Feldinszká. Nedá mi nespomenúť ani spisovateľa, novinára, politológa a novozámockého rodáka Ľuboša Juríka, ktorý bol takisto iniciátorom vzniku tohto klubu,“ doplnila riaditeľka knižnice Ing. Helena Bohátová, PhD..

Počas tridsiatich rokov klub zorganizoval stovky literárnych večerov, humoristicko-poetických pásiem a besied so spisovateľmi, divadelníkmi, hudobníkmi. Píšuci autori dostali možnosť prezentovať svoju tvorbu vo viacerých almanachoch, ktoré vydal klub.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter