Víťazi druhého ročníka regionálnej literárnej súťaže S knihou do neznáma sú už známi

NOVÉ ZÁMKY 18.12.2023 – V pondelok 18. decembra sa v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie druhého ročníka regionálnej literárnej súťaže S knihou do neznáma. Súťaž vyhlásilo OZ Knižnica pre všetkých v spolupráci s Knižnicou Antona Bernoláka v Nových Zámkoch v septembri tohto roka. Súťaž bola určená pre žiakov 2.- 5. ročníka základných škôl a špeciálne triedy bez ohľadu na ročník v okrese Nové Zámky. Porota ocenila tri najlepšie triedy a jedna trieda získala cenu za kreativitu. Súťaž finančne podporilo mesto Nové Zámky.

„Cieľom súťaže S knihou do neznáma bolo motivovať žiakov k tomu, aby si prečítali hodnotnú knihu,  prehĺbili spoluprácu so spolužiakmi v triede pri tvorbe kreatívnej spoločnej úlohy a aby si otestovali svoje schopnosti pri vypracovaní individuálnej literárnej úlohy. V knihách, ktoré sme pre žiakov vybrali, rezonovali témy priateľstva, ochrany životného prostredia, pozitívneho vzťahu k zvieratám a logického myslenia. Tešíme sa zo všetkých prác zaslaných do našej súťaže. Ocenili sme práce, ktoré vynikali originalitou, kreativitou, technickým prevedením a detským pohľadom na svet. Teší nás, že všetky ocenené triedy vypracovali na vysokej úrovni literárnu individuálnu úlohu,“ povedala predsedníčka OZ Knižnica pre všetkých Gizela Kovačicová.

V rámci súťaže žiaci pracovali s jednou knihou z nasledujúceho zoznamu –  Chrontulienka od Branislava Jobusa, Štyri kosti pre Flipra od Gabriely Futovej, Hávedník od Jiřího Dvořáka a Prípad strateného náhrdelníka od Samuela Bjorka. Úlohou žiakov bolo vybrať si jednu z týchto kníh a vypracovať k nej jednu kreatívnu spoločnú úlohu a jednu literárnu individuálnu úlohu. Spoločná úloha mala viesť žiakov k spolupráci a trpezlivosti, individuálna literárna úloha sa zameriavala na jedinečné chápanie textu a vypracovanie otázok.

Do súťaže sa prihlásilo 21 tried, súťažné práce odovzdalo 15 žiackych kolektívov z Nových Zámkov a okolia. Prvé miesto získala 4.C zo ZŠ Hradná v Nových Zámkoch, druhé miesto získala 3.A zo ZŠ J. A. Komenského v Tvrdošovciach a tretie miesto získala 4.A zo ZŠ na Hlavnom námestí v Dvoroch nad Žitavou. Cenu za kreativitu získala 3.C zo ZŠ Devínska v Nových Zámkoch.

Víťazná trieda získala vecné ceny, bezplatný celoročný zápis do knižnice pre žiaka a možnosť stráviť originálny deň plný zábavy s knižnicou. Triedy umiestnené na druhom a treťom mieste a trieda, ktorá získala cenu za kreativitu, získali vecné ceny.

Výstava súťažných prác žiakov zapojených do súťaže bude verejnosti sprístupnená do 31. januára 2024 každý pracovný deň od 8.00 h do 16.00 h.  

Vyhlasovateľom súťaže bolo OZ Knižnica pre všetkých, ktoré pôsobí pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch od decembra 2021. „Podnetom na založenie OZ Knižnica pre všetkých boli nové možnosti projektových aktivít, vďaka ktorým sme mohli uskutočniť netradičné formy podujatí. Medzi naše najúspešnejšie projekty patrili tento rok kultúrne podujatie Festival rodiny, cyklus prednášok v rámci mediálnej výchovy s názvom Rozum do vrecka alebo ako sa nestratiť v pretlaku informácií a prvý ročník regionálnej literárnej súťaže S knihou do neznáma,“ uzavrela Gizela Kovačicová.

OZ Knižnica pre všetkých pôsobí pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. Jeho cieľom je podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť, knižničnú, informačnú a čitateľskú gramotnosť občanov mesta Nové Zámky, ako aj novozámockého regiónu. OZ realizuje vzdelávacie podujatia zamerané na sprostredkovanie všeobecných hodnôt, formovanie čitateľského vedomia a kritického myslenia, rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu detí, mládeže, dospelých a prevenciu nežiaducich spoločenských javov.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter