Knižnica v januári oslávi Antona Bernoláka a Kristu Bendovú

NOVÉ ZÁMKY 4.1.2023 – Január v knižnici sa bude niesť v znamení osláv 210. výročia úmrtia Antona Bernoláka – významnej osobnosti slovenských dejín. Knižnica si pri príležitosti 100. výročia narodenia Kristy Bendovej pripomenie jej nadčasovú tvorbu a ponúkne žiakom podujatia spojené so zážitkovým čítaním a dramatizáciou jej rozprávok. Aj v novom roku knižnica pripravila pre žiakov zo základných škôl na území mesta i regiónu tvorivé prednášky a aktivity z literatúry, dejepisu, biológie, náuky o spoločnosti a environmentálnej výchovy.

I v novom roku pokračuje knižnica v obľúbenej službe pre imobilných, zdravotne ťažko postihnutých a slabozrakých čitateľov knižnice. V pondelok 9. januára im knihovníčky v čase medzi deviatou a jednou hodinou popoludní prinesú domov objednané knihy. Bezplatnú donášku do domu môžu využiť zdravotne znevýhodnení čitatelia a držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím. Podmienkou je vyplnenie registračného formulára pri prvej donáške. Túto bezplatnú službu je možné objednať si aj na telefónnom čísle knižnice alebo e-mailom. V ponuke je aj možnosť výpožičky audiokníh. Túto populárnu službu knižnice využíva už vyše tridsať spokojných Novozámčanov.

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch sa v januári pripojí k oslavám 100. výročia narodenia Kristy Bendovej, populárnej autorky pre deti, ktorá v mladosti žila a študovala v Nových Zámkoch. S tvorbou tejto poetky, prozaičky, novinárky a dramatičky sa zoznámia v utorok 10. januára o 9.00 hod tretiaci zo ZŠ Nábrežnej. V rámci podujatia s názvom Osmijankove rozprávky si žiaci prečítajú Rozprávku o inzerátovom prasiatku a naučia sa napísať zoznamovací inzerát.

V stredu 11. januára o 17.00 hod zaznie v spoločenskej sále knižnice výber z autorskej tvorby Václava Strejčeka s názvom Z archívu 3. Václav Strejček je dlhoročným členom Literárneho klubu GENERÁCIE pôsobiaceho pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch a uznávaným regionálnym autorom. Vo svojej tvorbe sa venuje písaniu a režírovaniu divadelných hier, scénok, aforizmov, vtipov, básní, recitácii a herectvu.

Knižnica v rámci osláv 210. výročia úmrtia Antona Bernoláka pripravila pre verejnosť v spolupráci so ZŠ G. Bethlena originálnu výstavu žiackych prác s názvom Anton Bernolák ako hrdina komiksu – ako vidia Bernoláka tínedžeri v 21. storočí. Výstava bude prístupná pre verejnosť od piatku 13. januára do utorka 31. januára v Dome Kultúry na Hlavnom námestí.

V piatok 13. januára o 17:15 hod sa bude v klubovni knižnice konať prednáška Evy Sekovej s názvom Nové objavy vo vesmíre. Zakladateľka a aktívna členka Science fiction klubu Orion v nej bude rozoberať nové objavy v Slnečnej sústave i mimo nej, novoobjavené exoplanéty aj nové objavy, ktoré zdokumentoval najvýkonnejší vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba.


Knižnica aj naďalej pokračuje v úspešnej spolupráci so školami na území mesta, ktoré poskytujú vzdelávanie v maďarskom jazyku. V pondelok 16. januára o 8:00 hod sa žiaci dvoch druháckych tried zo ZŠ G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským zúčastnia na dramatizácii rozprávky od Zelka Zoltána O siedmich súrodencoch. Súčasťou podujatia bude interaktívna hra, v rámci ktorej si žiaci budú vytvárať svoj imaginárny svet. Cieľom tohto podujatia je rozvoj fantázie, predstavivosti a vizualizácie detí.

V pondelok 16. januára o 9:00 hod sa druháci zo ZŠ Devínskej zúčastnia na interaktívnej prednáške na tému Recyklácia, alebo čo už naši predkovia vedeli. Vďaka prednáške sa žiaci dozvedia o význame triedenia odpadu, o recyklovaní, zoznámia sa s tipmi ako využiť odpad a spoznajú výhody zdieľania kníh, hračiek, oblečenia či dopravy. Svoje vedomosti si otestujú v zábavnom kvíze a vyskúšajú si aj triedenie odpadu. Prednášky a tvorivé aktivity zamerané na environmentálnu výchovu sú novinkou knižnice tento školský rok.

V utorok 17. januára o 8:30 hod sa bude konať ďalšie podujatie pre žiakov základných škôl z cyklu Storočnice Kristy Bendovej s názvom Osmijankove rozprávky. S nadčasovou tvorbou tejto obľúbenej autorky sa tentokrát zoznámia druháci zo ZŠ G. Bethlena. Žiaci sa dozvedia o zlomyseľnej gume, ktorá úmyselne robila iným prieky či vygumovala na rušnej ceste priechod pre chodcov. Súčasťou podujatia bude aj diskusia o tom, čo a prečo by deti zo svojho života vygumovali.

Knižnica už dlhodobo a systematicky pracuje aj so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Vo štvrtok 19. januára o 8:30 hod navštívia knižnicu druháci zo špeciálnej triedy Cirkevnej základnej školy Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, ktorí sa zúčastnia na zážitkovom čítaní zimnej rozprávky O osamelom snehuliakovi od Haydena McAllistera. Cieľom týchto podujatí je zvyšovať čitateľskú gramotnosť a komunikačné schopnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Vo štvrtok 19. januára o 16:30 hod sa bude v priestoroch spoločenskej sály knižnice konať slávnostné otvorenie výstavy mladého umelca Petríka Daxnera s názvom Moja farebná paleta. Výstava bude verejnosti sprístupnená každý pracovný deň od 8:00 hod do 16:00 hod až do 24. februára.

Druhá časť prednášky aktívnej členky Science fiction klubu Orion Evy Sekovej s názvom Nové objavy vo vesmíre sa bude konať v piatok 20. januára o 17:15 hod. Klub, ktorý funguje už vyše tridsať rokov, na svojich pravidelných stretnutiach rozoberá nové objavy vo vesmíre, nové sci-fi filmy v kinách, robotiku, umelú inteligenciu a mnohé ďalšie.

Ďalšie podujatie pre žiakov základných škôl z cyklu Storočnice Kristy Bendovej sa bude konať v stredu 25. januára o 9:00 hod. o rýmovanom kráľovstve z knihy Osmijankove rozprávky si prečítajú štvrtáci zo ZŠ Nábrežná. Súčasťou podujatia bude tvorivé rozprávanie vo veršoch, ktorého cieľom je podporiť fantáziu a kreatívne myslenie u detí.

V stredu 25. januára o 17.00 hod sa bude konať aj beseda s novozámockou autorkou Ágnes Mánya Benyovszky, ktorá predstaví svoju knihu Prázdniny s Winterom – Letné dobrodružstvo v Piešťanoch. Na besede sa zúčastní i Jitka Rožňová, vysokoškolská pedagogička, poetka a prekladateľka spomínanej knihy. Autorka na besede predstaví svoj detektívny príbeh o deväťdesiattri ročnej starkej, ktorá so svojou pravnučkou trávi prázdniny v kúpeľoch a ktorej za záhadných okolností zmizne prsteň. Jej vnučka sa pustí do pátrania a na dobrodružnej výprave spoznáva okrem iného zaujímavý život Ľudovíta Wintera, ktorého zásluhou sa Kúpele Piešťany stali svetoznámymi. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že otec Ľudovíta Wintera – zakladateľ piešťanských kúpeľov Alexander Winter, bol pôvodom z Tvrdošoviec.

O živote a tvorbe novozámockej sochárskej osobnosti prof. Juraja Meliša sa verejnosť dozvie v pondelok 30. januára o 16.30 hod v spoločenskej sále knižnice. Podujatie s názvom Netradičná poézia v sochárskej tvorbe akademického sochára Juraja Meliša odprezentuje Magdaléna Klobučníková.

Všetky podujatia knižnice je možné nájsť v kalendári na webovej stránke www.abkniznica.sk .

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Pôsobí aj ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky a úzko spolupracuje so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica bola v roku 2000 pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov.
Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 142 tisíc kníh. Knižnica má v priemere 3000 čitateľov, z toho vyše 1200 detí a ročne vypožičia vyše 148 tisíc kníh a periodík. Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2000 nových titulov.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter