Vyše 220 stredoškolákov z Nových Zámkov sa vďaka knižnici dozvedelo o bezpečnom používaní internetu

NOVÉ ZÁMKY 25.11.2022 – Vyše 220 študentov zo štyroch novozámockých stredných škôl sa počas tohto týždňa zúčastnilo na interaktívnej prednáške, ktorú pri príležitosti Medzinárodného dňa počítačovej bezpečnosti organizovala Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. Cieľom tohto pilotného projektu zameraného na prevenciu negatívnych javov na internete je edukácia mladých ľudí, ktorí vo virtuálnom svete trávia veľa času.Prednášky a workshopy orientované na mediálnu výchovu sú novinkou tento školský rok a knižnica v nich plánuje pokračovať i v budúcnosti.

“Dnešní mladí ľudia sa narodili do sveta médií a nových technológií. Hoci pracujú s médiami – smartfónmi, počítačmi, tabletmi, sociálnymi sieťami, či aplikáciami úplne prirodzene a intuitívne, číha na nich vo virtuálnom svete i veľa nástrah. Preto sme vymysleli projekt Bezpečne v online svete, ktorý má mladým ľuďom pomôcť zorientovať sa v tejto oblasti a podporiť ich kritické myslenie voči médiám,“ povedala riaditeľka knižnice Ing. Helena Bohátová, PhD.

Interaktívna prednáška trvala 45 minút a bola rozdelená do troch častí. Prvá časť bola venovaná digitálnym hrozbám v online priestore ako sú napr. krádeže osobných údajov, prístupových hesiel, identity, či finančných prostriedkov z platobnej karty. Študenti sa dozvedeli o dôležitosti používania bezpečných hesiel, o antivírusovej ochrane počítačov a tabletov, o nutnosti kontroly zabezpečenia navštevovaných webových stránok a ďalších dôležitých opatreniach. V druhej časti prednášky sa študenti zoznámili s témou kyberšikany a online predátorov. Spoznali aj ďalšie ohrozenia vo virtuálnom svete, ako napr. pedofíliu, detskú pornografiu, webcam trolling (druh podvodu, pri ktorom útočník používa k oklamaniu obete falošný videozáznam, ktorý obeť považuje za reálny obraz z videokamery), kybergrooming alebo online predátorov, či kyberšikanovanie s prvkami sextingu (odosielanie a prijímanie materiálu sexuálneho a erotického charakteru). V tejto časti študenti spoznali aj stratégie, ako zareagovať na kyberšikanu – neodpovedať na negatívny obsah agresora, uložiť si nevhodný obsah ako dôkaz, identifikovať a blokovať útočníka a oznámiť útok. Tretia časť prednášky niesla názov Ako sa nestať závislým a ako si zadefinovať svoje hranice v súvislosti s konzumáciou médií. V tejto časti študenti absolvovali aktivitu Môj deň s médiami, kde mali za úlohu porozprávať o tom, aké médiá (mobily, tablety, počítače),  konkrétne webové služby (Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok), či softwarové aplikácie (počítačové hry) počas dňa používajú, a ktoré sú pre nich nenahraditeľné. Súčasťou tohto tematického bloku bola aj diskusia o online závislostiach, ako napr. závislosť od surfovania po internete, závislosť od chatovania, závislosť od internetových hier, závislosť od prezerania zábavných kanálov a videí, závislosť od sociálnych sietí, závislosť od online nakupovania. Na záver študenti spoznali možnosti pomoci, ak by sa ocitli v krízovej situácii.

Interaktívne prednášky zamerané na bezpečnosť na internete lektorovala pracovníčka knižnice Natália Nagyová, absolventka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a doplňujúceho pedagogického štúdia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Pôsobí aj ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky a úzko spolupracuje so Slovenskou  knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica bola v roku 2000 pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov.

Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 142 tisíc kníh. Knižnica má v priemere 3000 čitateľov, z toho vyše 1200 detí a ročne vypožičia vyše 148 tisíc kníh a periodík.  Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2000 nových titulov.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter