V marci ponúkne knižnica ľudové rozprávky, tvorivé dielne, cestovateľskú besedu a výstavu ilustrátora

NOVÉ ZÁMKY 29.2.2024 – Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – Anton Bernolák Könyvtár, Érsekújvár pripravila v marci bohatú ponuku podujatí pre žiakov, rodiny s deťmi i širokú verejnosť. Pre verejnosť je pripravená cestovateľská beseda s vysokoškolským profesorom, politológom, cestovateľom a autorom literatúry faktu Svetozárom Krnom. Pre milovníkov tvorenia sú pripravené tri tvorivé popoludnia, pre rodiny s deťmi Rozprávková streda s vílou Knihomilou. Knižnica ponúkne v marci výstavu ilustrátora a výtvarníka Miroslava Regitka a mini výstavu žiackych prác s názvom Anton Bernolák ako hrdina komiksu – ako vidia Bernoláka tínedžeri v 21. storočí. Pre žiakov základných škôl pripravila knižnica viac ako 20 literárnych podujatí a besedu s autorom detských kníh Dávidom Hamranom. Študenti z Gymnázia v Nových Zámkoch sa budú môcť zúčastniť na besede s autorkou knihy Mengeleho dievča Veronikou Tóthovou Homolovou.

Marcové podujatia otvorí slávnostné otvorenie výstavy ilustrácií z detských kníh a grafík výtvarníka a ilustrátora Miroslava Regitka s názvom Obrázky v knižnici, ktoré sa uskutoční v piatok 1. marca o 10.45 h. Výstava bude verejnosti sprístupnená každý pracovný deň od 8.00 h do 16.00 h až do 28. marca.

V spolupráci so ZŠ G. Bethlena pripravila knižnica mini výstavu žiackych prác s názvom Anton Bernolák ako hrdina komiksu – ako vidia Bernoláka tínedžeri v 21. storočí. Výstava bude verejnosti sprístupnená každý pracovný deň od 8.00 h do 16.00 h až do 28. marca.

Pre štvrtákov zo ZŠ G. Bethlena je v piatok 1. marca o 9.00 h pripravené bosorácke podujatie s názvom Bosorkin svet povier a čarov. Žiaci si vypočujú povesť Čaka z knihy Slovenské povesti o strašidlách od Beatrice Čulmanovej a budú robiť aktivity, ktoré nielen poučia, ale aj zabavia. Spoločne s knihovníčkou sa zamyslia nad literárnym žánrom povesťou a nájdu rozdiely medzi povesťou a rozprávkou. Nebudú chýbať ani hádanky, slovné prešmyčky a tajnička.

Týždeň slovenských knižníc otvorí v pondelok 4. marca donáška do domu s prekvapením. Túto obľúbenú službu môžu využiť zdravotne znevýhodnení čitatelia, držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím a klienti domovov sociálnych služieb. Donášku kníh je možné objednať si na telefónnom čísle knižnice 035/6400385 alebo e-mailom na ukis@abkniznica.sk. Podmienkou je vyplnenie registračného formulára pri prvej donáške.

Pri príležitosti jarných prázdnin pripravila knižnica v pondelok 4. marca Jarné tvorivé dielne nielen pre deti. Tieto tvorivé aktivity sa uskutočnia v klubovni od 14.00 h do 16.30 h.

Stretnutie Klubu kreatívnej tvorby sa uskutoční v stredu 6. marca o 14.00 h. Témou stretnutia bude Veľká noc, na podujatí sa budú vyrábať veľkonočné ozdoby z kerahmoty. Klub kreatívnej tvorby je otvorená komunita, ktorá združuje kreatívnych tvorcov handmade výrobkov. Klub sa koná vždy prvú stredu v mesiaci od 14.00 h do 16.30 h v klubovni. Členovia klubu sa naučia základy drôtikovania, háčkovania, ručného šitia a maľovania. Na klubových stretnutiach sa bude tvoriť za pomoci farieb a lepidla, špagátu, papiera, kerahmoty a mnohých ďalších. Knižnica poskytne materiálne potreby na stretnutia klubu, záujemcovia si však môžu priniesť aj vlastné.

V stredu 6. marca sa knižnica zapojí do 4. ročníka celoslovenského podujatia zameraného na pozitívne zviditeľnenie knižníc na Slovensku s názvom Je nás počuť. V tento deň a v rovnakú hodinu budú knihovníci v mestách a obciach spoločne čítať verejnosti. Knihovníci z Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – Anton Bernolák Könyvtár, Érsekújvár budú čítať na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch od 15.30 h do 16.30 h. Nad podujatím prevzala záštitu
prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Knižnica aj v tomto školskom roku pokračuje v úspešnej spolupráci so školami na území mesta, ktoré poskytujú vzdelávanie v maďarskom jazyku. V pondelok 11. marca o 9.00 h a 10.30 h sa dve skupiny tretiakov zo ZŠ G. Czuczora zúčastnia na interaktívnom podujatí zameranom na rozvoj pasívnej slovnej zásoby školáka s názvom Vstúp so mnou do sveta kníh – Lépj velem a könyvek világába.

Pre tretiakov a štvrtákov zo ZŠ Devínska je v utorok 12. marca o 10.00 h pripravená beseda s Dávidom Hamranom – autorom detskej literatúry. Dávid Hamran je rušňovodič, ktorého celoživotnou vášňou sú knihy. Pochádza z Nových Zámkov a jeho cieľom je vďaka svojim príbehom odpútať ľudí od tvrdej reality.

Pre verejnosť pripravila knižnica v stredu 13. marca o 17.00 h besedu s vysokoškolským profesorom, politológom, cestovateľom a autorom literatúry faktu Svetozárom Krnom s názvom Od prameňa Gangy na návštevu Dalajlámu. Svetozár Krno napísal 15 esejistických cestopisov a 19 vedeckých kníh a vysokoškolských učebníc a v roku 2022 získal literárnu Cenu Egona Erwina Kischa. Na besede odprezentuje svoje poznatky a skúsenosti z ciest po Indii, kde strávil aj niekoľko dní s Dalajlámom XIV.

Pre druhákov zo ZŠ G. Bethlena je vo štvrtok 14. marca o 9.00 h pripravené literárne podujatie s názvom Vraniak Albín. Na podujatí si žiaci vypočujú príbeh z knihy Vraniak Albín od Zuzany Wienk o neobyčajnom vraňom mláďati, ktorého veľmi trápilo, keď niekomu ubližovali. Knihovníčka sa bude so žiakmi rozprávať o odvahe pomôcť druhému a inakosti. Nebude chýbať ani zábavná aktivita v podobe vtáčieho pexesa.

Týždeň mozgu v klube Puella sa bude niesť v znamení spoločenských, logických hier a šifier. Stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 14. marca o 14.00 h. Na podujatí sa okrem iného bude diskutovať o vzťahoch založených na racionálnom alebo emocionálnom základe. Literárny klub Puella bol založený v roku 2019 a stretávajú sa v ňom žiačky druhého stupňa ZŠ a študentky stredných škôl. Spoločne diskutujú o literatúre, píšu a prezentujú vlastné literárne diela.

Pri príležitosti Týždňa ľudovej rozprávky pripravila knižnica pre tretiakov zo ZŠ Devínska literárne podujatie venované ľudovým rozprávkam, úlohám a kvízom pre malých i väčších. Na podujatí sa žiaci dozvedia, kto bol Pavol Dobšinský či Matej Hrebenda. Podujatie sa uskutoční v piatok 15. marca o 8.30 h.

V pondelok 18. marca o 9.15 h je pre druhákov zo ZŠ Devínska pripravené literárne podujatie s názvom Záhada knižnice na konci ulice. Na podujatí budú žiaci pracovať s rovnomennom knihou od Kristíny Baluchovej. Deti sa zamyslia sa nad tým, či má zmysel chodiť do knižnice a čo všetko im môže knižnica ponúknuť. Súčasťou podujatia bude aj zábavný test o knihách a knižniciach.

Knižnica dlhodobo spolupracuje so zariadeniami sociálnych služieb na území mesta. V marci pripravila knižnica posedenie pre klientov Zariadenia sociálnych služieb VEK NÁDEJE. V pondelok 18. marca o 10.00 h ich privíta knižnica na posedení pri káve, čaji a dušu osviežujúcej literatúre.

V utorok 19. marca o 9.00 h je pre štvrtákov zo ZŠ Nábrežná pripravené literárne podujatie s názvom Marec – mesiac knihy. V rámci neho sa žiaci dozvedia informácie o knihách, knižniciach a zaujímavosti z knižného sveta. Zároveň spoznajú, prečo je marec mesiacom knihy.

Aj v marci pripravuje knižnica pre rodiny s deťmi obľúbené komunitné podujatie s názvom Rozprávková streda s vílou Knihomilou. Pre deti sú pripravené rozprávky, ktoré im prečíta knihovníčka a zábavné tvorivé dielne. Podujatie je určené pre deti od 6 rokov. Podujatie sa uskutoční v stredu 20. marca od 16.15 h do 17:15 h v detskom kútiku na oddelení rodinnej literatúry.

V piatok 22. marca o 9.00 h je pre prvákov zo ZŠ Mostná pripravené literárne podujatie s názvom Knižnica pána Losa. Na podujatí budú žiaci knihovníčkou pasovaní za čitateľov, dostanú svoj prvý čitateľský preukaz a hravou formou spoznajú knižnicu a jej ponuku. Postupne bude za čitateľov pasovaných vyše tristo prvákov zo všetkých novozámockých základných škôl.

Aj tento rok sa knižnica v piatok 22. marca zapojí do medzinárodného podujatia Poobedie s Andersenom. Zúčastnení žiaci sa môžu tešiť na čítanie a dramatizáciu rozprávok, prácu s textom a tvorivé aktivity.

V pondelok 25. marca o 17.00 h sa v spoločenskej sále knižnice bude konať slávnostný program pri príležitosti 30. výročia vzniku LK GENERÁCIE s názvom Navždy spätí s poéziou. Podujatie organizuje LK GENERÁCIE, ktorý pôsobí pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.

V utorok 26. marca o 10.45 h je pre študentov z Gymnázia v Nových Zámkoch pripravená beseda s autorkou knihy Mengeleho dievča Veronikou Tóthovou Homolovou. Zmena termínu vyhradená.

Pri príležitosti veľkonočných sviatkov organizuje knižnica v utorok 26. marca Veľkonočné tvorivé dielne. Podujatie sa uskutoční od 14.00 h do 16.30 h v klubovni.

Podujatia pre triedne kolektívy uzatvorí v stredu 27. marca o 9.00 h literárne podujatie s názvom Grip, had, ktorý chcel mať nohy. Prostredníctvom zážitkového čítania si žiaci zo ZŠ Zemné vyskúšajú, aké by to bolo, vymeniť si nohy s inými tvormi. Súčasťou podujatia budú tvorivé dielne, na ktorých si deti vyrobia svojho Gripa z papiera.

Besedu s Dávidom Hamranom a besedu so Svetozárom Krnom podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Kompletný zoznam podatí v mesiaci marec je možné nájsť v kalendári na webovej stránke
www.abkniznica.sk .


Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – Anton Bernolák Könyvtár, Érsekújvár je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. V rámci nadobecnej funkcie plní úlohy metodického centra preverejné knižnice v okrese Nové Zámky. Pôsobí aj ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky a úzko spolupracuje so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica bola v roku 2000 pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov.

Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 138 000 kníh a periodík. Knižnica má vyše 3000 čitateľov, z toho vyše 1 600 detí a ročne vypožičia vyše 220 000 kníh a periodík. Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2 100 nových titulov.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter