Knižnica ponúka svojim čitateľom viac ako 1100 nových kníh a prvákom zľavnený poplatok

NOVÉ ZÁMKY 4.9.2023 – V novom školskom roku 2023/2024 ponúka Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch prvákom na základných školách zľavnený ročný poplatok. Žiaci prvých ročníkov si budú môcť počas celého školského roka vypožičať knihy za symbolické euro. V rámci obnovy knižničného fondu zaobstarala knižnica od januára tohto roka vyše 1100 nových titulov, z ktorých viac ako 400 patrí do kategórie literatúra pre mládež. Aj v tomto školskom roku pripravuje knižnica pre deti z materských škôl, žiakov základných škôl a študentov stredných škôl pestré workshopy, besedy, tvorivé prednášky a aktivity z literatúry, dejepisu, zemepisu, náuky o spoločnosti, environmentálnej a mediálnej výchovy.  

Knižnica pokračuje aj v novom školskom roku v úspešnej spolupráci so školami na území mesta, pre ktoré pripravuje podujatia v slovenskom a maďarskom jazyku.

„Naše podujatia pre prvý stupeň sú zamerané na podporu čitateľskej gramotnosti a komunikačných schopností, podporu kritického a logického myslenia, rozvoj fantázie a predstavivosti u detí. Podujatia pre druhý stupeň sú zamerané na spoznávanie histórie, kultúrneho dedičstva, tradícií a ochranu životného prostredia. Študentom stredných škôl ponúkame interaktívne prednášky z literatúry, environmentálnej a mediálnej výchovy,“ povedala riaditeľka knižnice Ing. Helena Bohátová, PhD..

Od začiatku roka zaobstarala knižnica pre svojich čitateľov viac ako 1100 nových titulov. „Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch považuje za dôležité podporovať deti a mládež v čítaní. Pravidelne monitorujeme čitateľské preferencie našich čitateľov a snažíme sa im ponúknuť také tituly, ktoré ich oslovia a obohatia,“ povedala riaditeľka knižnice Ing.Helena Bohátová, PhD..

Najmenší čitatelia sa môžu tešiť na nové leporelá, beletriu pre deti, terapeutické alebo liečivé rozprávky, obrázkové slovníky a knihy podporujúce správny vývin reči. Žiaci a študenti si môžu vybrať nové tituly z beletrie pre deti a mládež, náučnej literatúry pre deti a mládež, detektívok, komiksov, atlasov a mnohých ďalších.

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. V rámci nadobecnej funkcie plní úlohy metodického centra pre verejné knižnice v okrese Nové Zámky.  Pôsobí aj ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky a úzko spolupracuje so Slovenskou  knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica bola v roku 2000 pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov.

Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 138 tisíc kníh a periodík. Knižnica má vyše 3200 čitateľov, z toho vyše 2000 detí a ročne vypožičia vyše 220 tisíc kníh a periodík. Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2500 nových titulov.

Zdroj obrázku: pixabay

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter