V knižnici sa konalo slávnostné otvorenie výstavy uznávaného akademického maliara Stanislava Harangozóa

Vo štvrtok 4. apríla sa v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – Anton Bernolák Könyvtár, Érsekújvár konalo slávnostné otvorenie výstavy uznávaného akademického maliara doc. Stanislava Harangozóa s názvom Hľadanie harmónie. Výstava je oslavou radosti a nádeje a ponúka návštevníkom viac ako 30 abstraktných malieb a kresieb vytvorených pastelom, akrylom a kombinovanou technikou (pastel s akrylom, rudka s uhlom).

Kolekciu aktuálnej výstavy tvorí výber cca troch desiatok diel z posledných dvoch desaťročí s dôrazom na posledné obdobie. Tematicky sú rozvrstvené od stvárnenia senzitívnych a emocionálnych vnemov človeka, jeho zážitkov, duchovného a predmetného sveta. Výraznou charakteristickou črtou Harangozóovej maľby je farebnosť. Do tejto kolekcie zaradil autor aj niekoľko obrazov s témou Nových Zámkov – s voľnou skladbou rozpoznateľných architektonických dominánt mesta,“ povedal kurátor výstavy PhDr. Peter Mikloš.

Ja sa vo svojej tvorbe pohybujem na hrane abstrakcie a konkrétnych vecí. Mnohé prvky na obraze sú abstraktné, pracujem so štruktúrou, tvarom a linkou. A zasadím do toho konkrétnu vec – tvár mladých ľudí, akt, ovocie alebo nejaké prvky. Tým, že veľkú časť rodiny mám v Nových Zámkoch, bol som veľmi rád, že sa po 40 rokoch podarilo zrealizovať výstavu vo výstavnej sieni Knižnice Antona Bernoláka. Pretože každé mesto, ktoré má svoju históriu, sa dá výtvarne, aj moderne a súčasne zachytiť výtvarnou rečou, vytvoril som kresby a maľby s motívom Nových Zámkov,“ priblížil doc. Stanislav Harangozó.

Akademický maliar doc. Stanislav Harangozó sa narodil v roku 1946 v Komjaticiach. V rokoch 1967-1973 študoval na VŠVU v Bratislave u profesorov D. Millyho, V. Hložníka a O. Dubaya. Do roku 1990 pedagogicky pôsobil na VŠVU v Bratislave. Od roku 1990 do roku 2020 pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Realizoval rozsiahli súbor monumentálnych maliarskych diel v architektúre. Vystavuje doma i v zahraničí. Individuálne zahraničné výstavy mal napr. v Ríme, Florencii, Padove, Forli, Lisabone, Mazamete, Bonne, Londýne, Moskve, Varšave, Prahe, Budapešti, Belehrade, Ostrihome, Pekingu, na EXPO 2010 v Šanghaji, Haagu a mnohých ďalších. Je členom Umeleckej besedy Slovenska, Spoločnosti voľných výtvarných umelcov a Klubu výtvarných umelcov a teoretikov.

Autor fotografií: Jozef Harangozó

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter