V knižnici otvorili výstavu ilustrátora Mira Regitka s názvom Obrázky v knižnici

V piatok 1. marca sa v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – Anton Bernolák Könyvtár, Érsekujvár konalo slávnostné otvorenie výstavy ilustrátora, grafika a karikaturistu Mira Regitka s názvom Obrázky v knižnici. Výstava ponúka ilustrácie z detských kníh, grafiky a karikatúry. Na podujatí sa zúčastnili študenti tretieho ročníka z Gymnázia v Nových Zámkoch.

Miro Regitko je ilustrátorom mnohých kníh, školských učebníc a dlhoročným ilustrátorom časopisu Fifík. Vyštudoval voľnú grafiku a ilustráciu na VŠVU u profesora Dušana Kállaya. Ako ilustrátor pracoval v redakcii časopisu Ohník a v časopise Fifík. Pre deti a mládež ilustroval vyše 30 knižných titulov. Na svojom konte má okrem knižných ilustrácií aj ilustrácie k učebniciam základných škôl (učebnice prvouky, anglického jazyka, matematiky, prírodovedy, vlastivedy pre sluchovo postihnutých).

Ilustrátorsky sa podieľal na tvorbe kníh obľúbených slovenských autorov pre deti a mládež, ako napríklad Gabriela Futtová, Roman Brat, Ivona Březinová, Ladislav Hanniker. Okrem toho ilustroval knihy rozprávok Márie Ďuríčkovej, Hany Zelinovej, Františka Rojčeka, Márie Rázusovej-Martákovej, Ladislava Švihrana a Jacoba a Wilhelma Grimmovcov.

Jeho výtvarné návrhy nájdeme aj na obaloch obrázkových CD hudobného vydavateľstva A.L.I. a na prebaloch v potravinárskom priemysle. Je tvorcom výtvarného návrhu pamätnej tabule na budove BIBIANY v Bratislave a obrazovej časti troch monolitov na námestí v Šali. Vytvoril viaceré portrétne karikatúry známych i menej známych osobností.

Miro Regitko za svoju kariéru vytvoril množstvo ilustrácií a získal viacero ocenení. Ako sám hovorí, najdôležitejšie je pre neho „ošatiť“ knihu tak, aby mala komerčný úspech a aby ju dokázal prispôsobiť vnímaniu čitateľa, ktorému je určená.

Výstava bude verejnosti sprístupnená každý pracovný deň od 8.00 h do 16.00 h až do 28. marca.

Slávka

Prečítajte si všetky články od: Slávka Haverlíková

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter