Knižnica zorganizovala pracovné stretnutie knihovníkov verejných knižníc

V utorok 6. júna sa v knižnici uskutočnilo pracovné stretnutie knihovníkov verejných knižníc novozámockého regiónu. Podujatie zorganizovala Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, ktorá je regionálnou verejnou knižnicou a ktorá v rámci nadobecnej funkcie plní úlohy metodického centra pre verejné knižnice v okrese Nové Zámky. Zúčastnení knihovníci si mali možnosť vypočuť štyri prezentácie. Prvou bola prezentácia metodičky Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch Ľubice Červenej, ktorá vyhodnotila plnenie základných ukazovateľov knižníc za rok 2022. Ďalšou témou, ktorú priblížila knihovníkom metodička knižnice, bola prezentácia možností získania dotácie na činnosť knižnice z Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. O úspešných podujatiach v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch v roku 2023 porozprávala pracovníčka knižnice zodpovedná za komunikáciu a propagáciu Natália Nagyová. Knižnično-informačný systém pre menšie knižnice BibLib predstavil knihovníkom systémový knihovník Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch František Vereš. Prínosom stretnutia bolo aj osobné stretnutie a výmena skúseností knihovníkov z novozámockého regiónu.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter