Fond na podporu umenia podporil projekt knižnice

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch v roku 2022 vďaka projektu Modernizácia interiéru knižnice, ktorý podporil FPU finančnou dotáciou z verejných zdrojov vo výške 2 200 €, dala vyrobiť knižničný nábytok na výpožičné oddelenie.

Vyjadrujeme poďakovanie Fondu na podporu umenia za podporu projektu a poskytnutie dotácie z verejných zdrojov.

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter