Oznam pre používateľov knižnice

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, prostredníctvom projektu Knižnice – brána k poznaniu, doplnila fond o knihy v hodnote 10 000,- €. Knižné novinky sú pre používateľov sprístupnené na výpožičných oddeleniach.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Za čitateľskú verejnosť vyjadrujeme poďakovanie za poskytnutú dotáciu.

Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly