Rozhovor s riaditeľkou knižnice s Ing. Helenou Bohátovou, PhD.

Na konci roka sa väčšina z nás obzrie dozadu a bilancuje uplynulý rok. O tom, ako hodnotí minulý rok a aké má plány na rok 2023 nám porozprávala riaditeľka Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch Ing. Helena Bohátová, PhD.

Pani riaditeľka, ako hodnotíte rok 2022 v knižnici?

Rok 2022 bol v našej knižnici veľmi úspešný. Po dvoch rokoch pandémie sa opäť vrátil do knižnice život. Minulý rok zorganizovala knižnica pre svojich čitateľov 436 podujatí: výstav, besied s autormi, tvorivých dielní, odborných prednášok, klubových podujatí a podujatí pre žiakov základných a stredných škôl. Knižnica mala v roku 2022 zaregistrovaných vyše 3200 čitateľov, z toho vyše 2000 detí. V minulom roku sme vypožičali viac ako 220 tisíc kníh a periodík a doplnili do knižničného fondu vyše 2500 nových kníh. Teší ma, že sme pokračovali v úspešných projektoch a začali mnohé ďalšie. Od roku 2022 pôsobí pri Knižnici Antona Bernoláka aj OZ Knižnica pre všetkých, ktoré má za úlohu podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, informačnú a čitateľskú gramotnosť občanov nášho mesta. Tešíme sa, že sa nám v roku 2023 rozšíria možnosti čerpania finančných prostriedkov na nové projekty. Mám radosť aj z toho, že aktívne komunikujeme na sociálnych sieťach, snažíme sa pohotovo reagovať na otázky a podnety čitateľov. Na tieto naše aktivity máme pozitívnu odozvu.

Aká bola vaša priorita na rok 2022?

Mojou filozofiou je, že knižnica vtedy dobre funguje, keď má dostatok čitateľov a tých má dosť vtedy, keď im dokáže ponúknuť pestrú ponuku kníh a zaujímavých podujatí. V našej knižnici sa snažíme vychovať si čitateľa od útleho veku. Začína sa to prácou s detským čitateľom, pokračujeme podujatiami, ktoré ponúkame žiakom na základných školách. Ročne organizujeme desiatky literárno – dramatických podujatí pre žiakov základných škôl na území mesta i regiónu. Ide o prednášky a tvorivé aktivity z literatúry, dejepisu, biológie, náuky o spoločnosti a environmentálnej výchovy. Novinkou tento školský rok sú interaktívne prednášky z mediálnej výchovy pre študentov stredných škôl. Tieto aktivity sú veľmi obľúbené a plánujeme v nich pokračovať i v roku 2023. Myslím si, že túto prioritu – ponúknuť nové a pestré knižné tituly a zaujímavé podujatia, sme splnili.

Aké zaujímavé klubové podujatia ponúkla knižnica návštevníkom v minulom roku?

Skutočnosť, že knižnica minulý rok zorganizovala pre svojich čitateľov vyše 436 podujatí, svedčí o tom, že chceme byť v kontakte s našimi čitateľmi a ponúknuť im zaujímavé možnosti na trávenie voľného času. Na pôde knižnice sa už vyše tri desaťročia stretáva Science fiction klub Orion, ktorý na svojich pravidelných stretnutiach rozoberá nové objavy vo vesmíre, nové sci-fi filmy v kinách, robotiku, umelú inteligenciu a mnoho ďalšieho. Veľmi obľúbený je aj náš dámsky čitateľský klub Baby/nec, ktorý sa venuje témam o zdraví, životnom štýle, literatúre, umení a kultúre. Svoju činnosť v decembri obnovila Puella – literárny klub pre mladých, v ktorom sa stretávajú žiačky druhého stupňa ZŠ a študentky stredných škôl a diskutujú o literatúre. Pri knižnici už dlhé roky pôsobí aj Literárny klub Generácie, ktorý zastrešuje milovníkov poézie, píšucich básnikov ale i autorov ostatných žánrov a recitátorov.

Aké úspešné projekty knižnice smerom k verejnosti by ste vyzdvihli?

Veľmi obľúbená je naša bezplatná donáška kníh do domu pre imobilných, zdravotne ťažko postihnutých a slabozrakých čitateľov. Túto službu využíva už vyše tridsať Novozámčanov. Pre čitateľov ponúkame aj možnosť výpožičky audiokníh. Populárna je aj burza kníh, ktorú organizujeme dvakrát do roka, kde ponúkame za symbolickú sumu na predaj knihy, ktoré knižnica vyradila z fondu, resp. tie, ktoré dostala darom. Úspech mala i samoobslužná knižnica na Termálnom kúpalisku Štrand Emila Tatárika, kde si návštevníci kúpaliska mohli bezplatne vypožičať naše knihy. Veľkej priazni sa tešia i výstavy, ktoré pravidelne organizujeme v spoločenskej sále knižnice. Považujeme za dôležité podporovať regionálnych umelcov, a preto im poskytujeme priestor na vystavovanie svojich umeleckých diel.

Minulý rok sme pre žiacke kolektívy vyhlásili 1. ročník regionálnej literárno-výtvarnej súťaže S knihou do neznáma, ktorej cieľom je, aby žiaci nielen prečítali dve knihy, ale aby posilnili aj spoluprácu v triede, prežili hodnotný čas a získali nové vedomosti a poznatky.

V novembri sme začali organizovať prednášky a workshopy zmerané na zdravý životný štýl. Otvorili sme aj témy duševného zdravia, úzkostí a závislostí z pracovného prostredia, o ktorých porozprávala medzinárodne uznávaná právnička. V besedách o odborných témach budeme pokračovať i v tomto roku.

Čo nové čaká návštevníkov knižnice v roku 2023?

Už v januári spúšťame pre žiakov základných škôl zaujímavé podujatia pri príležitosti 100. výročia narodenia významnej autorky pre deti Kristy Bendovej, ktorá študovala a tvorila v Nových Zámkoch.
OZ Knižnica pre všetkých v januári odštartuje projekt pre stredoškolákov na odhaľovanie hoaxov a dezinformácií a podporu kritického myslenia. Pôjde o sériu 5 interaktívnych prednášok s názvom Rozum do vrecka – alebo ako sa nestratiť v pretlaku informácií.
Počas marca v rámci Týždňa slovenských knižníc ponúkneme pre deti i dospelých pestrú ponuku literárnych podujatí, besied s autormi, tvorivých dielní a výstav.
I v tomto roku plánujeme organizovať komunitné podujatia pre rodiny, nakoľko sa tešia veľkej obľube. Našim návštevníkom sa minulý rok najviac páčili tvorivé dielne a spoločné čítania rozprávok a príbehov.
Takisto, ako po minulé roky, budeme v rámci našich možností pokračovať v dopĺňaní knižničného fondu.

Čo by ste dopriali Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch o 10 rokov?

Dopriala by som jej spokojných čitateľov, ktorí radi a často chodia do knižnice, pretože to považujú za hodnotne strávený čas. Želala by som si, aby aj za 10 rokov dokázala knižnica vyjsť v ústrety požiadavkám doby, aby mala svoje vlastné priestory zodpovedajúce 21. storočiu a ako multifunkčná inštitúcia dokázala napĺňať požiadavky svojich klientov. Osobne by som si priala, aby sa hodnota knihy naďalej zvyšovala, a aby neprestala existovať jej tlačená verzia.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter