Rozhovor s akademickým maliarom Stanislavom Harangozóm

Doc. Stanislav Harangozó je oceňovaný akademický maliar. Je rodákom z Komjatíc, veľkú časť rodiny má v Nových Zámkoch. Výtvarné vzdelanie získal na VŠVU u profesorov D. Millyho, V. Hložníka, O. Dubaya. Do roku 1990 pedagogicky pôsobil na VŠVU v Bratislave. Od roku 1990 do roku 2020 pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Realizoval rozsiahly súbor monumentálnych diel v architektúre. Svoje diela vystavoval v mnohých krajinách sveta. Po 40 rokoch realizoval svoju výstavu s názvom Hľadanie harmónie v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. Pri tejto príležitosti vytvoril kresby a maľby s motívom Nových Zámkov.

Ste oceňovaný akademický maliar. Celý váš profesijný život vás sprevádzalo výtvarné umenie. Mali ste k nemu vzťah už v detstve?

Môj otec bol vyučený stolár. Aj jeho práca ma inšpirovala k výtvarnej tvorbe. Rád som si v otcovej stolárskej dielni stružlikal. Významnú úlohu v mojom smerovaní zohral aj pán učiteľ Podhorec, ktorý ma na základnej škole učil výtvarnú výchovu.

Dočítala som sa o vás, ste sa narodili v Komjaticiach. Aký je váš vzťah k rodnej obci?

Môj vzťah k rodnej dedine je neopakovateľný, vždy sa hlásim ku Komjaticiam, strávil som tam krásne detstvo. Aj prvé motívy, ktoré som maľoval ako žiak základnej školy, boli komjatické motívy.

Do Bratislavy ste sa presťahovali kvôli štúdiu na Strednej knihovníckej a priemyselnej škole grafickej. Výtvarné vzdelanie ste nadobudli na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Prvé dva roky na VŠVU som študoval u profesora Dezidera Millyho a potom na oddelení úžitkového a dekoratívneho maliarstva u profesora Oresta Dubaya. Súčasne som od 4. ročníka študoval na oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u profesora Vincenta Hložníka a u Albína Brunovského.

Prečo ste si vybrali práve tieto odbory – maliarstvo a grafiku?

Oddelenie úžitkového a dekoratívneho maliarstva úzko spolupracovalo s oddelením architektúry, ktoré viedol Dušan Kuzma a s oddelením technológie maľby a maliarskych techník, ktoré viedol docent Ján Matejko. Zúčastňovali sme sa aj celoštátnych výtvarných súťaží. Bolo pre mňa zaujímavé pracovať na konkrétnych projektoch a niektoré práce v konkrétnych technikách aj realizovať. Napríklad zúčastnil som sa súťaže na výzdobu budovy Federálneho zhromaždenia v Prahe, moja práca bola aj ocenená, alebo súťaže na výzdobu budovy Matice slovenskej v Martine. Realizoval som sklenenú mozaiku v átriu základnej školy v Nemeckej. Každá trieda tu mala átrium. Každé vyzdobil iný študent VŠVU. Takéto štúdium s možnosťou realizácie výtvarných prác bolo veľmi motivujúce.

Ako ste už spomenuli, súčasťou vašej tvorby sú aj monumentálne diela v architektúre. Podľa dostupných informácií ste ich vytvorili približne 40.

Monumentálne práce som tvoril do roku 1992. Väčšina z nich sa nachádza v rôznych objektoch na území Slovenska. Aj v Nových Zámkoch som realizoval monumentálne diela: leptané sklo pre sobášnu sieň, leptané sklo pre administratívnu budovu a kamennú mozaiku vo vestibule základnej školy. Bohužiaľ, tá je dnes prekrytá sadrokartónom. Azda sa z nej ešte niekedy budú môcť novozámockí žiaci tešiť.

Ako dlho vám trvalo zrealizovať monumentálne dielo?

Bolo to podmienené výberom techniky aj dĺžkou procesu schvaľovania a realizácie diela. Návrhy museli prejsť investorskou, ideovou a výtvarnou komisiou. Po schválení nastala realizácia. Dĺžka realizácie bola rozličná.

Koľko vám trvalo vytvoriť leptané sklo na Mestskom úrade v Nových Zámkoch?

Pri technike leptané sklo som robil výtvarný návrh v mierke 1:10 a kresebný kartón v skutočnej veľkosti. Pri tvorivej práci je veľmi ťažké uviesť, ako dlho trvá. Od zoznámenia sa s architektúrou, jej zameraním, cez prvotný nápad, jeho korekcie až po realizáciu diela uplynie zvyčajne dlhšia doba. Samotnú realizáciu diela zabezpečovali špeciálne dielne. Ja som svoje práce realizoval v dielňach v severných Čechách v Semilách, kde boli skúsení špecialisti.

A čo tá mozaika na ZŠ G. Bethlena v Nových Zámkoch?

Všetky mozaiky som realizoval sám. Motívom tejto mozaiky sú symboly vedeckého pokroku a vzdelania. Kompozíciu tvorí otvorená kniha, v jej centrálnej časti sú prvé písmená gréckej abecedy. Mramor vytvára prírodnú farebnosť kamennej mozaiky. Každý kamienok som ručne opracoval. Schválený výtvarný návrh som realizoval tak, že som lepil jednotlivé kamienky na kartón, ktorý som následne preniesol na stenu.

Pri svojich obrazoch pracujete s pastelom, akrylom, olejom, rudkou, uhlom. Na základe čoho si vyberáte, čomu sa budete aktuálne venovať?

15 rokov som učil na VŠVU a 30 rokov na pedagogickej fakulte, môj týždeň bol rozdelený na pedagogickú prácu a na prácu v ateliéri. Aj pedagogická práca bola pre mňa inšpiratívna. Práca v ateliéri si vyžaduje sústredenie na tvorbu. Motív musí dozrieť. Často vychádza z hlbokého vnútorného pocitu, z udalosti, ktorá na človeka emocionálne zapôsobí. Jej výtvarné stvárnenie môže byť rozmanité, môžu sa tam objaviť konkrétne prvky, ale môžu byť aj abstrahované, pracujem s tvarom, farbou, linkou. Vytváram rytmus, podobne ako je to v hudbe. Niekedy maľujem pastelom, inokedy olejom alebo acrylom. Výtvarné techniky aj kombinujem.

Počúvate hudbu pri maľovaní?

Rád pri tvorbe počúvam rádio. Nevyberám si konkrétny hudobný žáner alebo autora. Hudba vytvára kulisu. V mojej tvorbe ma hudba často inšpiruje. Nezriedka zobrazujem hudobné motívy. Teší ma, že aj na plagátoch a billboardoch Bratislavských hudobných slávností, ktoré sa konali v roku 2012, bol môj obraz s hudobným motívom. Súčasťou BHS bola vtedy aj výstava mojich malieb s hudobnými motívmi v budove Slovenskej filharmónie.

Ako by ste charakterizovali vaše obrazy?

Ja sa vo svojej tvorbe pohybujem na hrane abstrakcie a realistickej tvorby. Mnohé prvky na obraze sú abstraktné, pracujem so štruktúrou, tvarom a linkou a vkladám do toho konkrétne prvky. Na výstave vo výstavnej sieni novozámockej knižnice som vystavoval okrem voľných kompozícií aj kompozície s dominantami Nových Zámkov. K tomuto mestu mám mimoriadny vzťah, žije tu veľká časť mojej rodiny. Som rád, že som po takmer 40 rokoch mohol v Nových Zámkoch opäť vystavovať.

Vráťme sa ešte do čias, keď ste učili, aktívne ste tvorili. Potrebovali ste si niekedy od výtvarného umenia oddýchnuť?

Na VŠVU som učil technológie maľby a maliarskych techník a na UK som učil maľbu. Každá z týchto prác bola inak zaujímavá. Bola pre mňa neoddeliteľnou súčasťou môjho pracovného dňa. Do ateliéru chodievam každý deň. Oddychujem prácou.

Na viacerých vašich obrazoch je možné nájsť motív zvončekov. Prečo?

Harangozó znamená v preklade zvonár. Začal som zbierať zvončeky. Niektoré som kúpil v starožitnostiach, niektoré som dostal od priateľov. Niet divu, že sú aj súčasťou mojich malieb.

Čo pre vás znamená umenie? A čo podľa vás môže priniesť ľuďom?

V mojich obrazoch sa snažím o harmóniu. Aj názov tejto výstavy niesol názov Hľadanie harmónie. Nemám na mysli iba hľadanie harmónie v ľudských vzťahoch, ale aj hľadanie harmónie vo vzťahoch vo svete, momentálne sú veľmi narušené. Som optimista, snažím sa, aby moje obrazy prinášali ľuďom radosť, zamyslenie. V niektorých obrazoch sú zakomponovaní anjeli, ktorí prinášajú dobré posolstvo. V tomto zmysle som zakomponoval anjelov aj do obrazu Nových Zámkov.

Máte nejaké životné motto, ktorým sa riadite?

Snažím sa svojou tvorbou prinášať radosť iným.

Ďakujeme za rozhovor.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter