Vďaka knižnici spoznali študenti život a tvorbu ilustrátora Mira Regitka

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – Anton Bernolák Könyvtár – Érsekújvár zorganizovala v utorok 19. marca pre tretiakov a štvrtákov z Gymnázia v Nových Zámkoch besedu s ilustrátorom, karikaturistom a grafikom Mirom Regitkom. Ten aktuálne vystavuje v knižnici svoju výstavu s názvom Obrázky v knižnici.

Miro Regitko je ilustrátorom mnohých kníh, školských učebníc a dlhoročným ilustrátorom časopisu Fifík. Vyštudoval voľnú grafiku a ilustráciu na VŠVU u profesora Dušana Kállaya. Ako ilustrátor pracoval v redakcii časopisu Ohník a v časopise Fifík. Pre deti a mládež ilustroval vyše 30 knižných titulov. Na svojom konte má okrem knižných ilustrácií aj ilustrácie k učebniciam základných škôl (učebnice prvouky, anglického jazyka, matematiky, prírodovedy, vlastivedy pre sluchovo postihnutých).

„Už keď som išiel na Vysokú školu výtvarných umení som vedel, že chcem ilustrovať detské knihy, preto som si vybral odbor voľná grafika a knižná ilustrácia. Od detstva som túžil ilustrovať časopisy, čo sa mi splnilo ešte pred nástupom na vysokú školu, kedy ma oslovila Magdalénka Gocníková, šéfredaktorka časopisu Ohník, či nechcem ilustrovať niečo pre tento časopis. Poznala ma zo stredoškolských súťaží, kde som reprezentoval naše učilište v kresbe. A tak som vtedy urobil svoju prvú ilustráciu. V roku 1989 vzniklo vydavateľstvo Perfekt, ktorého zakladateľkou bola aj Magdalénka Gocníková a ona vymyslela nový detský časopis s názvom Fifík, do ktorého som doteraz namaľoval vyše 30 tisíc ilustrácií. Mojím vzorom bol Albín Brunovský, k nemu som chcel ísť študovať na vysokú školu, no nepodarilo sa mi to, nakoľko bola revolúcia a odvolali ho. Na jeho miesto prišiel úžasný Dušan Kállay a u neho som vyštudoval,“ prezradil Miro Regitko.

Ilustrátorsky sa podieľal na tvorbe kníh obľúbených slovenských autorov pre deti a mládež, ako napríklad Gabriela Futtová, Roman Brat, Ivona Březinová, Ladislav Hanniker. Okrem toho ilustroval knihy rozprávok Márie Ďuríčkovej, Hany Zelinovej, Františka Rojčeka, Márie Rázusovej-Martákovej, Ladislava Švihrana a Jacoba a Wilhelma Grimmovcov.

Miro Regitko za svoju kariéru vytvoril množstvo ilustrácií a získal viacero ocenení. Ako sám hovorí, najdôležitejšie je pre neho „ošatiť“ knihu tak, aby mala komerčný úspech a aby ju dokázal prispôsobiť vnímaniu čitateľa, ktorému je určená.

Jeho výtvarné návrhy nájdeme aj na obaloch obrázkových CD hudobného vydavateľstva A.L.I. a na prebaloch v potravinárskom priemysle. Je tvorcom výtvarného návrhu pamätnej tabule na budove BIBIANY v Bratislave a obrazovej časti troch monolitov na námestí v Šali. Vytvoril viaceré portrétne karikatúry známych i menej známych osobností.

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter