S literárno-výtvarnou súťažou S knihou do neznáma si žiaci precvičia mozog i ruky

NOVÉ ZÁMKY 5.10. 2022 – Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch vyhlasuje po úspešnom pilotnom ročníku prvý ročník literárno-výtvarnej súťaže S knihou do neznáma. Súťaž je určená pre žiakov 1. – 4. ročníka základných škôl a špeciálne triedy bez ohľadu na ročník v okrese Nové Zámky. Počas šiestich mesiacov trvania súťaže budú žiaci hravým spôsobom pracovať s detskými knihami, riešiť literárne úlohy a tvoriť výtvarné práce.

„Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch dlhodobo organizuje podujatia na podporu čítania u detí. Vďaka našej súťaži si žiaci prečítajú minimálne dve knihy, posilnia spoluprácu v triede, prežijú hodnotný čas a získajú nové skúsenosti a vedomosti“, povedala riaditeľka knižnice Ing. Helena Bohátová, PhD.

Podmienkou účasti na súťaži je registrácia, ktorú je potrebné urobiť prostredníctvom on-line formulára, ktorý je možné nájsť na webovej stránke knižnice do pondelka 31. októbra. Pracovný zošit so súťažnými zadaniami nájdu záujemcovia takisto na webovej stránke knižnice.  Kolektívy žiakov si následne vyberú z piatich vopred vybraných detských kníh dve, ku ktorým vypracujú dve literárne a dve výtvarné úlohy. Tento rok si žiaci budú vyberať z nasledujúcich titulov – O snehuliakovi s horúcim srdcom od Ady Žigovej,  Mimi a Líza – Záhada vianočného svetla od autoriek Kataríny Kerekesovej, Kataríny Molákovej a Alexandry Salmely, Matilda od Roalda Dahla, Analfabeta Negramotná od Jána Uličianskeho a  Fantazmagorický kamarát od Alexandry Salmely. Knihu O snehuliakovi s horúcim srdcom si môžu vybrať len prváci a žiaci zo špeciálnych tried. Titul Fantazmagorický kamarát je obsahovo najnáročnejší z pätice uvedených kníh, preto je možné pri ňom získať mimoriadnu cenu za kreativitu.  

Úlohy v  súťaži sú zadávané tak, aby žiaci využili vlastnú predstavivosť, tvorivosť a kreatívne myslenie. V literárnej časti súťaže budú súťažiaci okrem iného vymýšľať postavám z knihy mená podľa svojej fantázie, hľadať knižných hrdinov či predstavovať svoju obľúbenú knižnú postavu. Vo výtvarnej časti budú tvoriť novú obálku pre vybranú knihu, kresliť komiks, lepiť koláž a mnohé ďalšie,“povedala riaditeľka knižnice Ing. Helena Bohátová, PhD.

Súťažné práce je potrebné odovzdať do soboty 29. apríla 2023. Výsledky súťaže vyhlási knižnica v  máji 2023. Víťazná trieda získa vecné ceny, bezplatný celoročný zápis pre žiaka a jeho najbližšiu rodinu do knižnice a možnosť stráviť originálny deň plný zábavy s knižnicou. Triedy umiestnené na druhom a treťom mieste získajú vecné ceny. Tie najoriginálnejšie práce budú vystavené v spoločenskej sále knižnice.

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Pôsobí aj ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky a úzko spolupracuje so Slovenskou  knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica bola v roku 2000 pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov.

Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 142 tisíc kníh. Knižnica má v priemere 3000 čitateľov, z toho vyše 1200 detí a ročne vypožičia vyše 148 tisíc kníh a periodík.  Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2000 nových titulov.

Slávka

Prečítajte si všetky články od: Slávka Haverlíková

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter