Knižnica už druhýkrát zorganizovala workshopy pre mladých ľudí s odborníčkou v oblasti prevencie rizikového správania mladých

NOVÉ ZÁMKY 17.5.2024 – Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – Anton Bernolák Könyvtár, Érsekújvár zorganizovala vo štvrtok 16. mája pre žiakov a študentov 6 interaktívnych workshopov s odborníčkou v oblasti prevencie nežiaducich sociálnych javov a prevencie rizikového správania mladých doc. PhDr. Mgr. Ingrid Hupkovou, PhD.. Tá sa v rámci workshopov rozprávala s deviatakmi zo ZŠ G. Bethlena a so študentmi zo SOŠ stavebnej a Strednej zdravotníckej školy na témy rizikového správania mládeže, látkových a nelátkových závislostí, alkoholu a legálnych drog a psychohygieny u stredoškoláka.


Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch ponúka každý mesiac svojim čitateľom a návštevníkom širokú paletu kultúrno-spoločenských, výchovno-vzdelávacích a komunitných podujatí. Pre deti a dospelých čitateľov ponúkame každý mesiac literárne podujatia, besedy a tvorivé dielne. Považujeme však za potrebné venovať osobitnú pozornosť aj mladým ľuďom. Z tohto dôvodu sme už druhýkrát zorganizovali pre žiakov a študentov workshopy s uznávanou odborníčkou v oblasti prevencie nežiaducich sociálnych javov, ktorá sa s nimi rozprávala o pálčivých témach,“ povedala riaditeľka knižnice Ing. Helena Bohátová, PhD..

Mládež patrí z hľadiska vývinovej psychológie i z pohľadu neurovied medzi najviac rizikové skupiny obyvateľstva. Napomáhajú tomu nesporne okrem spoločenských kríz aj negatívne aspekty spojené s online svetom. Súčasná mládež je ohrozená rizikovým správaním. Je to z dôvodu, že mládež nemá celkom zrelé obranné a adaptačné mechanizmy psychiky. Žijeme rýchlo a sme veľmi orientovaní na výkon, nemáme čas na kvalitné a hlboké vzťahy. Nemajú to teda ľahké ani mladí nepatriaci už medzi deti a nepatriaci ešte ani k dospelým. Považujem za nesmierne dôležité viesť s mladými ľuďmi otvorený rozhovor, rozprávať sa s nimi, počúvať ich potreby, obavy, želania, túžby a myslím si, že to sa dá práve na takýchto zážitkových interaktívnych podujatiach,“ povedala doc. PhDr. Mgr. Ingrid Hupková, PhD..

Každý workshop trval 50 minút a konal sa bez prítomnosti pedagóga. V rámci zážitkovej práce v skupine na tému Rizikové správanie mládeže sa študenti dozvedeli, čo je rizikové správanie a ako sa prejavuje v online a offline prostredí. V téme Látkové a nelátkové závislosti spoznali spoločné znaky týchto závislostí, riziká a ohrozenia internetu, riziká patologického nezdržanlivého nakupovania, ale aj ďalších behaviorálnych závislostí. V rámci práce v skupine na tému Alkohol a legálne drogy sa študenti dozvedeli o rizikách pitia alkoholu u mladých, špecifikách užívania alkoholu u dievčat a chlapcov, zásadách psychohygieny u stredoškoláka a stredoškoláčky. Každá z tém obsiahla aj význam prevencie a možnosti pomoci.

Doc. PhDr. Mgr. Ingrid Hupková, PhD., je psychologička s psychoterapeutickým vzdelaním, má ukončený dlhodobý výcvik v humanistickej psychoterapii a je členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a je zapísaná v zozname psychoterapeutov. Pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg. Absolvovala sociálnopsychologický a arteterapeutický výcvik, ako aj výcvik využitia relaxačných techník. Celý svoj profesionálny život pracuje v Národnom osvetovom centre, kde pôsobí v oblasti vzdelávania a sociálnej prevencie. Má bohatú lektorskú činnosť vo vzťahu k mládeži, najmä stredoškolákom, pracovala aj s mládežou so zdravotným znevýhodnením.

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter