Klimatológ a meteorológ Jozef Pecho priblížil v knižnici žiakom fenomény počasia, zmeny klímy a nebezpečné poveternostné javy

V utorok 21. mája sa konala v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – Anton Bernolák Könyvtár, Érsekújvár beseda s meteorológom, klimatológom a spoluautorom knihy Počasie, ako ho nepoznáš Jozefom Pechom. Na besede sa zúčastnili žiaci z dvoch šiestackých tried zo ZŠ Nábrežná. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o fenoméne počasia, o spôsoboch pozorovania a merania počasia či zmene klímy. Meteorológ priblížil žiakom aj tému nebezpečných poveternostných javov, ako napr. hurikánov, tajfúnov či tornád. Súčasťou besedy bol aj zábavný kvíz, v ktorom si žiaci overili svoje vedomosti z oblasti meteorológie. Najaktívnejší žiak získal od Jozefa Pecha knihu Počasie, ako ho nepoznáš, ktorej je spoluautor.

„Moja cesta k meteorológii nebola úplne priamočiara. Už od materskej školy som sa zaujímal o prírodu. Prešiel som dlhým vývojom, najprv ma zaujímali hydrologické veci okolo riek, potom som chcel byť geológ, lebo ma veľmi fascinovali sopky a chcel som byť vulkanológ. Nakoniec som zakotvil pri meteorológii a klimatológii, pretože sa mi z tých všetkých geosfér zdá byť objekt výskumu, atmosféra, najviac dynamický. Bol tam súvis aj s tým, že ma veľmi zaujímala matematika, štatistika a fyzika a pri tomto odbore som sa naozaj dostal k tomu, čo som chcel robiť. Klimatológia je fascinujúci odbor a hlavne sa ukazuje, že z dlhodobého hľadiska má čo povedať aj bežným ľuďom. Teraz to už všetci vidíme, klíma sa veľmi rýchlo mení a ten odkaz, ktorý potrebujeme povedať celému ľudstvu, je veľmi jasný,“ priblížil Jozef Pecho.

Jozef Pecho vyštudoval odbor fyzickej geografie a geoekológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v špecializácii meteorológia a klimatológia. Pôsobí v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Predtým pracoval v Ústave fyziky atmosféry Akadémie vied Českej republiky v Prahe aj v Českom hydrometeorologickom ústave. Venuje sa klimatickej zmene na odbornej a popularizačnej úrovni. V roku 2022  získal Cenu za vedu a techniku v kategórii Popularizátor vedy a techniky.

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter