Prihlasovanie do literárno-výtvarnej súťaže S knihou do neznáma

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch vyhlasuje po úspešnom pilotnom ročníku prvý ročník literárno-výtvarnej súťaže S knihou do neznáma. Súťaž je určená pre žiakov 1. – 4. ročníka základných škôl a špeciálne triedy bez ohľadu na ročník v okrese Nové Zámky. Počas šiestich mesiacov trvania súťaže budú žiaci hravým spôsobom pracovať s detskými knihami, riešiť literárne úlohy a tvoriť výtvarné práce.

Podmienkou účasti na súťaži je registrácia, ktorú je potrebné urobiť prostredníctvom on-line formulára, ktorý je možné nájsť na webovej stránke knižnice do pondelka 31. októbra.

ONLINE FORMULÁR

Pracovný zošit so súťažnými zadaniami nájdu záujemcovia takisto na webovej stránke knižnice.  Kolektívy žiakov si následne vyberú z piatich vopred vybraných detských kníh dve, ku ktorým vypracujú dve literárne a dve výtvarné úlohy. Tento rok si žiaci budú vyberať z nasledujúcich titulov – O snehuliakovi s horúcim srdcom od Ady Žigovej,  Mimi a Líza – Záhada vianočného svetla od autoriek Kataríny Kerekesovej, Kataríny Molákovej a Alexandry Salmely, Matilda od Roalda Dahla, Analfabeta Negramotná od Jána Uličianskeho a  Fantazmagorický kamarát od Alexandry Salmely. Knihu O snehuliakovi s horúcim srdcom si môžu vybrať len prváci a žiaci zo špeciálnych tried. Titul Fantazmagorický kamarát je obsahovo najnáročnejší z pätice uvedených kníh, preto je možné pri ňom získať mimoriadnu cenu za kreativitu.  

Súťažné práce je potrebné odovzdať do soboty 29. apríla 2023. Výsledky súťaže vyhlási knižnica v  máji 2023. Víťazná trieda získa vecné ceny, bezplatný celoročný zápis pre žiaka a jeho najbližšiu rodinu do knižnice a možnosť stráviť originálny deň plný zábavy s knižnicou. Triedy umiestnené na druhom a treťom mieste získajú vecné ceny. Tie najoriginálnejšie práce budú vystavené v spoločenskej sále knižnice.

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter