Knižnica pozýva na magické adventné podujatia

NOVÉ ZÁMKY 1.12.2023 – Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch pripravila v decembri pre svojich čitateľov a návštevníkov pestré adventné podujatia. Rodiny s deťmi sa môžu tešiť na mikulášske prekvapenie, vianočné tvorivé dielne a čítanie vianočných rozprávok, pre klientov zariadenia sociálnych služieb Vek Nádeje je pripravené adventné posedenie. V decembri sa bude konať slávnostné vyhodnotenie druhého ročníka regionálnej literárnej súťaže S knihou do neznáma. Na besedách privíta knižnica múzejníka a historika Miroslava Eliáša, spisovateľku Adrianu Bolyovú, spisovateľa a hudobníka Braňa Jobusa a ilustrátorku Hedvigu Gutierrez. Počas celého decembra sa budú môcť čitatelia zapojiť do vianočnej fotosúťaže o vecné ceny.


Decembrové podujatia knižnice otvorí v pondelok 4. decembra o 9.00 h beseda s múzejníkom, historikom a spisovateľom Miroslavom Eliášom, ktorý stredoškolákom predstaví tému obnovy hradov na Slovensku.

Pre klientov Zariadenia sociálnych služieb Vek Nádeje organizuje v utorok 5. decembra o 9.30 h knižnica adventné posedenie.
V stredu 6. decembra je pre návštevníkov oddelenia rodinnej knižnice pripravené mikulášske prekvapenie. Pre čitateľov, ktorí sa radi nechajú prekvapiť, pripravili knihovníčky výber literatúry naslepo. Indíciou pri výbere kníh bude len žáner a krátky opis deja. Pre najmenších čitateľov je pripravená sladká maškrta.
Vo štvrtok 7. decembra o 10.00 h sa uskutoční vernisáž umeleckých prác pedagógov zo ZUŠ v Nových Zámkoch. Výstava bude verejnosti sprístupnená každý pracovný deň od 8.00 h do 16.00 h až do 13. decembra.
Knižnica dlhodobo a systematicky pracuje aj so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Vo štvrtok 7. decembra o 11.00 h je pre žiakov z Katolíckej spojenej školy v Nových Zámkoch pripravené interaktívne podujatie s názvom Z rozprávky do rozprávky. Deti sa počas podujatia ocitnú v čarovnom svete rozprávok, v ktorom dobro vždy víťazí nad zlom.
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch aj v tomto školskom roku pokračuje v úspešnej spolupráci so školami na území mesta, ktoré poskytujú vzdelávanie v maďarskom jazyku. V piatok 8. decembra o 9.00 h a o 11.00 h sa druháci zo ZŠ G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským zúčastnia na interaktívnom podujatí zameranom na rozvoj pasívnej slovnej zásoby školáka s názvom Vstúp so mnou do sveta kníh – Lépj velem a könyvtár világába.
Pre tretiakov zo ZŠ Devínska je v pondelok 11. decembra o 9.00 h pripravené literárne podujatie s názvom Pátranie s detektívnou kanceláriou LasseMaja. Žiaci sa zahrajú na detektívov a pomôžu hlavným hrdinom obľúbenej detskej detektívky z pera švédskeho spisovateľa Martina Widmarka vyriešiť záhadu ukradnutých psov. Cieľom tohto interaktívneho podujatia je hravou formou podporiť logické myslenie u detí.
V pondelok 11. decembra o 16.30 h organizuje LK GENERÁCIE pôsobiaci pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch posedenie pri poézii, koledách, príbehoch a piesňach s názvom VIANOCE v Literárnom klube GENERÁCIE.
V utorok 12. decembra o 9.00 h sa druháci zo ZŠ Mostná zúčastnia na interaktívnom podujatí s názvom O Šoškovi, čo všetko bral doslova. Žiaci si spolu s knihovníčkou prečítajú príbeh od slovenskej autorky Marty Hlušíkovej a nakreslia vlastného knižného hrdinu, ktorému priradia vlastnosti a schopnosti. Súčasťou podujatia bude aj diskusia o tom, čo by poradili spisovateľom, ktorí stratili fantáziu.
Pre stredoškolákov organizuje knižnica v utorok 12. decembra o 10.00 h besedu s autorkou fantasy literatúry píšucou pre mladých dospelých Adrianou Bolyovou.
Pre druhákov zo ZŠ Hradná je v utorok 12. decembra o 11.00 h pripravené interaktívne podujatie s názvom Mýty a legendy – Hviezdna obloha. Žiaci sa na podujatí dozvedia zaujímavé informácie o súhvezdiach, ktoré sa spájajú s konkrétnymi mýtmi a legendami.
V utorok 12. decembra od 14.30 h do 16.30 h sú v klubovni na prízemí pripravené vianočné tvorivé dielne nielen pre deti.
V stredu 13. decembra od 16.15 h do 17.15 h sa bude konať obľúbené komunitné podujatie pre rodiny s deťmi s názvom vianočná Rozprávková streda s vílou Knihomilou. Knihovníčka deťom prečíta čarovný príbeh od Otfrieda Preusslera s názvom Somárik a vianočný anjel. Súčasťou podujatia budú tvorivé dielne. Podujatie je určené pre deti od 6 rokov.
O nadčasovej tvorbe Kristy Bendovej a jej literárnej postave Osmijankovi sa dozvedia v piatok 15. decembra o 9.00 h tretiaci zo ZŠ Mostná. Na podujatí si žiaci pripomenú osobnosť známej poetky, prozaičky, novinárky, dramatičky a autorky pre deti Kristy Bendovej. Žiaci si spoločne s knihovníčkou prečítajú rozprávku O inzerátovom prasiatku a naučia sa napísať inzerát.
OZ Knižnica pre všetkých v spolupráci s Knižnicou Antona Bernoláka v Nových Zámkoch organizuje v pondelok 18. decembra o 10.00 h slávnostné vyhodnotenie 2. ročníka regionálnej literárnej súťaže S knihou do neznáma. Súťaž bola určená pre žiakov 2.-5 ročníka základných škôl a špeciálne triedy bez ohľadu na ročník v okrese Nové Zámky. Zapojené triedy pracovali v rámci súťaže s vybranými knihami a mali za úlohu vypracovať kreatívnu spoločnú úlohu a literárnu individuálnu úlohu. Najoriginálnejšie práce budú vystavené v spoločenskej sále knižnice do 31. januára 2024. Projekt bol realizovaný za podpory mesta Nové Zámky.
V pondelok 18. decembra o 10.30 h organizuje knižnica pre vybrané triedne kolektívy besedu so spisovateľom a hudobníkom Braňom Jobusom, po ktorej sa o 11.15 h uskutoční beseda a workshop s ilustrátorkou Hedvigou Gutierrez.
V pondelok 18. decembra a v utorok 19. decembra od 14.30 h do 16.30 h sú opäť v klubovni na prízemí pripravené vianočné tvorivé dielne nielen pre deti.
V utorok 19. decembra o 9.00 h je pre štvrtákov zo ZŠ Devínska pripravené interaktívne podujatie s názvom Po stopách záhady s detektívom Lupiočkom. Na podujatí budú žiaci riešiť záhady, rébusy a šifry.
Adventné podujatia knižnice uzatvorí vo štvrtok 21. decembra o 14.00 h stretnutie členiek literárneho klubu pre mladých Puella, ktoré sa uskutoční v kaviarni Poetry cafe na Hlavnom námestí. Literárny klub Puella bol založený v roku 2019 a stretávajú sa v ňom žiačky druhého stupňa ZŠ a študentky stredných škôl. Spoločne diskutujú o literatúre, píšu a prezentujú vlastné literárne diela.


Besedy s Miroslavom Eliášom, Adrianou Bolyovou, besedu a workshop s Hedvigou Gutierrez podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Beseda s Braňom Jobusom bola realizovaná za podpory mesta Nové Zámky.
Všetky podujatia knižnice je možné nájsť v kalendári na webovej stránke www.abkniznica.sk .


Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. V rámci nadobecnej funkcie plní úlohy metodického centra pre verejné knižnice v okrese Nové Zámky. Pôsobí aj ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky a úzko spolupracuje so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica bola v roku 2000 pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov.
Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 138 tisíc kníh a periodík. Knižnica má vyše 3200 čitateľov, z toho vyše 2000 detí a ročne vypožičia vyše 220 tisíc kníh a periodík. Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2500 nových titulov.


Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter