Knižnica ponúkne v apríli témy umenia, literatúry, ekológie a bojových umení

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – Anton Bernolák Könyvtár, Érsekújvár ponúkne v apríli pestré kultúrno-spoločenské, výchovno-vzdelávacie a komunitné podujatia. Pre návštevníkov knižnice je v apríli pripravená unikátna výstava akademického maliara Stanislava Harangozóa s názvom Hľadanie harmónie. Pre nadšencov handmade tvorby je pripravené stretnutie Klubu kreatívnej tvorby. Vďaka knižnici sa budú môcť žiaci stretnúť na besede s autorkou detských kníh Kristínou Baluchovou. Pri príležitosti Dňa Zeme pripravila knižnica pre žiakov základných škôl viaceré podujatia z ekológie a besedu so spisovateľkou Beátou Thiam Mészárosovou. Pre škôlkarov je pripravená prehliadka v prednese poézie a prózy detí predškolského veku s názvom „Mám básničku na jazýčku“ – „Ajkamról versem szól“. V rámci cyklu Predstavujeme novozámocké športové kluby sa uskutoční beseda s Tomášom Bilišičom, ktorý predstaví svoju Školu bojových umení – Tomas Bilishich Martial Arts Academy. Koncom mesiaca sa bude konať poetické pásmo z tvorby významného predstaviteľa slovenskej exilovej katolíckej moderny Karola Strmeňa s názvom Hĺbka slova.

Aprílové podujatia pre triedne kolektívy otvorí v stredu 3. apríla o 8.30 h literárne podujatie s názvom Záhada knižnice na konci ulice. Na podujatí budú druháci zo ZŠ Mostná pracovať s rovnomennom knihou od Kristíny Baluchovej. Deti sa zamyslia sa nad tým, či má zmysel chodiť do knižnice a čo všetko im môže knižnica ponúknuť. Súčasťou podujatia bude aj zábavný test o knihách a knižniciach.

V stredu 3. apríla o 14.00 h sa uskutoční stretnutie Klubu kreatívnej tvorby. Na podujatí sa budú pliesť ozdobné nádoby z prírodných a odpadových materiálov. Klub kreatívnej tvorby je otvorená komunita, ktorá združuje kreatívnych tvorcov handmade výrobkov. Klub sa koná vždy prvú stredu v mesiaci od 14.00 h do 16.30 h v klubovni. Členovia klubu sa naučia základy drôtikovania, háčkovania, ručného šitia a maľovania. Na klubových stretnutiach sa bude tvoriť za pomoci farieb a lepidla, špagátu, papiera, kerahmoty a mnohých ďalších. Knižnica poskytne materiálne potreby na stretnutia klubu, záujemcovia si však môžu priniesť aj vlastné.

Pre štvrtákov zo ZŠ Kolárovo je vo štvrtok 4. apríla o 10.30 h pripravené bosorácke podujatie s názvom Bosorkin svet povier a čarov. Žiaci si vypočujú povesť Čaka z knihy Slovenské povesti o strašidlách od Beatrice Čulmanovej a budú robiť aktivity, ktoré nielen poučia, ale aj zabavia. Spoločne s knihovníčkou sa zamyslia nad literárnym žánrom povesťou a nájdu rozdiely medzi povesťou a rozprávkou. Nebudú chýbať ani hádanky, slovné prešmyčky a tajnička.

Vo štvrtok 4. apríla o 17.00 h sa uskutoční slávnostné otvorenie výstavy akademického maliara Stanislava Harangozóa s názvom Hľadanie harmónie. Výstava bude verejnosti sprístupnená každý pracovný deň od 8.00 h do 16.00 h až do 30. apríla.

V piatok 5. apríla o 9.00 h je pre štvrtákov zo ZŠ Devínska pripravené literárne podujatie s názvom ExoTrip s tukanom. Žiaci si vypočujú krátky úryvok z diela Tukan, ktorý túžil letieť, od Dávida Králika. Tomu sa v príbehu stane nešťastie, ktoré mu zmení život. Žiaci budú mať za úlohu zostaviť „plán pomoci“, s ktorým by pomohli tukanovi, aby nebol smutný. Deti zároveň dostanú kartičky s otázkami, pri ktorých sa zamyslia nad silou pomoci druhým a vecami, ktoré ich robia šťastnými. Súčasťou podujatia bude aj hra na rozvoj empatie a pantomimická hra „Čo mám na tebe rád.“

Pre druhákov zo ZŠ G. Bethlena, ZŠ Mostná a ZŠ Devínska je v piatok 5. apríla o 10.00 h pripravená beseda s Kristínou Baluchovou. Na podujatí predstaví autorka svoju najnovšiu knihu s názvom Čo to stvára kapybara?, a zároveň priblíži, ako vznikajú jej knihy.

Z donášky kníh do domu sa v pondelok 8. apríla budú tešiť zdravotne znevýhodnení čitatelia, držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím a klienti domovov sociálnych služieb. Túto obľúbenú službu knižnice je možné objednať si na telefónnom čísle knižnice 035/6400385 alebo e-mailom na ukis@abkniznica.sk. Podmienkou je vyplnenie registračného formulára pri prvej donáške.

Tretiaci zo ZŠ G. Bethlena sa v pondelok 8. apríla o 8.45 h zúčastnia na literárnom podujatí s názvom Šelmy v lavici. Žiaci sa zoznámia s rovnomennou knihou od obľúbenej autorky Gabriely Futovej o netradičnej škole, do ktorej chodia deti s nadšením, lebo si do nej môžu nosiť zvieratá a niekedy aj učia učiteľku. Na podujatí sa deti zahrajú na pedagógov, zostavia pre svoju učiteľku rozvrh a vysvetlia, čo by ju oni chceli naučiť. Žiaci budú pracovať aj s najdlhším slovom, ktoré sa v knihe vyskytuje a budú z neho skladať nové slová. Podujatie je zamerané na rozvoj slovnej zásoby a logického myslenia u detí.

Knižnica už dlhodobo a systematicky pracuje aj so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V utorok 9. apríla o 8.30 h navštívia knižnicu žiaci zo špeciálnej triedy Katolíckej spojenej školy, ktorí sa zúčastnia na zážitkovom čítaní ľudových rozprávok. Súčasťou podujatia bude aj dramatizácia rozprávky a hra s bábkami.

V utorok 9. apríla o 11.00 h je pre piatakov zo ZŠ Hradná pripravené literárne podujatie s názvom V hlavnej postave sa skrýva superhrdina. Žiaci si vypočujú príbeh z knihy Maxi Einsteinová od Jamesa Pattersona a vytvoria si vlastného superhrdinu so špecifickými vlastnosťami a charakterom.

Knižnica aj v tomto školskom roku pokračuje v úspešnej spolupráci so školami na území mesta, ktoré poskytujú vzdelávanie v maďarskom jazyku. V stredu 10. apríla o 9.00 h a 10.30 h sa dve skupiny prvákov zo ZŠ G. Czuczora zúčastnia na interaktívnom podujatí s názvom V knižnici je lev – Oroszlán a könyvtárban. Na podujatí žiaci dostanú svoj prvý čitateľský preukaz a hravou formou spoznajú knižnicu a jej ponuku.

V stredu 10. apríla o 10.00 h pripravila knižnica pre siedmakov z Katolíckej spojenej školy pri príležitosti Dňa Zeme podujatie s názvom Cloudcatcher – Lovec mrakov. Na podujatí sa žiaci dozvedia, čo je to kolobeh vody, prečo je dôležité rešpektovať prírodu, aké následky môžu spôsobiť naše nevhodné správanie. Súčasťou podujatia bude aj zmyslová hra – hra na dážď.

V stredu 10. apríla o 17.00 h sa v spoločenskej sále knižnice bude konať autorský večer Václava Strejčeka a jeho hostí s názvom Z archívu 7. Podujatie pripravuje LK GENERÁCIE, ktorý pôsobí pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – Anton Bernolák Könyvtár, Érsekújvár.

Pre škôlkarov z MŠ Nábrežná je vo štvrtok 11. apríla o 9.30 h pripravené zážitkové čítanie z knihy s názvom Králiček Kornel má rád knihy. Prostredníctvom príbehu králika Kornela sa deti spolu s knihovníčkou prenesú do sveta rozprávkových a dobrodružných kníh. Zamyslia sa nad tým, ako by oni „zabili nudu“, keď je vonku škaredé počasie a zahrajú si jednotlivé postavy a aktivity z knihy.

Prváci zo ZŠ Mostná sa v piatok 12. apríla o 9.00 h zúčastnia na literárnom podujatí s názvom Rozprávkové hádanky zajaca z cylindra spojené s tajničkou. Na žiakov čaká rozprávanie o kúzelníckom zajacovi, ktorý nechcel prežiť svoj život v tme a nevedomosti cylindra, a preto z neho ušiel. Na podujatí budú deti hádať rozprávkové hádanky a dopĺňať písmenká do tajničky.

V stredu 17. apríla o 10.00 h sa pri príležitosti Dňa Zeme bude konať beseda so spisovateľkou Beátou Thiam Mészárosovou. Na besede predstaví svoju knihu pre deti na tému ekológie s praktickými návodmi na ekologicky prospešné aktivity. Na podujatí sa zúčastnia štvrtáci so ZŠ G. Bethlena a ZŠ Devínska.

Stretnutie členiek literárneho klubu Puella sa uskutoční v stredu 17. apríla o 14.00 h. Cieľom stretnutia je spoločné zdieľanie myšlienok z prečítaného spojené s hraním spoločenských hier i hrania boggle.

Aj v apríli pripravuje knižnica pre rodiny s deťmi obľúbené komunitné podujatie s názvom Rozprávková streda s vílou Knihomilou. Pre deti sú pripravené rozprávky, ktoré im prečíta knihovníčka a zábavné tvorivé dielne. Podujatie je určené pre deti od 6 rokov. Podujatie sa uskutoční v stredu 17. apríla od 16.15 h do 17:15 h v detskom kútiku na oddelení rodinnej literatúry.

Vo štvrtok 18. apríla o 8.30 h a o 11.30 h sa dve skupiny škôlkarov z MŠ Zemné zúčastnia na interaktívnom podujatí Lépj velem a könyvtár világába – Vstúp so mnou do sveta kníh. Podujatie je zamerané na rozvoj pasívnej slovnej zásoby škôlkara.

V utorok 23. apríla o 16.30 h sa uskutoční v rámci cyklu Predstavujeme novozámocké športové kluby beseda s Tomášom Bilišičom, ktorý predstaví svoju Školu bojových umení – Tomas Bilishich Martial Arts Academy.

Pre záujmový krúžok Šikovné ručičky zo ZŠ Nábrežná sa budú vo štvrtok 24. apríla o 14.00 h konať tvorivé dielne s tematikou blížiaceho sa Dňa matiek. Na podujatí budú deti vyrábať darček pre maminku – zvieratkovský mufin z pompomov.

Vo štvrtok 25. apríla o 8.30 h sa v spoločenskej sále knižnice uskutoční prehliadka v prednese poézie a prózy detí predškolského veku s názvom „Mám básničku na jazýčku“ – „Ajkamról versem szól“. Na podujatí vystúpia deti z materských škôl na území mesta, ktoré pred porotou zarecitujú krátku poéziu a prózu.

Aprílové podujatia pre verejnosť uzavrie v pondelok 29. apríla o 17.00 h poetické pásmo z tvorby významného predstaviteľa slovenskej exilovej katolíckej moderny Karola Strmeňa s názvom Hĺbka slova.

Besedy s Kristínou Baluchovou a Beátou Thiam Mészárosovou podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Kompletný zoznam podatí v mesiaci apríl je možné nájsť v kalendári na webovej stránke www.abkniznica.sk .

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – Anton Bernolák Könyvtár, Érsekújvár je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. V rámci nadobecnej funkcie plní úlohy metodického centra pre verejné knižnice v okrese Nové Zámky. Pôsobí aj ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky a úzko spolupracuje so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica bola v roku 2000 pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov.
Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 138 000
kníh a periodík. Knižnica má vyše 3000 čitateľov, z toho vyše 1 600 detí a ročne vypožičia vyše 220 000 kníh a periodík. Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2 100 nových titulov.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter