Report – Sviatočne obyčajný deň s Mariánom Hatalom

Sviatočne obyčajný deň s Mariánom Hatalom sa konal 23. mája 2022 v Knižnici A. Bernoláka v Nových Zámkoch aj vďaka podpore z Fondu na podporu umenia.

Rozhovor s popredným slovenským básnikom, prozaikom, aforistom, fejtonistom a prekladateľom viedla Jitka Rožňová, ktorá jeho tvorbu predstavila nasledovne: „Marián Hatala (1958) za uplynulé tri desaťročia vydal dvadsať autorských kníh a štrnásť knižných prekladov z nemčiny. Najnovšie mu vyšli básnické zbierky Dva vorvane na dne vane (2019) a Neni dňa, aby sis ani neťukel (2019), zbierka fejtónov Sviatočne obyčajné dni (2020), kniha pre deti a mládež Doučko s Futbalom (2021) a preklad románu Hermanna Hesseho Gertrúda (2020). Je členom najväčšej rakúskej spisovateľskej organizácie Grazer Autorenversammlung a aktívne sa podieľa na popularizácii rakúskych, nemeckých a švajčiarskych básnikov a prozaikov na Slovensku.“
Marián Hatala na otázku o dobrom aforizme odpovedal: „… mal by byť stručný, vtipný, hravý, s dostatočnou iskrou humoru, irónie, satiry a obsahovať globálny nadhľad.“

V priebehu popoludnia autor priblížil aj svoj vzťah k nonsensovej poézii, k dialektom a nárečiam, ale aj k fejtónu ako prostriedku na vyjadrenie postrehov z každodenného života. Zároveň predstavil prácu na aktuálnom preklade prózy Hermanna Hesseho Rosshalda i pripravované literárne projekty.

Podujatie spestrili džezové skladby a pieseň v podaní klaviristu Jozefa Kissa a speváčky Zoje Balkovej, ako i recitátorské pásmo členov Literárneho klubu GENERÁCIE pri Knižnici A. Bernoláka v Nových Zámkoch, ktorí vystúpili s ukážkami z aforistickej, básnickej a fejtonistickej tvorby Mariána Hatalu.
(text napísala Jitka Rožňová)

Slávka

Prečítajte si všetky články od: Slávka Haverlíková

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter