V júni ponúkne knižnica literárne, dramatické a výtvarné umenie, ale aj burzu kníh

NOVÉ ZÁMKY 3.6.2024 – V poslednom mesiaci školského roka ponúkne Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – Anton Bernolák Könyvtár, Érsekújvár pre svojich čitateľov a návštevníkov pestrý koktail podujatí. Pri príležitosti Dňa detí je pripravené malé prekvapenie pre deti a registrácia do knižnice zadarmo. Pre deti z materských škôl organizuje knižnica prehliadku talentu s názvom Ukáž, čo vieš – Ki? Mit? Tud?. Pre milovníkov tvorenia je pripravené stretnutie Klubu kreatívnej tvorby, pre rodičov s deťmi Rozprávková streda s vílou Knihomilou. Počas celého mesiaca si budú môcť návštevníci pozrieť výstavu Doroty Kollárovej s názvom Kaleidoskop duše. Knižnica zároveň organizuje na Hlavnom námestí burzu kníh. Návštevníci si budú môcť za symbolickú sumu kúpiť knihy, ktoré knižnica vyradila z fondu.

Pri príležitosti Dňa detí pripravila knižnica v pondelok 3. júna pre detských čitateľov do 15 rokov malé prekvapenie a registráciu do knižnice zadarmo.

Pre stredoškolákov zo SOŠ hotelových služieb a obchodu je v pondelok 3. júna o 10.00 h pripravená beseda s autorkou Linou Frankovou. Na besede autorka predstaví svoje knihy, medzi ktoré patria romány neogotické romány s mysterióznymi prvkami, ale aj knihy pre mladých dospelých.

Z donášky kníh do domu sa v pondelok 3. júna budú tešiť zdravotne znevýhodnení čitatelia, držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím a klienti domovov sociálnych služieb. Túto obľúbenú službu knižnice je možné objednať si na telefónnom čísle knižnice 035/6400385 alebo e-mailom na ukis@abkniznica.sk. Podmienkou je vyplnenie registračného formulára pri prvej donáške.

Pre siedmakov z Katolíckej spojenej školy je v utorok 4. júna o 10.00 h sú pripravené tvorivé dielne. Žiaci budú pracovať s knihou O koníkovi Hrdzošovi od Emily Lim. Deti si na podujatí vyrobia koníkov z papiera.

Posledné stretnutie Klubu kreatívnej tvorby v tomto školskom roku sa uskutoční v stredu 5. júna o 14.00 h. Na podujatí sa budú vyrábať kvetináče. Klub kreatívnej tvorby je otvorená komunita, ktorá združuje kreatívnych tvorcov handmade výrobkov. Členovia klubu sa na stretnutiach učia základy drôtikovania, háčkovania, ručného šitia a maľovania. Na klubových stretnutiach sa tvorí za pomoci farieb a lepidla, špagátu, papiera, kerahmoty a mnohých ďalších. Knižnica poskytuje materiálne potreby na stretnutia klubu, záujemcovia si však môžu priniesť aj vlastné.

Knižnica aj naďalej pokračuje v úspešnej spolupráci so školami na území mesta, ktoré poskytujú vzdelávanie v maďarskom jazyku. V stredu 5. júna o 9.00 h a o 10.30 h sa žiaci dvoch prváckych tried zo ZŠ G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským zúčastnia na literárnom podujatí s názvom Rozprávky pre deti s ponaučením. Na žiakov čaká dramatizácia rozprávky spojená s interaktívnymi hrami. Cieľom podujatia je docieliť, aby si deti začali viac všímali svoje okolie, veci a ľudí, ktorí ich obklopujú. Na podujatí si žiaci vyskúšajú aktivity, ktoré majú za úlohu podporiť empatické vnímanie a aktívnejšiu všímavosť. Súčasťou podujatia bude aj náučná hra o knižnici.

Aj v júni sa uskutoční obľúbené komunitné podujatie s názvom Rozprávková streda s vílou Knihomilou. Pre deti sú pripravené rozprávky, ktoré im prečíta knihovníčka, zábavné tvorivé dielne a kvíz. Podujatie je určené pre deti od 6 rokov. Podujatie sa uskutoční v stredu 5. júna od 16.15 h do 17.15 h v detskom kútiku na oddelení rodinnej literatúry. Pôjde o posledné podujatie v tomto školskom roku.

Druháci zo ZŠ G.Bethlena sa vo štvrtok 6. júna zúčastnia na literárnom podujatí s názvom Stratený zajko na Islande. Žiaci sa spolu s knihovníčkou vyberú po stopách pána Zajka a zajačice Klárky na dobrodružnú cestu na sever. Pomocou indícií budú hádať, na ktorom mieste sa zajkovia práve nachádzajú. Deti sa hravou formou dozvedia zaujímavosti o nových krajinách.

Slávnostné otvorenie výstavy malieb Doroty Kollárovej s názvom Kaleidoskop duše sa uskutoční vo štvrtok 6. júna o 17.00 h. Výstava bude verejnosti sprístupnená každý pracovný deň od 8.00 h do 16.00 h až do 2. júla.

Prváci zo ZŠ Mostná sa v piatok 7. júna o 9.00 h zúčastnia na literárnom podujatí s názvom Rozprávkové hádanky zajaca z cylindra spojené s tajničkou. Na žiakov čaká rozprávanie o kúzelníckom zajacovi, ktorý nechcel prežiť svoj život v tme a nevedomosti cylindra, a preto z neho ušiel. Na podujatí budú deti hádať rozprávkové hádanky a dopĺňať písmenká do tajničky.

V pondelok 10. júna o 11.00 h sa tretiaci zo ZŠ Devínska zúčastnia na literárnom podujatí s názvom Šelmy v lavici. Žiaci sa zoznámia s rovnomennou knihou od obľúbenej autorky Gabriely Futovej o netradičnej škole, do ktorej chodia deti s nadšením, lebo si do nej môžu nosiť zvieratá a niekedy aj učia učiteľku. Na podujatí sa deti zahrajú na pedagógov, zostavia pre svoju učiteľku rozvrh a vysvetlia, čo by ju oni chceli naučiť. Žiaci budú pracovať aj s najdlhším slovom, ktoré sa v knihe vyskytuje a budú z neho skladať nové slová. Podujatie je zamerané na rozvoj slovnej zásoby a logického myslenia u detí.

Vo štvrtok 13. júna o 8.30 h organizuje knižnica pre deti z materských škôl podujatie s názvom Ukáž, čo vieš – Ki? Mit? Tud? Na prehliadke vystúpia deti z materských škôl a predvedú pred ostatnými svoje spevácke, tanečné, divadelné či hudobné vystúpenie. Podujatie finančne podporilo mesto Nové Zámky.

O histórii hradieb a opevnení na Slovensku sa vo štvrtok 13. júna o 9.00 h dozvedia štvrtáci zo ZŠ Nábrežná. Zároveň spoznajú techniku a stratégiu ich stavania a pochopia účel týchto stavieb. Súčasťou literárneho podujatia s názvom Čierny kosec – povesť z knihy Márie Ďuríčkovej bude aj dramatizácia, v ktorej budú žiaci hľadať alternatívny koniec príbehu.

V piatok 14. júna o 9.00 h a o 10.00 h sa žiaci dvoch druháckych tried zo ZŠ G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským zúčastnia na dramatizácii rozprávky od Zelka Zoltána O siedmich súrodencoch/A hét testvér. Súčasťou podujatia bude interaktívna hra, v rámci ktorej si žiaci budú vytvárať svoj imaginárny svet. Cieľom tohto podujatia je rozvoj fantázie, predstavivosti a vizualizácie detí.

V pondelok 17. júna a v utorok 18. júna sa bude na Hlavnom námestí konať burza kníh. Návštevníci si budú môcť za symbolickú sumu kúpiť knihy, ktoré knižnica vyradila z fondu. Burzu kníh organizuje knižnica v spolupráci s OZ Knižnica pre všetkých. V prípade nepriaznivého počasia sa burza neuskutoční.

Stretnutie členiek literárneho klubu Puella sa uskutoční v stredu 19. júna o 14.00 h. Cieľom stretnutia je spoločné zdieľanie myšlienok z prečítaného spojené s hraním spoločenských hier.

Vo štvrtok 20. júna o 10.00 h je pre deviatakov zo ZŠ G. Bethlena pripravený workshop s ilustrátorom Jurajom Martiškom s názvom Ako kresliť komiks? Na workshope sa zúčastní trieda, ktorá zaslala svoje výtvarné práce do súťaže knižnice: Anton Bernolák ako hrdina komiksu – ako vidia Bernoláka tínedžeri v 21. storočí.

Knižnica už dlhodobo a systematicky pracuje aj so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V piatok 21. júna o 8.30 h navštívia knižnicu žiaci zo špeciálnej triedy Katolíckej spojenej školy, ktorí sa zúčastnia na zážitkovom čítaní s názvom Z rozprávky do rozprávky. Súčasťou podujatia bude aj vytváranie imaginárneho sveta.

Stretnutie s humoristom, textárom a básnikom Milanom Hodálom sa uskutoční v pondelok 24. júna o 17.00 h. Podujatie má názov Stôl, na ktorom je prestretý úsmev a bude spojené s pásmom poézie z jeho tvorby. Podujatie organizuje LK GENERÁCIE, ktorý pôsobí pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.

Literárne podujatia pre žiacke kolektívy uzavrie v tomto školskom roku podujatie s názvom O kom rozprávky rozprávajú/Akikről a mesék szólnak. V utorok 25. júna o 9.00 h a o 11.00 h sa dve skupiny tretiackych tried zo ZŠ G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským zúčastnia na literárnom podujatí na motívy knihy Beck Andrea – A Titoktündér.

Workshop s ilustrátorom Jurajom Martiškom podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Kompletný zoznam podatí v mesiaci jún je možné nájsť v kalendári na webovej stránke.

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – Anton Bernolák Könyvtár, Érsekújvár je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. V rámci nadobecnej funkcie plní úlohy metodického centra pre verejné knižnice v okrese Nové Zámky. Pôsobí aj ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky a úzko spolupracuje so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica bola v roku 2000 pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov.
Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 138 000 kníh a periodík. Knižnica má vyše 3000 čitateľov, z toho vyše 1 600 detí a ročne vypožičia vyše 220 000 kníh a periodík. Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2 100 nových titulov.Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter