Archív


V utorok 6. júna sa v knižnici uskutočnilo pracovné stretnutie knihovníkov verejných knižníc novozám...

NOVÉ ZÁMKY 5.6.2023 – V pondelok 5. júna sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie a ver...

V piatok 26. mája privítala Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch seniorov zo Zariadenia sociál...

V pondelok 29. mája sa v spoločenskej sále knižnice konalo pásmo poézie s názvom Básne od srdca. Pod...

NOVÉ ZÁMKY 1.6.2023 – Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch ponúka v júni pre svojich...

NOVÉ ZÁMKY 30.5.2023 – V pondelok 19. júna je uzávierka 1. ročníka celoslovenskej autorskej súť...

V stredu 10. mája bol hosťom Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch hendikepovaný športovec a mn...

Vo štvrtok 25. mája sa v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch konala beseda s autorkou detskýc...

Gustáv Murín je spisovateľ, publicista a vedec. Je autorom mnohých románov, noviel, poviedok, vedeck...

Matúš a Stanislav Kováčovci sú ochranári, členovia Ochrany dravcov na Slovensku a Spoločnosti pre oc...

Tvorba odpadu a jeho dopad na životné prostredie je témou, ktorá sa bytostne dotýka každého z nás. N...

Mons. František Kapusňák má za sebou veľmi zaujímavý príbeh. Hoci ho na prvýkrát na bohosloveckú fak...

Doc. Ingrid Hupková je psychologička, psychoterapeutka, vysokoškolská pedagogička a pôsobí aj v obla...

Vo štvrtok 4. mája sa v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch konalo slávnostné otvorenie výsta...

Eva Pokorná je výtvarníčka, dlhé roky pôsobila ako učiteľka na základnej škole a ZUŠ v Nových Zámkoc...

NOVÉ ZÁMKY 3.5.2023 – Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch ponúkne v máji svojim čit...

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch zorganizovala v utorok 25. apríla pri príležito...

V stredu 26. apríla sa v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch konala ďalšia prednáška pri príl...

V pondelok 24. apríla sa v priestoroch Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch konalo stretnutie ...

NOVÉ ZÁMKY 25.4.2023 – V Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch sa v pondelok 24. aprí...

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter