Archív


V priestoroch knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch sa v dňoch 15. a 16. februára 2023 konali t...

V pondelok 13. februára privítala Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch držiteľov viacerých pre...

Petrík Daxner je deväťročný výtvarne nadaný chlapec. K maľovaniu ho priviedla jeho maminka, ktorá vo...

Ágnes Mánya Benyovszky je sympatická, energetická učiteľka na základnej škole s vyučovacím jazykom m...

Slovenská autorka Baja Dolce priniesla na slovenský knižný trh svieži vánok v podobe dark romance sé...

NOVÉ ZÁMKY 8.2.2023 – Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch vyhlasuje 1. ročník celosloven...

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly