Knižnica pripravila minulý rok viac ako 540 podujatí a navštívilo ju viac ako 32 000 návštevníkov

NOVÉ ZÁMKY 25.1.2024 – Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch pripravila minulý rok pre svojich čitateľov a návštevníkov viac ako 540 podujatí, výstav, autorských besied, tvorivých dielní, odborných prednášok a klubových podujatí. Knižnicu v roku 2023 navštívilo viac ako 32 000 návštevníkov, vrátane čitateľov a používateľov výpožičnej služby, čo je o 7 000 viac, ako v roku 2022. Minulý rok mala knižnica registrovaných viac ako 3 000 čitateľov, z toho vyše 1 600 detí do 15 rokov. Knižnica zaznamenala v minulom roku vyše 220 000 výpožičiek, čo bolo v prepočte 75 kníh na jedného čitateľa. V rámci obnovy knižničného fondu bolo doplnených viac ako 2 100 nových titulov. Najmladší registrovaný čitateľ knižnice mal v minulom roku 9 mesiacov, najstarší 94 rokov.

„Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch plánuje aj v roku 2024 pokračovať v úspechoch, ktoré zaznamenala v minulom roku. Naším cieľom je aj naďalej ponúknuť čitateľom a návštevníkom knižnice širokú paletu hodnotných kultúrno-spoločenských, výchovno-vzdelávacích a komunitných podujatí. Teší nás, že naši čitatelia pozitívne hodnotia naše podujatia a aktivity, čo nám potvrdili výsledky dotazníka zisťujúceho spokojnosť čitateľov so službami knižnice. Našou víziou je vytvoriť knižnicu 21. storočia, ktorá reaguje na aktuálne potreby čitateľov a poskytuje im priestor na hodnotné trávenie voľného času,“ povedala riaditeľka knižnice Ing. Helena Bohátová, PhD..

Služby knižnice v roku 2023 využívalo viac ako 240 používateľov so špeciálnymi potrebami, ktorým poskytovala knižnica každý mesiac donášku kníh do domu. V minulom roku využívalo túto službu 27 zdravotne znevýhodnených čitateľov, držiteľov preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím a klientov domovov sociálnych služieb. Pre nevidiacich, slabozrakých čitateľov a držiteľov preukazu ZŤP zároveň poskytovala knižnica zvykové knihy z knižničného fondu Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Vďaka tejto spolupráci si mohli nevidiaci a slabozrakí čitatelia vypočuť zvukové knihy nahovorené slovenskými umelcami. V minulom roku vypožičala knižnica viac ako 190 zvukových kníh.

Medzi najpožičiavanejšie knihy v minulom roku v kategórii beletria patrili detektívky, kriminálne romány, spoločenské romány a romány pre ženy. Medzi najpožičiavanejšie knihy v roku 2023 v kategórii literatúra pre mládež patrili beletria pre deti, krásna literatúra, fantasy literatúra, dobrodružná literatúra pre deti a dievčenské romány. V kategórii náučná literatúra pre deti patrili medzi napožičiavanejšie príučky k počítačovým hrám, knihy s tematikou pravek, vesmír, príroda, objavy a vynálezy.


Od roku 2022 pôsobí pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch aj OZ Knižnica pre všetkých. Jeho cieľom je podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť, knižničnú, informačnú a čitateľskú gramotnosť občanov mesta Nové Zámky ako aj novozámockého regiónu. Občianske združenie realizuje vzdelávacie podujatia zamerané na sprostredkovanie všeobecných hodnôt, formovanie čitateľského vedomia a kritického myslenia, rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu detí, mládeže, dospelých a prevenciu nežiaducich javov. „Podnetom na založenie OZ Knižnica pre všetkých boli nové možnosti projektových aktivít, vďaka ktorým sme mohli uskutočniť netradičné formy podujatí. Medzi najúspešnejšie projekty nášho občianskeho združenia patrili minulý rok kultúrne podujatie Festival rodiny, regionálna literárna súťaž S knihou do neznáma a cyklus prednášok v rámci mediálnej výchovy s názvom Rozum do vrecka alebo ako sa nestratiť v pretlaku informácií,“ priblížila predsedníčka OZ Knižnica pre všetkých Gizela Kovačicová.

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. V rámci nadobecnej funkcie plní úlohy metodického centra pre verejné knižnice v okrese Nové Zámky. Pôsobí aj ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky a úzko spolupracuje so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica bola v roku 2000 pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov.
Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 138 000 kníh a periodík. Knižnica má vyše 3000 čitateľov, z toho vyše 1 600 detí a ročne vypožičia vyše 220 000 kníh a periodík. Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2 100 nových titulov.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter