December v knižnici v znamení vianočných podujatí, adventného čítania a tvorivých dielní pre deti i dospelých

NOVÉ ZÁMKY 1.12.2022 – Posledný mesiac v roku sa bude niesť v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch v znamení adventných podujatí s názvom Vianočná knižka sa otvára. Knižnica i tento rok pokračuje v obľúbenej tradícii adventného čítania. Návštevníci si budú môcť vypočuť vianočné príbehy, koledy a vinše, ktoré pre nich budú čítať knihovníčky. Zároveň si v tvorivých dielňach vyrobia vianočné pohľadnice a knižné záložky s vianočným motívom. Knižnica aj v decembri privíta žiakov zo základných škôl na území mesta i regiónu, ktorí sa zúčastnia na tvorivých prednáškach a aktivitách z literatúry, dejepisu, biológie, náuky o spoločnosti a environmentálnej výchovy.

V decembri pokračuje aj obľúbené podujatie – slávnostné pasovanie prvákov za čitateľov knižnice. V piatok 2. decembra o 9.00 hod sa tohto slávnostného aktu zúčastnia dve prvácke triedy zo ZŠ G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským. Žiaci budú počas slávnostného podujatia knihovníčkami pasovaní za čitateľov, dostanú svoj prvý čitateľský preukaz a hravou formou spoznajú knižnicu a jej ponuku. Postupne bude za čitateľov pasovaných vyše tristo prvákov zo všetkých novozámockých základných škôl.  Knižnica i naďalej pokračuje v úspešnej spolupráci so školami na území mesta, ktoré poskytujú vzdelávanie v maďarskom jazyku.

Imobilní, zdravotne ťažko postihnutí a slabozrakí čitatelia knižnice sa i v decembri budú tešiť z bezplatnej donášky kníh do domu. Tak ako vždy – prvý pondelok v mesiaci, ktorý padne na 5. decembra, im knihovníčky v dopoludňajších hodinách prinesú objednané knihy. Donášku do domu môžu využiť zdravotne znevýhodnení čitatelia a držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím. Bezplatnú donášku kníh do domu využíva už vyše tridsať spokojných Novozámčanov. 

V utorok 6.decembra navštívi Knižnicu Antona Bernoláka v Nových Zámkoch Mikuláš, ktorý bude deťom na oddelení rodinnej knižnice rozdávať sladkosti. Deti si budú môcť vyrobiť počas celého dňa v tvorivých dielňach vianočné pohľadnice a knižné záložky s vianočným motívom.

Knižnica i v decembri pokračuje v úspešnej spolupráci so zariadeniami sociálnych služieb na území mesta. V utorok 6.decembra o 10.00 hod knižnica privíta seniorov zo Zariadenia sociálnych služieb Vek nádeje, ktorí si precvičia svoje ruky i mozog v tvorivých vianočných dielňach

V stredu 7.decembra o 8.00 hod sa žiaci z dvoch druháckych tried zo ZŠ G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským zúčastnia na literárno-dramatickom podujatí s názvom Strom prianí a želaní. Cieľom tohto podujatia zameraného na zážitkové čítanie je posilnenie spolupatričnosti k blížnemu. 

K adventnému obdobiu neodmysliteľne patrí čítanie vianočných príbehov. Knižnica aj tento rok pokračuje v obľúbenej tradícii adventného čítania vianočných príbehov. Návštevníci si môžu prísť vypočuť vianočné príbehy, rozprávky, vinše, koledy, pranostiky a zvyky každú stredu (7. decembra, 14. decembra a 21. decembra) od 14.00 do 16.00 hod až do Vianoc.

Vo štvrtok 8. decembra o 16.00 hod sa bude v priestoroch spoločenskej sály knižnice konať slávnostné otvorenie výstavy Márie Malperovej s názvom Paverpol, enkaustika, maľba na hodváb. Návštevníci si budú môcť pozrieť vyše 25 originálnych obrazov, odevov a doplnkov. Výstava bude verejnosti sprístupnená každý pracovný deň od 8:00 hod do 16:00 hod až do 15. januára 2023.

V pondelok 12. decembra o 8:30 hod zaznie v knižnici autorské čítanie známej slovenskej spisovateľky pre deti Kristíny Mišovičovej, ktorá druhákom zo ZŠ Devínskej predstaví svoju novú knižku Malvínkine Vianoce. Autorka porozpráva žiakom príbeh o malej líštičke, ktorá prvýkrát zažíva zimu a vianočné obdobie a z úzadia sleduje život a zvyky jednej ľudskej rodiny. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Oslavovať zimné sviatky vianočnými vinšami, koledami a spevmi budú v  pondelok 12. decembra členovia Literárneho klubu GENERÁCIE a Speváckeho zboru Novozámockých seniorov pri MO JDS v Nových Zámkoch. Literárno-hudobné podujatie s názvom Poézia Vianoc – oslava zimných sviatkov sa začne o 16.00 hod v spoločenskej sále knižnice.

O vianočných rozprávkach od domácich a zahraničných autorov sa v stredu 14.decembra budú rozprávať druháci zo ZŠ Mostnej. Súčasťou literárneho podujatia s názvom Vo vianočnej rozprávke budú tvorivé dielne, v ktorých si žiaci vyrobia originálne vianočné pohľadnice.

V stredu 14. decembra v popoludňajších hodinách si návštevníci knižnice môžu prísť vypočuť vianočné príbehy, rozprávky, vinše, koledy a pranostiky, ktoré pre nich budú čítať knihovníčky. Adventné čítanie vianočných príbehov sa bude konať na oddelení rodinnej knižnice od 14.00 do 16.00 hod.

Siedmaci zo ZŠ Hradnej sa vo štvrtok 15. decembra o 9.00 hod zúčastnia interaktívneho podujatia zameraného na spopularizovanie detektívnej literatúry pre mladistvých s názvom Zloduch v hlavnej postave. Žiaci budú spoznávať detektívov v literatúre, riešiť rébus a hľadať kladné a záporné vlastnosti v zdanlivo negatívnej postave. Súčasťou podujatia bude interaktívna hra Po stopách zločinu, v ktorej budú žiaci hľadať zloducha spomedzi ostatných hráčov.

Vo štvrtok 15.decembra o 10.00 hod sa tretiaci zo ZŠ Devínskej zúčastnia interaktívnej prednášky na tému Recyklácia, alebo čo už naši predkovia vedeli. Vďaka prednáške sa žiaci dozvedia o význame triedenia odpadu, o recyklovaní, zoznámia sa s tipmi ako využiť odpad a spoznajú výhody zdieľania kníh, hračiek, oblečenia či dopravy. Svoje vedomosti si otestujú v zábavnom kvíze a vyskúšajú si aj triedenie odpadu. Prednášky a tvorivé aktivity zamerané na environmentálnu výchovu sú novinkou knižnice tento školský rok.

Knižnica aj tento rok pokračuje v obľúbenej tradícii organizovania adventných tvorivých dielní pre verejnosť. Vo štvrtok 15. decembra  a v pondelok 19. decembra od 14.00 do 16.00 hod si budú môcť malí i veľkí návštevníci na oddelení rodinnej knižnice vyrobiť vianočné pohľadnice a knižné záložky s vianočným motívom.

V utorok 20. decembra o 15.00 hod. sa poslednýkrát v tomto roku stretnú členky obľúbeného čitateľského klubu Baby/nec. Na stretnutí budú rozoberať vianočné zvyky, tradície a tvoriť vianočné dekorácie. Tento dámsky klub na svojich každomesačných pravidelných stretnutiach rozoberá témy o zdraví, životnom štýle, literatúre, umení a kultúre.

Tohtoročné adventné čítanie vianočných príbehov, rozprávok, vinšov, kolied, pranostík si budú môcť návštevníci poslednýkrát vypočuť v stredu 21. decembra od 14.00 do 16.00 hod na oddelení rodinnej knižnice.

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Pôsobí aj ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky a úzko spolupracuje so Slovenskou  knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica bola v roku 2000 pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov.

Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 142 tisíc kníh. Knižnica má v priemere 3000 čitateľov, z toho vyše 1200 detí a ročne vypožičia vyše 148 tisíc kníh a periodík.  Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2000 nových titulov.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter