V školskom roku 2023/2024 pripravila knižnica pre školské kolektívy viac ako 350 podujatí a vypožičala detským čitateľom takmer 45 tisíc výpožičiek

NOVÉ ZÁMKY 2.7.2024 – Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – Anton Bernolák Könyvtár, Érsekujvár pokračovala aj v školskom roku 2023/2024 v úspešnej spolupráci so školami na území mesta, pre ktoré pripravila desiatky podujatí v slovenskom a maďarskom jazyku. V tomto školskom roku bolo v knižnici zaregistrovaných viac ako 1700 žiakov do 15 rokov, ktorí si vypožičali takmer 45 tisíc výpožičiek. Knižnica v tomto školskom roku zorganizovala pre deti z materských škôl, žiakov základných škôl a študentov stredných škôl viac ako 350 workshopov, besied, kolektívnych prehliadok výstav a podujatí z literatúry, dejepisu, zemepisu, náuky o spoločnosti a mediálnej výchovy. Pre žiakov a študentov pripravila knižnica viacero zaujímavých besied a workshopov s uznávanými spisovateľmi, ilustrátormi a umelcami. Žiačky a študentky sa v knižnici stretávali aj v literárnom klube pre mladých Puella a široká verejnosť v Klube kreatívnej tvorby.

Sme presvedčení o tom, že knižnica má podporovať a dopĺňať výchovno-vzdelávací proces školy, zvyšovať čitateľskú gramotnosť a komunikačné schopnosti žiakov, kultivovať vkus, a tým sa podieľať na formovaní mladej generácie. Aj preto sa snažíme ponúknuť každej vekovej kategórii to, čo potrebuje. Pre deti z materských škôl pripravila knižnica v tomto školskom roku už po 15-krát prehliadku v prednese poézie Mám básničku na jazýčku/Ajkamról versem szól a prehliadku talentu s názvom Ukáž, čo vieš – Ki? Mit? Tud?. Pre žiakov 1.- 4. ročníka základných škôl pravidelne pripravujeme literárne podujatia, vďaka ktorým deti spoznajú zaujímavých autorov a ich diela. Pre starších žiakov a študentov stredných škôl ponúkame okrem podujatí z literatúry aj prednášky z mediálnej výchovy o bezpečnom používaní internetu, nástrahách sociálnych sietí, hoaxoch a dezinformáciách v médiách. Nezabúdame ani na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s ktorými naše knihovníčky pracujú hravou formou,“ povedala riaditeľka knižnice Ing. Helena Bohátová, PhD..

Novinkou knižnice v tomto školskom roku bola prezentácia úspešných Novozámčanov. Vďaka týmto besedám spoznali žiaci a študenti predsedníčku Študentskej rady vysokých škôl a delegátku SR pre Európsky dialóg s mládežou 2020/2021 Zuzanu Hozlárovú, autora urban fantasy literatúry Jozefa Mikloviča, autora vojnového príbehu Nových Zámkov Mareka Hudeca, autora Nerozprávok pre deti Dávida Hamrana a cestovateľa, blogera a turistického sprievodcu Ladislava Baráka.

Knižnica sa v tomto školskom roku zamerala aj na predstavovanie novozámockého športu. Návštevníci knižnice mali možnosť spoznať históriu a úspechy Atletického clubu v Nových Zámkoch a Detskej a mládežníckej atletiky pôsobiacej pri Atletickom clube v Nových Zámkoch, Školy bojových umení – Tomas Bilishich Martial Arts Academy a ženského futbalového klubu FC UNION Nové Zámky – Womens Soccer Club.

Okrem etablovaných podujatí, ako napr. Rozprávková streda s vílou Knihomilou, Podvečer s Andersenom, Týždeň ľudovej rozprávky, tvorivé dielne pre deti a rodičov sme sa zamerali aj na netradičné literárne podujatia. Vďaka nim mohli dve triedy zažiť dobrodružstvá v magickom svete Harryho Pottera. Na podujatí sa deti zmenili na čarodejníckych učňov, ktorí na dobrodružnej ceste po oddeleniach knižnice zbierali body, bojovali s nebezpečným pavúkom, hľadali indície a svoje vedomosti o čarodejníckom svete preukázali v súťažných úlohách. Veríme, že aj takouto hravou formou inšpirujeme deti k čítaniu a pravidelným návštevám knižnice,“ doplnila riaditeľka knižnice Ing. Helena Bohátová, PhD..

V tomto školskom roku vyhlásila knižnica pre žiakov a študentov aj dve literárne súťaže: druhý ročník regionálnej literárnej súťaže S knihou do neznáma a druhý ročník celoslovenskej autorskej súťaže Jurík očami mladých.

Pre žiakov základných škôl zorganizovala knižnica počas tohto školského roku zaujímavé stretnutia s významnými tvorcami literatúry, ako napr. s ilustrátormi: Hedvigou Gutierrez, Jurajom Martiškom, či autormi Gabrielou Futovou, Kristínou Baluchovou, Beatou Thiam Mészárosovou, Stanislavom Repaským či Braňom Jobusom. Žiaci sa zúčastnili aj na dvoch workshopoch s Miroslavou Biznárovou, vďaka ktorým prežili dobrodružstvo v tajomnom lese Roalda Dahla. Pre študentov stredných škôl pripravila knižnica besedy s autorkami Kristínou Ježovičovou, Adrianou Bolyovou, Linou Frankovou, Marekom Hudecom, Miroslavom Regitkom a Veronikou Homolovou Tóthovou, ktorá vo svojich knihách a dokumentoch zaznamenáva osudy ľudí, ktorí prežili koncentračné tábory alebo komunistické prenasledovanie. Knižnica
zorganizovala tento školský rok už druhýkrát pre žiakov a študentov workshopy s odborníčkou v oblasti prevencie rizikového správania mladých doc. Ingrid Hupkovou, ktorá sa s nimi rozprávala na témy rizikového správania mládeže, látkových a nelátkových závislostí, alkoholu a legálnych drog a psychohygieny. V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva pripravila knižnica besedu s historikom a spisovateľom Miroslavom Eliášom, ktorý stredoškolákom priblížil tému obnovy hradov a zámkov na Slovensku. Pri príležitosti Svetového dňa zvierat pripravila knižnica pre žiakov besedu s dobrovoľníčkou zo Slovenskej aliancie ochrancov zvierat, ktorá žiakom priblížila dobrovoľnícku prácu.

Besedy s Gabrielou Futovou, Kristínou Baluchovou, Beatou Thiam Mészárosovou, Stanislavom Repaským, Braňom Jobusom, Dávidom Hamranom, Kristínou Ježovičovou, Adrianou Bolyovou, Linou Frankovou, Marekom Hudecom, Jozefom Miklovičom, Miroslavom Regitkom, Veronikou Homolovou Tóthovou, Miroslavom Eliášom, workshopy s Hedvigou Gutierrez, Miroslavou Biznárovou, Ingrid Hupkovou a Jurajom Martiškom podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – Anton Bernolák Könyvtár, Érsekújvár je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. V rámci nadobecnej funkcie plní úlohy metodického centra pre verejné knižnice v okrese Nové Zámky. Pôsobí aj ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky a úzko spolupracuje so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica bola v roku 2000 pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov.
Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 138 000 kníh a periodík. Knižnica má vyše 3000 čitateľov, z toho vyše 1 600 detí a ročne vypožičia vyše 220 000 kníh a periodík. Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2 100 nových titulov.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter