Október v knižnici v znamení osláv, edukácie a kultúrnych podujatí

Knižnica v októbri oslávi Antona Bernoláka, navštívi seniorov v domove dôchodcov a privíta Jozefa Banáša

NOVÉ ZÁMKY 30.9.2022 –  Knižnica Antona Bernoláka sa začiatkom októbra prihlási k oslavám  260. výročia narodenia Antona Bernoláka. Október sa bude niesť i v znamení slávnostného pasovania prvákov za čitateľov knižnice, spolupráce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a návštevy seniorov v domove dôchodcov. Knižnica i naďalej pokračuje v úspešnej spolupráci so školami na území mesta i regiónu, ktorým ponúka tvorivé prednášky a aktivity z literatúry, dejepisu, biológie, náuky o spoločnosti a pod.

Knižnica v rámci osláv 260. výročia narodenia Antona Bernoláka ponúka možnosť prezrieť si stálu expozíciu o tejto významnej osobnosti slovenských dejín, ktorá v Nových Zámkoch pôsobila 16 rokov a je tu i pochovaná. V nedeľu 2.októbra sa knižnica pripojí k oslavám vystavenými výtvarnými prácami v Dome Kultúry, ktoré v rámci interaktívnej prednášky o živote a tvorbe Antona Bernoláka vytvorili nadaní žiaci z druhého ročníka ZŠ na Devínskej ulici. Výstavu detských prác si bude možné pozrieť v Dome Kultúry do nedele 16. októbra.

Katolícka spojená škola v Nových Zámkoch si v rámci osláv 30. výročia založenia stanovila cieľ navštíviť všetky inštitúcie v meste nesúce meno Antona Bernoláka. Knižnica preto v októbri privíta viac ako sto jej žiakov, ktorí sa zúčastnia na výchovno-vzdelávacích podujatiach.

Sériu októbrových akcií otvorí v pondelok 3.októbra interaktívne podujatie zamerané na spopularizovanie detektívnej literatúry pre mladistvých s názvom Zloduch v hlavnej postave. Šiestaci z cirkevnej školy budú spoznávať detektívov v literatúre, riešiť rébus a hľadať kladné a záporné vlastnosti v zdanlivo negatívnej postave. Súčasťou podujatia bude interaktívna hra – Po stopách zločinu – kde žiaci budú hľadať zloducha spomedzi ostatných hráčov.

Prednášku na tému Zvieratá z nás robia lepších ľudí si v utorok 4.októbra v doobedňajších hodinách vypočujú druháci zo ZŠ na Mostnej ulici. Pri príležitosti Svetového dňa zvierat im dobrovoľníčky Karin Ďurinová a Petra Bodzionová zo Slovenskej aliancie ochrancov zvierat vysvetlia, čo znamená pojem dobrovoľníctvo a ako sa stať dobrovoľníkom. Žiaci sa takisto dozvedia o možnostiach pomoci zvieratám v núdzi. Prednášky sa zúčastní aj nemecká doga Anubis, ktorý sa stretáva s deťmi v rámci canisterapie.

Každoročne v októbri organizuje Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch slávnostné pasovanie prvákov za čitateľov knižnice. Žiaci budú počas slávnostného podujatia knihovníčkami pasovaní za čitateľov, dostanú svoj prvý čitateľský preukaz a hravou formou spoznajú knižnicu a jej ponuku. Postupne bude za čitateľov pasovaných vyše tristo prvákov zo všetkých novozámockých základných škôl. 

V stredu 5.októbra v doobedňajších hodinách bude knižnica hostiť známu novozámockú autorku Majku Danihelovú. Autorskú besedu si v spoločenskej sále knižnice vypočujú študentky tretieho ročníka zo Strednej odbornej školy zdravotníckej a študentky štvrtého ročníka zo Spojenej strednej školy v Nových Zámkoch, ktorým predstaví prvý diel svojej temnej romance – Dedička ruže.

Knižnica už dlhodobo a systematicky pracuje aj so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Druháci sa zúčastnia na dramatizácii rozprávky od Kristy Bendovej O Sedemhlavej žirafe. Deti sa hravou formou dozvedia  o nespokojnej žirafe, ktorá sa chcela stať inou. Cieľom týchto podujatí je zvyšovať čitateľskú gramotnosť  a komunikačné schopnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Štvrtáci z Katolíckej spojenej školy sa v piatok 7.októbra v knižnici dozvedia o vzniku a histórii kníh, či o materiáloch používaných na písanie pred vznikom kníh. V rámci interaktívnej prednášky sa žiaci hravou formou zoznámia s písmom na hlinených doštičkách, kameni, papyruse či pergamene.

V pondelok 10.októbra o 17.00 h sa bude v priestoroch spoločenskej sály konať slávnostné otvorenie spoločnej výstavy piatich regionálnych umelkýň s názvom Fragmenty tvorivosti. Andrea Hlavičková, Angelika Klučková, Zuzana Kurucová, Stela Kytková a Zuzana Lencsésová budú vystavovať svoje originálne obrazy robené technikou paverpol art. Návštevníci výstavy si budú môcť prezrieť vyše dvadsaťpäť jedinečných obrazov vytvorených pomocou špeciálneho tekutého lepidla používaného na spájanie textilu a prírodných materiálov. Výstava potrvá do 10. novembra.

Vo štvrtok 20.októbra o 16.00 h privíta knižnica jedného z najpredávanejších a najprekladanejších slovenských spisovateľov – Jozefa Banáša, ktorý novozámockým čitateľom predstaví svoj najnovší román Karneval krýs – príbeh z prašivých čias.  Úspešný slovenský autor, ktorý má na konte už vyše dve desiatky kníh, sa v románe venuje politike, moci, lobbingu a morálnym otázkam. Autor sa na besede bude venovať aj svojím nemenej úspešným životopisom o podnikateľovi a sociálnom reformátorovi Tomášovi Baťovi a generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.

V rámci mesiaca úcty k starším Knižnica Antona Bernoláka navštívi v pondelok 24.októbra seniorov v Zariadení sociálnych služieb v Nových Zámkoch s názvom Vek nádeje. Knihovníci ponúknu seniorom bohatý kultúrny program spojený s čítaním z kníh a pohostením.

Filmový klub Nové Zámky v spolupráci s Knižnicou Antona Bernoláka v Nových Zámkoch ponúka všetkým svojim dospelým čitateľom zvýhodnené vstupné na filmy v Kine Mier, premietané vždy v stredu o 19.30 h. Podmienkou získania zľavneného vstupného je preukázanie sa čitateľským preukazom v pokladni kina. Zakúpiť si zľavnený lístok do kina o jedno euro môžu využiť čitatelia knižnice až do konca roka 2022.

Všetky podujatia knižnice je možné nájsť v kalendári na webovej stránke www.abkniznica.sk .

Autorské čítanie Majky Danihelovej, beseda Jozefa Banáša, prednáška Karin Ďurinovej zo Slovenskej aliancie ochrancov zvierat, podujatie Bernolák očami detí sú podporené z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Pôsobí aj ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky a úzko spolupracuje so Slovenskou  knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica bola v roku 2000 pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov.

Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 142 tisíc kníh. Knižnica má v priemere 3000 čitateľov, z toho vyše 1200 detí a ročne vypožičia vyše 148 tisíc kníh a periodík.  Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2000 nových titulov.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter